Country Last Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
Argentina 28.40 May/19 15 10 10 18
Armenia 6.70 Jun/19 8.1 3.9 3.9 3.9
Australia 2.70 Jun/19 3.2 2.9 2.7 3
Austria 1.30 Jun/19 2.5 1.1 1.3 1.3
Azerbaijan 3.00 Dec/18 5.8 5.8 5.8 5.5
Belgium 0.00 Jun/19 1.5 1.9 0.5 1
Bosnia and Herzegovina 5.80 Jun/19 3.5 2.5 2.9 2.9
Brazil -0.30 Jun/19 3.3 2.5 2.2 2.7
Bulgaria 0.10 Jun/19 -0.9 -1 2.5 2.8
Chile -0.90 Jun/19 3.3 3.8 2.5 3.9
China 7.60 Jul/19 7.7 8 8 7.8
Colombia 7.20 Jun/19 5.7 4.2 4 3.5
Croatia 6.10 Jun/19 4.6 4.5 4.1 3.7
Cuba 0.60 Dec/18 1.4 1.4 2 2
Cyprus 2.70 May/19 4.4 4.2 4.2 4
Czech Republic 4.60 Jun/19 7.9 6.5 6.8 5.5
Denmark -1.10 Jun/19 2.5 0.9 1.1 0.6
Estonia 2.50 Jun/19 2 2 2 2
Euro Area 2.60 Jun/19 1.2 1.1 1.5 1.9
European Union 2.80 Jun/19 1.6 1.5 1.7 1.9
France 1.30 Jun/19 3.8 3.6 3 2.6
Georgia 9.60 Mar/19 3.7 4 4.2 3.6
Germany -1.60 Jun/19 1.1 0.9 1 1.5
Greece -2.40 May/19 2.1 1.7 2 2.2
Hong Kong -7.60 Jun/19 -8.5 -5.2 2.4 2.9
Hungary 5.20 Jun/19 6 6.1 3.8 3.6
Indonesia -1.80 Jun/19 2.8 3.9 4 6
Ireland 0.10 Jun/19 3.4 3.2 3.6 3.1
Italy 1.30 Jun/19 1.4 1.3 1.5 1.5
Japan 0.50 Jun/19 8 -0.5 1 2
Kazakhstan 5.20 Jul/19 6.2 7.1 6.2 6.8
Kyrgyzstan 4.10 Jun/19 4.9 5.1 5.1 5.1
Latvia 2.10 Jun/19 2 2.6 2.8 3.1
Lithuania 3.30 Jun/19 5 4.4 4.8 4.8
Luxembourg 4.10 Dec/18 3 2.9 2.9 2.9
Macau -2.10 Mar/19 2.5 2.9 3.6 3.2
Macedonia 5.80 Jun/19 2.7 2.8 2.8 2.8
Malaysia 7.70 Jun/19 8.5 7.3 6.5 6
Malta 5.60 Jun/19 -0.89 3.8 3.8 3.8
Mexico 2.80 May/19 3.7 3.6 3.4 3
Montenegro 5.20 Jun/19 2.7 3 3 3
Netherlands 2.80 Jun/19 1.5 1.8 2 2
New Zealand 3.30 Mar/19 3.1 3.5 4 3.8
Norway 0.40 Jun/19 1.5 1.9 2 1.9
Philippines 1.60 May/19 1.2 1.5 2.5 2.6
Poland 5.30 Jun/19 4.4 3.2 3.6 3
Portugal 4.50 Jun/19 2.8 2.6 2.5 2.5
Romania 5.70 Jun/19 10 9.2 5.5 3.8
Russia 1.40 Jun/19 1.5 1.6 1.7 1.8
Serbia 10.10 Jun/19 3.8 3.6 3.6 3.8
Singapore -8.90 Jun/19 0.3 4.1 2.4 1.5
Slovakia -0.40 Jun/19 3.5 3.7 3.7 3.7
Slovenia 3.70 Jun/19 3.8 1.8 2.5 2.5
South Africa 2.40 Jun/19 1.8 -0.8 1.2 2.3
South Korea 1.20 Jun/19 2.9 2.8 3.2 3.5
Spain 2.40 Jun/19 1.1 0.9 1.2 1.4
Sweden 3.80 Jun/19 1.9 2 2.2 2.4
Switzerland 0.70 Jun/19 0.6 0.5 0.8 1
Taiwan 4.46 Jun/19 2.5 4.8 3.6 3.4
Thailand 10.70 May/19 9.3 9.2 7.2 6.5
Turkey -3.70 May/19 1.1 2.5 2.3 2.8
Ukraine 13.60 Jun/19 6.7 6.5 7.2 6.3
United Kingdom 3.30 Jul/19 1.9 1.5 1.9 2.2
United States 3.40 Jul/19 3 2.9 2 2
Uzbekistan 5.50 Dec/18 3.7 3.8 3.8 3.8
Vietnam 12.40 Jul/19 11.5 10.1 9.5 10


This page provides forecasts for Retail Sales YoY including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.