Country Last Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
Afghanistan 1.10 May/19 0.2 0.2 0.2 0.2
Argentina 2.20 Jul/19 6.5 3.2 2.2 2.1
Armenia -1.90 Jul/19 0.8 0.2 0.2 0.2
Australia 0.60 Jun/19 0.5 0.6 0.5 0.6
Austria -0.40 Jul/19 0.9 0.2 0.8 0.2
Azerbaijan 0.10 Jul/19 0.7 0.6 0.5 -0.3
Bahrain 0.20 Jun/19 0.4 0.1 0.4 0.5
Bangladesh 1.25 Jul/19 0.62 0.6 0.6 0.6
Belarus 0.20 Jul/19 0.6 0.7 0.8 0.4
Belgium 0.08 Jul/19 0 0.2 0.3 0.1
Bhutan 0.40 Apr/19 2.6 1.8 1.8 1.8
Bolivia 0.23 Jul/19 0.3 0.4 0.4 0.6
Bosnia And Herzegovina -0.60 Jul/19 0.6 -0.2 0.3 0.1
Brazil 0.19 Jul/19 0.6 0.3 -0.2 0.3
Brunei -0.30 May/19 0.2 0.4 0.4 0.4
Bulgaria 0.80 Jul/19 0.2 0.1 0.1 0.2
Chile 0.20 Jul/19 0.4 0.5 0.3 0.4
China 0.40 Jul/19 0.2 0.3 0.1 0.3
Colombia 0.22 Jul/19 0.2 0.3 0.2 0.1
Costa Rica 0.73 Jul/19 0.3 0.3 0.2 0.2
Croatia -0.50 Jul/19 0.9 -0.5 0.5 -0.1
Czech Republic 0.40 Jul/19 -0.1 0.1 0.1 0.3
Dominican Republic 0.47 Jul/19 0.4 0.3 0.3 0.3
East Timor 0.00 Jun/19 0.2 0.3 0.3 0.3
Ecuador 0.09 Jul/19 0.2 0.3 0.1 0.2
El Salvador -0.26 Jul/19 0.2 0.2 0.2 0.2
Estonia -0.10 Jul/19 0 -0.3 0.3 0.3
Ethiopia 1.27 Jul/19 1.7 1.4 0.9 1.3
Euro Area -0.50 Jul/19 0.3 0.5 0.7 0.3
European Union 0.10 Jun/19 0.3 0.5 0.9 0.3
Fiji -1.60 Jul/19 0.1 0.3 0.4 0.4
Finland -0.30 Jul/19 0.2 0.1 0.3 0.1
France -0.20 Jul/19 -0.3 0.5 0.4 0.3
Georgia 0.00 Jul/19 -0.2 0.3 0.3 0.3
Germany 0.50 Jul/19 0.2 0.2 0.3 0.3
Ghana 0.80 Jun/19 0.84 0.8 1 0.7
Greece -1.50 Jul/19 1.6 0.1 1 0.7
Guatemala -0.06 Jul/19 -0.2 0.8 0.8 0.5
Haiti 1.80 Jun/19 0.9 0.9 0.9 0.7
Honduras 0.27 Jul/19 0.2 1 1 0.8
Hungary 0.20 Jul/19 0.2 -0.3 0.5 0
Iceland -0.20 Jul/19 0.1 0.4 0.4 0.4
Indonesia 0.31 Jul/19 0.8 0.9 0.5 0.6
Iran 2.80 Jul/19 2.5 2 2 1.6
Ireland -0.20 Jul/19 -0.3 0.5 0.4 0.5
Israel -0.30 Jul/19 0.1 -0.2 0.3 0.1
Italy 0.00 Jul/19 -0.5 0.4 0.5 0.3
Jamaica 1.10 Jul/19 1.2 1.1 0.8 0.5
Japan 0.10 Jul/19 0.3 0.2 0.5 0.4
Jordan -0.10 Jul/19 0.1 0.2 0.2 0.2
Kazakhstan 0.20 Jul/19 0.2 0.7 0.7 0.7
Kyrgyzstan -0.10 Jul/19 0.6 0.7 0.7 0.7
Latvia -1.00 Jul/19 0.7 -0.4 1 0.5
Lithuania -0.30 Jul/19 1 0.1 0.3 0.6
Luxembourg -0.68 Jul/19 0.3 0.4 0.4 0.4
Macau 0.22 Jul/19 0.2 0.2 0.2 0.2
Macedonia 0.20 Jul/19 0.1 0.2 0.2 0.2
Malaysia 0.10 Jul/19 0.5 0.8 0.6 0.3
Malta 0.30 Jul/19 0.1 0.2 0.2 0.2
Mexico 0.38 Jul/19 -0.1 0.3 0.5 0.3
Moldova -0.20 Jul/19 0.3 0.5 0.5 0.3
Mongolia -0.20 Jul/19 0.9 0.7 0.7 0.7
Montenegro -0.10 Jul/19 0.2 0.1 0.1 0.1
Mozambique -0.30 Jul/19 -0.3 -0.2 -0.1 -0.2
Myanmar 0.59 Jun/19 0.8 0.5 0.5 0.5
New Zealand 0.60 Jun/19 0.7 0.9 0.6 0.5
Nicaragua 0.40 Jul/19 0.3 0.4 0.4 0.4
Norway 0.70 Jul/19 0.6 0 0.4 0.3
Pakistan 2.30 Jul/19 -0.9 -0.1 0.2 0.3
Panama 0.20 Jul/19 0.6 0.7 0.7 0.7
Peru 0.20 Jul/19 0.1 0.2 0.3 0.3
Philippines 0.20 Jul/19 0.5 0.3 0.3 0.5
Poland 0.00 Jul/19 0.4 0.3 0.4 0.3
Portugal -1.30 Jul/19 0.6 0.5 0.6 0.6
Russia 0.20 Jul/19 0.4 0.6 0.5 0.6
Saudi Arabia 0.20 Jun/19 -0.1 -0.2 0.2 0.1
Serbia -0.20 Jul/19 -0.3 0.1 0.4 0.3
Singapore -0.40 Jul/19 0.5 0.4 0.2 0.5
Slovakia 0.10 Jul/19 0.1 0.1 0.4 0.1
South Africa 0.40 Jul/19 0.6 0.5 0.3 0.3
South Korea -0.30 Jul/19 0.4 0.3 0.3 0.3
Spain -0.60 Jul/19 0.2 0.2 0.4 0.3
Sri Lanka -0.20 Jul/19 0.6 0.9 0.6 0.6
Switzerland -0.50 Jul/19 0.1 -0.3 0.4 0.2
Taiwan 0.01 Jul/19 -0.1 0.2 0.2 0.2
Tajikistan 0.40 Jun/19 0.4 0.3 0.3 0.3
Thailand 0.06 Jul/19 -0.3 0.2 0.3 0.2
Turkey 1.36 Jul/19 0.4 0.4 0.4 0.5
Ukraine -0.60 Jul/19 0.5 0.4 0.4 0.7
United Arab Emirates 0.00 Jun/19 0.2 0.3 0.5 0.4
United Kingdom 0.00 Jul/19 0.3 0.2 0.3 0.2
United States 0.30 Jul/19 0.1 0.2 -0.2 0.5
Venezuela 33.80 Apr/19 100 125 110 115
Vietnam 0.18 Jul/19 0.6 0.1 0.2 0.2


This page provides forecasts for Inflation Rate Mom including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.