Inflation Rate Mom | Forecast | 2016-2020

This page provides forecasts for Inflation Rate Mom including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.


Last Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 2020
United States -0.10 May/17   0.2 0.3 0.2 0.3 0.1
Euro Area -0.10 May/17   0.2 0.3 0.5 0.4 0.6
China -0.10 May/17   0.3 0.4 0.4 0.18 0.2
Japan 0.10 Apr/17   0.2 0.1 0.1 0.02 0.2
Germany -0.20 May/17   0.3 0.4 0.5 0.3 0.6
United Kingdom 0.30 May/17   0.5 0.5 0.4 0.17 0.5
France 0.00 May/17   0.4 0.3 0.4 0.3 0.8
India 0.23 May/17   0.1 0.3 0.4 0.5 0.32
Italy -0.20 May/17   0.2 0.08 0.4 0.09 0.7
Brazil 0.31 May/17   0.2 0.2 0.3 0.33 0.3
Canada 0.10 May/17   0.4 0.2 0.1 0.1 0.2
South Korea 0.10 May/17   0 0.3 0.1 0.16 0.2
Australia 0.50 Mar/17 0.5 0.4 0.7 0.6 1
Russia 0.40 May/17   0.2 0.2 0.7 0.5 0.6
Spain -0.10 May/17   0.3 0.5 0.4 0.4 0.5
Mexico -0.12 May/17   -0.2 0.75 0.6 0.5 0.27
Indonesia 0.39 May/17   0.5 0.4 0.2 0.3 0.5
Last Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 2020
Afghanistan -0.10 Apr/17   0.1 0.13 0.4 0.1 0.3
Albania -1.20 May/17   -0.03 0.21 0 0.04 0.04
Algeria 0.44 Apr/17   0.55 0.6 0.45 0.51 0.49
Angola 1.60 May/17   1.9 1.63 1.63 1.63 1.3
Argentina 1.30 May/17   1.5 1.4 1.3 1.55 1.1
Armenia 0.60 May/17   0.37 0.23 0.23 0.23 0.23
Aruba -0.02 Apr/17   -0.37 -0.08 -0.13 -0.18 -0.15
Australia 0.50 Mar/17 0.5 0.4 0.7 0.6 1
Austria 0.10 May/17   0.3 0.19 0.8 0.14 0.4
Azerbaijan 0.20 May/17   0.1 0.7 1.4 1.1 0.9
Bahamas -0.50 Mar/17   0.17 0.15 0.14 0.14 0.14
Bahrain -0.20 May/17   0.22 0.15 0.19 0.18 0.18
Bangladesh 0.38 Mar/17   0.3 1.3 0.3 0.5 0.3
Belarus 0.30 May/17   0.37 0.54 0.57 0.57 0.57
Belgium -0.10 May/17   0.12 0.17 0.16 0.16 0.16
Bolivia -0.41 Apr/17   0.4 -0.07 0.4 0 0.5
Bosnia And Herzegovina -0.30 Apr/17   0.14 0.12 0.07 0.08 0.09
Botswana 0.70 Apr/17   0.4 0.37 0.37 0.37 0.37
Brazil 0.31 May/17   0.2 0.2 0.3 0.33 0.3
Bulgaria -0.30 May/17   0.1 0.16 0.19 0.19 0.19
Canada 0.10 May/17   0.4 0.2 0.1 0.1 0.2
Cape Verde 0.20 May/17   -0.1 -0.05 -0.03 -0.03 -0.03
Chile 0.10 May/17   0.6 0.4 0.2 0.3 0.6
China -0.10 May/17   0.3 0.4 0.4 0.18 0.2
Colombia 0.23 May/17   0.5 0.3 0.1 0.5 0.7
Costa Rica 0.22 May/17   0.13 0.13 0.16 0.16 0.16
Croatia -0.20 May/17   0.4 0.08 0.5 0.04 0.5
Czech Republic 0.20 May/17   0.18 0.18 0.18 0.19 0.19
Denmark -0.10 May/17   -0.13 0.14 0.05 0.08 0.07
Dominican Republic -0.14 May/17   -0.06 0.18 0.27 0.3 0.32
East Timor 0.20 May/17 0.2 0.09 0.1 0.12 0.2
Ecuador 0.05 May/17   0.09 0.12 0.12 0.12 0.12
Egypt 1.69 Apr/17   1.7 1.6 1.3 1.4 0.7
El Salvador 0.20 May/17   0.05 0.05 0.07 0.07 0.07
Estonia 0.20 May/17   0.5 0.63 0.8 0.39 0.6
Euro Area -0.10 May/17   0.2 0.3 0.5 0.4 0.6
European Union 0.00 May/17   -0.06 0.13 0.08 0.08 0.08
Fiji -0.50 May/17   0.38 0.33 0.24 0.28 0.27
Finland -0.20 May/17   0.6 0.12 0.7 0.05 0.3
France 0.00 May/17   0.4 0.3 0.4 0.3 0.8
Georgia 0.00 May/17   0.09 0.36 0.35 0.35 0.35
Germany -0.20 May/17   0.3 0.4 0.5 0.3 0.6
Ghana 0.70 May/17   1.1 1.2 1.2 1.18 1.3
Greece -0.90 May/17   0.3 0.4 0.4 0.3 0.5
Guatemala 0.31 May/17   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Guyana 0.30 Dec/16   0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
Honduras 0.30 May/17   0.2 0.29 0.3 0.3 0.31
Hong Kong -0.20 May/17   0.12 0.14 0.16 0.16 0.16
Hungary 0.20 May/17   0.5 0.15 0.7 0.16 0.5
Iceland 0.20 May/17   0.3 0.17 0.3 0.17 0.5
India 0.23 May/17   0.1 0.3 0.4 0.5 0.32
Indonesia 0.39 May/17   0.5 0.4 0.2 0.3 0.5
Ireland -0.20 May/17   0.4 0.4 0.3 0.4 0.6
Israel 0.40 May/17   0.26 0.22 0.21 0.22 0.22
Italy -0.20 May/17   0.2 0.08 0.4 0.09 0.7
Jamaica 0.30 Apr/17   0.39 0.41 0.41 0.41 0.41
Japan 0.10 Apr/17   0.2 0.1 0.1 0.02 0.2
Jordan 0.10 May/17   0.26 0.24 0.26 0.26 0.26
Kazakhstan 0.50 May/17   0.3 0.1 1 0.62 0.5
Kenya 0.75 May/17   0.43 0.52 0.67 0.7 0.86
Kosovo -0.80 May/17   -0.19 0.25 0.18 0.12 0.14
Kuwait -0.70 May/17   0.2 0.01 0 -0.07 -0.24
Kyrgyzstan 0.10 May/17   0.38 0.58 0.6 0.6 0.61
Latvia 0.00 May/17   0.28 0.28 0.25 0.32 0.26
Lebanon -0.05 May/17   0.15 0.3 0.22 0.25 0.24
Lithuania -0.10 May/17   -0.34 0.25 0.34 0.11 0.21
Luxembourg 0.08 May/17   0.67 -0.04 0.63 -0.06 0.51
Macau 0.28 May/17   0.05 0.1 0.09 0.09 0.09
Macedonia 0.70 May/17   0.23 0.16 0.17 0.17 0.17
Madagascar 1.50 Dec/16   0.62 0.74 0.72 0.71 0.72
Malaysia -0.20 May/17   0.1 0.1 0.3 0.4 0
Maldives 0.20 Mar/17   0.13 0.13 0.12 0.12 0.12
Malta 1.00 May/17   0.98 -0.42 0.29 0.25 0.17
Mauritius 0.80 Apr/17   0.11 0.25 0.28 0.25 0.26
Mexico -0.12 May/17   -0.2 0.75 0.6 0.5 0.27
Moldova 0.90 May/17   0.66 0.63 0.65 0.65 0.65
Mongolia 1.10 Apr/17   0.27 0.21 0.41 0.39 0.38
Montenegro 0.10 May/17   0.16 0.15 0.15 0.15 0.15
Morocco 0.50 May/17   0.41 -0.03 0.22 0.08 0.13
Mozambique 1.13 Apr/17   1.5 0.71 0.77 0.76 0.76
Myanmar 0.46 Jul/16   0.75 0.81 0.8 0.79 0.8
Namibia 0.12 May/17   0.53 0.52 0.47 0.48 0.47
Netherlands -0.30 May/17   -0.18 0.3 -0.06 0.18 0.08
New Zealand 1.00 Mar/17   0.6 0.56 0.45 0.41 0.4
Nicaragua 0.30 Apr/17   0.47 0.49 0.5 0.51 0.51
Nigeria 1.88 May/17   1.7 1.5 1.4 0.99 0.7
North Korea 80.00 Jan/11   66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Norway 0.20 May/17   0.5 0.2 0.7 0.2 0.4
Oman -0.20 Apr/17   0.1 0.09 0.09 0.09 0.09
Pakistan 0.01 May/17   0.3 0 0.1 0.2 0.2
Panama 0.00 May/17   0.05 0.08 0.06 0.07 0.07
Paraguay 0.30 May/17   0.39 0.36 0.36 0.36 0.36
Peru -0.42 May/17   0.37 0.35 0.36 0.36 0.5
Philippines 0.10 May/17   0.2 0.3 0.2 0.3 0.3
Poland 0.00 May/17   0.3 0.5 0.4 0.4 0.6
Portugal -0.20 May/17   0.4 0.4 0.5 0.4 0.4
Qatar -0.60 May/17   0.5 -0.04 -0.2 -0.12 -0.1
Romania 0.28 May/17   0.16 0.07 0.06 0.06 0.06
Russia 0.40 May/17   0.2 0.2 0.7 0.5 0.6
Rwanda -1.00 May/17   -0.25 0.77 0.25 0.52 0.43
Saudi Arabia -0.10 May/17   0.2 0.3 0.2 0.06 0.4
Senegal -0.60 May/17   -0.11 0.31 0 0.06 0.07
Serbia -0.50 May/17   0.12 0.16 0.25 0.24 0.24
Seychelles 0.69 May/17   0.32 0.27 0.26 0.26 0.26
Singapore 0.30 May/17   0.6 0.1 0.3 0.1 0.4
Slovakia 0.20 May/17   0.4 0.5 0.4 0.21 0.6
Slovenia 0.70 May/17   -0.03 0.05 0.13 0.08 0.1
South Africa 0.30 May/17 0.3 0.2 0.4 0.45 0.4
South Korea 0.10 May/17   0 0.3 0.1 0.16 0.2
Spain -0.10 May/17   0.3 0.5 0.4 0.4 0.5
Sri Lanka 0.90 May/17   0.81 0.43 0.53 0.51 0.51
Sweden 0.10 May/17   0.01 0.16 0.13 0.13 0.13
Switzerland 0.20 May/17 0.2 0.05 0.5 0.04 0.6
Taiwan 0.10 May/17   -0.1 0.02 0.01 0.01 0.01
Tajikistan 1.20 Apr/17   0.52 0.57 0.58 0.58 0.58
Tanzania 0.20 May/17   0.18 0.52 0.55 0.46 0.5
Thailand 0.20 Apr/17   0.1 0.2 0.3 0.2 0.1
Togo 1.00 Apr/17   0.2 0 0.18 0.03 0.08
Tunisia 0.40 May/17   0.46 0.34 0.38 0.38 0.37
Turkey 0.45 May/17   0.5 0.6 0.5 0.4 0.3
Uganda 0.60 May/17   0.58 0.55 0.55 0.55 0.55
Ukraine 1.30 May/17   0.2 0.7 1.2 1.33 0.6
United Arab Emirates 0.00 May/17   0.3 0.2 0.3 0.1 0.2
United Kingdom 0.30 May/17   0.5 0.5 0.4 0.17 0.5
United States -0.10 May/17   0.2 0.3 0.2 0.3 0.1
Uruguay 0.13 May/17   0.56 0.52 0.52 0.52 0.53
Venezuela 8.70 Dec/15   70.5 70.5 70.5 70.5 27
Vietnam 0.53 May/17   0.3 0.5 0.4 0.34 0.2
Zambia 0.10 May/17   0.43 0.72 0.77 0.79 0.79
Zimbabwe 0.00 May/17   -0.03 0.07 0.07 0.06 0.06