Country Last Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
Argentina -1.80 Jun/19 -1.1 -1 0.5 0.7
Armenia 6.30 Jun/19 1.1 2.6 2.6 2.6
Belgium 5.40 Jun/19 -0.5 0.2 0.2 0.1
Brazil -0.60 Jun/19 0.4 0.8 0.6 0.5
Bulgaria -1.90 Jun/19 0.2 0.5 0.3 0.4
Chile -1.10 Jun/19 0.4 0.5 0.2 0.6
China 0.19 Jul/19 0.2 0.5 0.5 0.3
Costa Rica -0.60 May/19 -1.4 0.4 0.4 0.4
Czech Republic -2.80 Jun/19 1.4 0.2 0.6 0.8
Denmark -5.90 Jun/19 -1.6 0.7 0.1 0.9
Estonia -5.70 Jun/19 1.1 1.2 0.7 0.7
Euro Area -1.60 Jun/19 -1 -0.6 0.7 -0.6
European Union -1.50 Jun/19 -0.8 -0.3 0.4 -0.6
France -2.30 Jun/19 0.2 0.6 -0.8 -0.4
Germany -1.50 Jun/19 -0.6 0.7 -0.4 0.4
Greece 1.30 Jun/19 -2 1.4 -0.7 1.4
Indonesia -15.80 Jun/19 0.7 4 3.5 3
Ireland -8.80 Jun/19 2.5 -6.2 1.9 -2.6
Israel -0.20 Jun/19 1.4 1.5 1.5 1.5
Italy -0.20 Jun/19 0.4 0.3 0.5 0.5
Japan -3.30 Jun/19 0.1 0.4 -0.3 0.5
Kazakhstan 2.50 Jul/19 -2.6 0.2 0.2 0.2
Latvia 1.60 Jun/19 0.3 0.4 0.4 0.4
Lithuania 1.20 Jul/19 -1.4 1.1 1.8 0.5
Macau 18.70 Sep/18 5.8 7.9 7.9 7.9
Malaysia -1.10 Jun/19 3.2 1.7 1.5 1.7
Mexico 1.10 Jun/19 0.3 0.3 0.2 0.4
Mongolia 11.70 Jul/19 1.9 2.2 2.2 2.2
Norway -1.40 Jun/19 -0.7 0.5 0.5 0.4
Pakistan -2.49 Jun/19 0.6 0.7 1.5 0.5
Poland -2.10 Jun/19 -0.6 0.6 0.6 0.4
Portugal -4.50 Jun/19 -2.6 0.3 2.7 2.7
Romania -1.00 Jun/19 0.6 1 0.5 0.4
Russia -0.70 Jul/19 2.5 4.5 12.9 -0.8
Saudi Arabia -0.35 Sep/18 0.6 0.7 0.7 0.8
Singapore 3.60 Jul/19 1 1.4 0.5 -0.5
South Africa -1.50 Jun/19 -0.9 0.7 0.6 0.6
South Korea 0.20 Jun/19 2.2 2.3 -0.5 -0.8
Spain -0.20 Jun/19 -0.3 0.3 0.3 0.3
Sweden -1.10 Jun/19 0.6 0.8 0.3 0.4
Taiwan 1.92 Jul/19 0.1 0.3 0.3 0.3
Thailand 2.50 Apr/19 -0.1 0.8 0.5 0.3
Turkey -3.71 Jun/19 -0.3 0.6 0.6 0.5
Ukraine -0.60 Jul/19 2.1 1.2 1.2 0.6
United Kingdom -0.10 Jun/19 0.6 0.4 0.2 -0.6
United States -0.20 Jul/19 0.2 0.1 -0.5 0.6


This page provides forecasts for Industrial Production Mom including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.