Country Last Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
Argentina 25.90 Oct/15 -18 -15 2 5
Austria 1.30 Jun/19 -1.5 -0.5 -0.5 -0.5
Belgium 0.30 Jun/19 0.3 0.2 0.5 0.4
Brazil 0.10 Jun/19 0.3 0.7 0.5 0.8
Bulgaria 0.00 Jun/19 0.3 0.3 0.5 0.2
Chile -6.60 Jun/19 0.7 32 10 -2
China 0.22 Jul/19 0.2 0.4 0.5 0.6
Colombia -0.30 Jun/19 -3 5 3 2
Croatia 6.30 Jun/19 0.6 1 0.7 0.6
Czech Republic 1.70 Jun/19 0.4 0.5 0.6 0.4
Denmark 0.50 Jun/19 0.4 0.1 0.2 0.1
Estonia -1.10 Jun/19 -3 12 12 12
Euro Area 1.10 Jun/19 -0.7 0.3 0.4 0.2
European Union 1.20 Jun/19 -0.8 0.3 0.3 0.3
France -0.40 Jun/19 0.7 0.5 0.4 -0.4
Germany 3.50 Jun/19 0.2 0.6 0.5 -0.4
Greece 0.30 May/19 -0.6 1.1 -0.7 0.7
Hungary 0.70 Jun/19 0.3 0.3 0.7 -0.3
Indonesia -6.50 Jun/19 -0.4 4.2 3.2 3
Ireland 1.20 Jun/19 -0.4 0.4 -0.4 0.6
Italy 1.90 Jun/19 0.6 0.5 -0.2 -0.2
Japan 0.00 Jun/19 7.5 0.7 -0.3 0.5
Kazakhstan 1.80 Jul/19 1.8 1.8 1.65 1.65
Latvia -0.30 Jun/19 1.8 -1.2 0.5 -0.4
Lithuania -1.60 Jun/19 -8.1 16 7 7
Luxembourg 0.50 Jun/19 -0.75 0.5 0.5 0.5
Macau 1.90 Sep/18 8.4 13.8 13.8 13.8
Malaysia 4.40 Jun/19 0.7 3.1 2.2 3
Malta 1.50 Jun/19 0.1 1.8 1.8 1.8
Mexico 0.70 May/19 1.1 0.8 0.4 0.2
Montenegro 11.60 Jun/19 -3.8 13 13 13
New Zealand 0.70 Mar/19 0.5 0.9 1 1.2
Norway -0.40 Jun/19 -0.6 0.5 0.4 0.5
Philippines 0.20 May/19 0.8 -0.1 -0.2 0.5
Poland 2.80 Jun/19 0.4 0.2 0.3 -0.6
Portugal -0.90 Jun/19 -1.6 0.8 1 1
Romania 1.30 Jun/19 0.2 0.5 0.3 0.5
Russia 1.30 May/19 -1.6 25.1 6.5 1.3
Singapore -2.20 Jun/19 -2.9 -1.2 2.3 1.5
Slovakia 1.60 Jun/19 0.29 0.5 0.5 0.5
Slovenia -0.50 Jun/19 0.2 0.5 0.5 0.5
South Africa 0.30 Jun/19 -0.3 -4.6 0.4 1
South Korea -1.60 Jun/19 0.4 0.7 0.5 0.6
Spain 0.10 Jun/19 0.5 0.2 -0.3 0.5
Sweden 1.00 Jun/19 0.4 0.2 0.8 -0.4
Switzerland 1.50 Jun/19 -1.6 0.4 0.3 -0.4
Taiwan -2.54 Jun/19 -3.1 4.2 -2 -2.7
Turkey 0.30 May/19 -0.6 0.6 0.5 0.6
Ukraine 4.10 Jun/19 -5.2 18.5 12.9 -0.5
United Kingdom 0.20 Jul/19 -0.2 -0.6 0.5 -0.4
United States 0.70 Jul/19 0.3 0.3 -0.2 0.2
Vietnam 1.50 Jul/19 0.8 2.8 2.5 0.8


This page provides forecasts for Retail Sales MoM including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.