GDP Growth Rate | Forecast | 2017-2020

This page provides forecasts for GDP Growth Rate including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.


Last Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
United States 3.10 Jun/17   1.9 2.2 2.1 2.6 2
Euro Area 0.60 Jun/17   0.5 0.6 0.5 0.5 0.7
China 1.70 Jun/17   1.5 1.3 1.3 1.2 1.1
Japan 0.60 Jun/17 0.6 0.4 0.5 0.6 0.5
Germany 0.60 Jun/17   0.5 0.6 0.5 0.5 0.8
United Kingdom 0.30 Jun/17 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5
France 0.50 Jun/17 0.5 0.6 0.6 0.5 0.7
India 1.40 Jun/17   1.5 1.7 1.6 1.4 1.3
Italy 0.40 Jun/17 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
Brazil 0.20 Jun/17   0.3 0.4 0.4 0.6 1.5
Canada 1.10 Jun/17   0.7 0.6 0.5 0.6 0.6
South Korea 0.60 Jun/17 0.6 0.7 0.8 1.5 1
Russia 1.08 Jun/17   0.3 0.4 0.6 0.5 0.9
Spain 0.90 Jun/17   0.8 0.7 0.7 0.6 0.4
Australia 0.80 Jun/17   0.7 0.6 0.7 0.8 0.8
Mexico 0.60 Jun/17   0.2 0.3 0.3 0.7 0.7
Indonesia 4.00 Jun/17   -1.5 0.3 3.6 3.4 -0.8
Turkey 2.10 Jun/17   0.8 0.7 0.8 0.7 1
Last Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Albania 0.36 Jun/17   0.6 0.5 0.5 0.6 0.4
Algeria 4.00 Dec/14   4.1 4.12 4.15 4.17 3.1
Angola 0.90 Dec/15   3.2 5.75 6.6 7.45 3.7
Argentina 0.70 Jun/17   1.5 1.6 1.7 1.7 1.9
Australia 0.80 Jun/17   0.7 0.6 0.7 0.8 0.8
Austria 0.80 Jun/17   0.6 0.5 0.5 0.4 0.3
Bahrain 1.60 Jun/17   0.8 -0.6 1.1 0.3 1
Bangladesh 7.05 Dec/16   7.2 6.9 6.9 6.45 6.8
Belgium 0.40 Jun/17 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
Belize 1.00 Jun/17   0.2 0.3 0.3 1.6 0.8
Bolivia 4.59 Dec/16   1.7 2 2 6.2 2.3
Bosnia and Herzegovina 0.50 Jun/17   0.6 0.5 0.5 0.6 0.5
Botswana 1.90 Jun/17   1.59 0.8 1.4 1.4 1.18
Brazil 0.20 Jun/17   0.3 0.4 0.4 0.6 1.5
Bulgaria 1.00 Jun/17   0.8 0.7 0.7 0.6 0.6
Cameroon 1.80 Dec/16   0.8 1.7 0.4 1.5 1
Canada 1.10 Jun/17   0.7 0.6 0.5 0.6 0.6
Cape Verde 4.50 Dec/14   3.93 1.1 1.1 1.1 1.1
Chile 0.70 Jun/17   1.1 1.1 1.3 1.4 1.6
China 1.70 Jun/17   1.5 1.3 1.3 1.2 1.1
Colombia 0.70 Jun/17   0.5 1.4 1.2 0.9 1.2
Costa Rica 3.01 Mar/17   1.6 1.5 1.5 1.6 1.7
Croatia 0.80 Jun/17   0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
Cyprus 0.90 Jun/17   0.7 0.7 0.5 0.6 0.4
Czech Republic 2.50 Jun/17   0.9 0.8 0.7 0.7 0.4
Denmark 0.70 Jun/17   0.5 0.5 0.5 0.5 0.8
Dominican Republic -2.08 Mar/17   1.5 1.7 1.8 2.1 2.4
Ecuador 1.90 Jun/17   0.7 0.9 0.9 1 1.3
Egypt 3.40 Sep/16   4 3.7 4.1 4.2 4.9
El Salvador -0.39 Jun/17   0.6 1 1.3 0.2 0.8
Estonia 1.30 Jun/17   0.9 0.8 0.7 0.7 0.4
Euro Area 0.60 Jun/17   0.5 0.6 0.5 0.5 0.7
European Union 0.60 Jun/17   0.5 0.6 0.5 0.5 0.7
Finland 0.40 Jun/17 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6
France 0.50 Jun/17 0.5 0.6 0.6 0.5 0.7
Germany 0.60 Jun/17   0.5 0.6 0.5 0.5 0.8
Ghana 2.00 Jun/17   1.9 1.8 1.8 1.8 1.5
Greece 0.50 Jun/17   0.4 0.3 0.2 0.3 0.6
Honduras 0.50 Jun/17   0.6 1.5 1.1 0.9 1
Hong Kong 1.00 Jun/17   0.6 0.4 0.6 1 1
Hungary 0.90 Jun/17   0.6 0.4 0.4 0.6 0.6
Iceland -1.10 Jun/17   0.7 0.6 0.6 0.5 0.5
India 1.40 Jun/17   1.5 1.7 1.6 1.4 1.3
Indonesia 4.00 Jun/17   -1.5 0.3 3.6 3.4 -0.8
Ireland 1.40 Jun/17   1.5 1.3 1.1 1.2 0.8
Israel 0.60 Jun/17   0.8 0.9 1.1 1 1.2
Italy 0.40 Jun/17 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
Jamaica 0.80 Jun/17   0.5 0.6 0.7 0.8 1
Japan 0.60 Jun/17 0.6 0.4 0.5 0.6 0.5
Kazakhstan 1.26 Dec/13   0.4 0.8 1.3 1.4 0.8
Kenya 1.20 Jun/17   1 1.3 1.3 1.3 1.8
Latvia 1.20 Jun/17   0.7 0.7 0.6 0.6 0.5
Lithuania 0.60 Jun/17 0.6 0.6 0.6 0.7 0.5
Luxembourg 0.60 Jun/17   0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
Macedonia 3.90 Mar/14   0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
Malaysia 1.30 Jun/17   1.4 1.3 1.3 1.4 1.6
Malta 0.20 Mar/17   0.8 0.8 0.7 0.6 0.5
Mauritius 0.20 Mar/17   0.6 0.9 0.9 0.9 0.9
Mexico 0.60 Jun/17   0.2 0.3 0.3 0.7 0.7
Moldova 0.70 Jun/17   0.5 0.5 0.6 0.7 0.5
Mongolia 5.30 Jun/17   3.7 4.2 5.3 7.2 5.9
Morocco 4.20 Jun/17   5.5 5.2 4.8 4.4 4.3
Mozambique 3.10 Mar/17   1.6 1.8 1.9 1.7 1.5
Namibia -2.15 Jun/17   1.1 2.3 1.3 0.6 1.3
Netherlands 1.50 Jun/17   0.7 0.7 0.6 0.5 0.6
New Zealand 0.80 Jun/17   0.9 0.6 0.6 0.6 0.6
Nigeria 3.23 Jun/17   2 -58 3.2 20 2
Norway 1.10 Jun/17   0.5 0.6 0.6 0.5 0.8
Pakistan 4.71 Dec/16   5.1 5 5 5 5.5
Paraguay -2.40 Jun/17   1.8 1.6 1.6 0.9 1.3
Peru 0.70 Jun/17   1.3 1.6 1.5 1.4 1.8
Philippines 1.70 Jun/17   1.5 1.2 1.4 1.2 0.9
Poland 1.10 Jun/17   1 0.9 0.8 0.8 0.5
Portugal 0.30 Jun/17   0.8 0.7 0.6 0.5 0.4
Qatar 0.50 Jun/17   -1 0.8 1 3.1 1.2
Romania 1.70 Jun/17   0.9 0.9 0.8 0.7 0.6
Russia 1.08 Jun/17   0.3 0.4 0.6 0.5 0.9
Rwanda 3.70 Jun/17   2.6 3.2 3.1 3.2 3.9
Saudi Arabia -0.50 Mar/17   0.5 0.8 1 1.2 2.5
Senegal -10.30 Mar/17   17.7 -8.8 1.1 -3.3 13
Serbia 0.50 Jun/17   0.6 0.5 0.6 0.5 0.7
Singapore 6.30 Sep/17   3.9 -1.2 1.5 6.4 3.7
Slovakia 0.80 Jun/17   0.9 0.8 0.8 0.7 0.5
Slovenia 1.10 Jun/17   0.8 0.7 0.7 0.6 0.5
South Africa 2.50 Jun/17   1.2 1.1 1.1 2.8 2.1
South Korea 0.60 Jun/17 0.6 0.7 0.8 1.5 1
Spain 0.90 Jun/17   0.8 0.7 0.7 0.6 0.4
Sri Lanka 4.00 Jun/17   4.1 4 5.3 6.1 5.2
Sweden 1.30 Jun/17   0.6 0.7 0.6 0.5 0.9
Switzerland 0.30 Jun/17   0.6 0.6 0.5 0.6 0.4
Taiwan 0.12 Jun/17   0.5 0.6 0.7 1.3 0.7
Tanzania 1.50 Sep/10   1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
Thailand 1.30 Jun/17   1 1 0.9 0.9 0.8
Trinidad And Tobago 0.80 Jun/17   0.5 0.7 0.7 0.4 0.8
Tunisia 0.10 Jun/17   0.8 0.7 1 1 0.8
Turkey 2.10 Jun/17   0.8 0.7 0.8 0.7 1
Uganda 1.80 Mar/17   0.7 0.8 0.8 1.3 1.7
Ukraine 0.60 Jun/17 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6
United Arab Emirates 3.90 Dec/15   2.3 3 3 3.1 4.3
United Kingdom 0.30 Jun/17 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5
United States 3.10 Jun/17   1.9 2.2 2.1 2.6 2
Uruguay 1.50 Mar/17   0.3 0.3 0.3 0.8 1
Venezuela 6.80 Dec/13   -5 -3 -3 -3 -2
Vietnam 7.46 Sep/17   6.6 6.1 5.9 6.8 6.3