Inflation Rate - Forecast - 2018-2020

This page provides forecasts for Inflation Rate including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.


Last Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
United States 2.80 May/18 2.7 2.9 2.6 2.5
Euro Area 1.90 May/18 1.7 1.5 1.8 1.7
China 1.80 May/18 2.1 2 2.3 3
Japan 0.60 Apr/18 0.9 1.1 1.3 1.3
Germany 2.20 May/18 1.9 1.8 2 2.3
United Kingdom 2.40 May/18 2.5 2.4 2.2 2.1
France 2.00 May/18 1.8 1.6 1.7 1.9
India 4.87 May/18 4.9 5.1 4.7 4.4
Italy 1.00 May/18 0.7 0.9 1.4 1.7
Brazil 2.86 May/18 2.8 2.9 3.1 3.4
Canada 2.20 Apr/18 2.2 2.1 2.3 2.1
South Korea 1.50 May/18 1.5 1.7 1.9 1.8
Russia 2.40 May/18 2.4 3.2 4 4.2
Spain 2.10 May/18 1.9 1.6 1.9 2.3
Australia 1.90 Mar/18 2.2 2.3 2.2 2.3
Mexico 4.51 May/18 4.5 4.3 3.8 3.3
Indonesia 3.23 May/18 3.3 4.2 4.3 4.2
Turkey 12.15 May/18 12.5 11.5 9 8.8
Last Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
Afghanistan -0.50 Apr/18 5.5 5.5 5.8 -3.6
Albania 2.10 May/18 2.3 2.5 2.6 2.6
Algeria 2.43 Apr/18 5.3 5.5 5.4 5
Angola 19.84 May/18 19 17 16 15
Argentina 26.40 May/18 19 19 17 17
Armenia 1.60 May/18 3.9 4.1 4.1 1.1
Aruba 2.60 Apr/18 0.8 2.6 1 1.2
Australia 1.90 Mar/18 2.2 2.3 2.2 2.3
Austria 1.90 May/18 2.2 2.4 2.5 2
Azerbaijan 3.20 May/18 4.1 3.8 4.2 4
Bahamas 1.80 Dec/17 0.6 1.9 3 1.9
Bahrain 2.60 Apr/18 3.4 3.7 3.8 3.8
Bangladesh 5.57 May/18 5.5 5.6 5.6 5.2
Barbados 4.40 Jan/18 4 4.5 4.5 4.7
Belarus 4.40 May/18 4.6 4.5 4.2 4.3
Belgium 1.82 May/18 1.1 1.7 2 2.1
Belize -0.50 Apr/18 1.3 0 1.4 0
Benin 1.90 Apr/18 2.2 1.5 2.4 1.6
Bermuda 1.80 Mar/18 1.8 1.8 1.8 1.8
Bhutan 2.94 Mar/18 5.6 3.5 4.8 3.8
Bolivia 3.01 Apr/18 3.5 3.5 3.5 3.8
Bosnia and Herzegovina 1.00 Apr/18 1.7 1.8 2 2.3
Botswana 3.30 May/18 3.3 3.4 3.7 3.4
Brazil 2.86 May/18 2.8 2.9 3.1 3.4
Brunei 0.40 Apr/19 2.2 2.1 2 2.2
Bulgaria 2.60 May/18 2.3 2.4 2.6 3.3
Burkina Faso 1.20 Apr/18 0.5 0.8 1.1 1.4
Burundi -1.70 Apr/18 10.5 9.8 9.2 0.6
Cambodia 2.30 Feb/18 2.9 3.3 3.8 4.2
Cameroon 0.80 Mar/18 1.7 0.8 1.53 0.8
Canada 2.20 Apr/18 2.2 2.1 2.3 2.1
Cape Verde 1.10 May/18 1.2 1.4 1.4 1.2
Cayman Islands 2.10 Dec/17 0.8 0.8 1.2 1.8
Central African Republic 38.04 Feb/16 37 37 37 27
Chad -1.30 May/17 1.2 1.3 1.3 2.2
Chile 2.00 May/18 2.3 2.6 2.8 2.7
China 1.80 May/18 2.1 2 2.3 3
Colombia 3.16 May/18 3.3 3.2 3 3.2
Comoros -1.60 Dec/17 2.4 2.4 2.5 2.9
Congo 43.23 Apr/18 45 40 35 30
Costa Rica 2.04 May/18 2.4 2.6 2.7 3
Croatia 1.90 May/18 1.6 1.9 2.2 2.3
Cuba 5.20 Dec/17 5.1 4.42 3.8 4
Cyprus 1.30 May/18 -0.2 1.5 1.8 2
Czech Republic 2.20 May/18 2.5 2.3 2.7 2.5
Denmark 1.10 May/18 1.1 1.4 1.6 1.8
Djibouti -2.40 Mar/18 5.4 -3.5 5.9 -3.6
Dominican Republic 4.47 May/18 3.8 3.8 4 4.2
East Timor 2.70 Apr/18 2 1.9 2.1 2.5
Ecuador -1.01 May/18 0.3 0.8 1 1.5
Egypt 11.50 May/18 12.8 13.2 14 13
El Salvador 0.83 May/18 1.2 0.9 1.6 0.9
Equatorial Guinea 1.10 Dec/17 3.2 3.4 3.4 2.6
Eritrea 9.00 Dec/17 12.95 13.72 10.41 15.2
Estonia 3.00 May/18 3.6 3.2 2.9 2.5
Ethiopia 13.70 May/18 16.3 17 17.4 17.2
Euro Area 1.90 May/18 1.7 1.5 1.8 1.7
European Union 2.00 May/18 1.9 1.8 1.7 2.3
Fiji 5.10 May/18 2.9 4.9 3.6 3.5
Finland 1.00 May/18 1.1 1.2 1.6 1.6
France 2.00 May/18 1.8 1.6 1.7 1.9
Gabon 0.00 Oct/17 3.5 2 3.7 3.3
Gambia 6.53 Mar/18 6.4 6 5.5 5.3
Georgia 2.50 May/18 2.7 2.8 3 3
Germany 2.20 May/18 1.9 1.8 2 2.3
Ghana 9.80 May/18 9.5 8.9 8.9 8
Greece 0.60 May/18 0.5 0.5 0.8 1.1
Guatemala 3.92 Apr/18 4.2 4.1 4.1 4
Guinea 9.60 Apr/18 8.5 8.1 7.9 8
Guinea Bissau 0.80 Apr/18 2 2.3 2.7 0.9
Guyana 0.60 Mar/18 2.2 2.1 2.4 2.3
Haiti 13.00 Apr/18 12 11 10 11
Honduras 4.00 May/18 4 3.7 3.7 3.6
Hong Kong 1.90 Apr/18 2.3 2.5 2.5 2.2
Hungary 2.80 May/18 2.4 2.2 2.4 3
Iceland 2.00 May/18 2.5 2.7 2.8 2.6
India 4.87 May/18 4.9 5.1 4.7 4.4
Indonesia 3.23 May/18 3.3 4.2 4.3 4.2
Iran 7.90 Apr/18 9.6 9 8.2 8
Iraq -0.80 Mar/18 0.8 1 1.2 1.5
Ireland 0.40 May/18 0.6 0.8 0.9 1
Israel 0.50 May/18 0.5 1 1.5 1.4
Italy 1.00 May/18 0.7 0.9 1.4 1.7
Ivory Coast -1.00 May/18 0.3 0.9 1.3 -1.3
Jamaica 3.10 May/18 3 3.4 3.6 4.3
Japan 0.60 Apr/18 0.9 1.1 1.3 1.3
Jordan 5.10 May/18 4.2 5.6 3.8 5.8
Kazakhstan 6.20 May/18 5.9 5.6 5.1 4.9
Kenya 3.95 May/18 3.9 3.1 4 4.5
Kosovo 1.00 May/18 2.2 2.1 2.2 2.8
Kuwait 0.70 Apr/18 1 1.3 1.5 0.4
Kyrgyzstan 1.40 May/18 5.5 6 6.5 6.2
Laos 1.88 Apr/18 0.8 1 1.5 1.8
Latvia 2.30 May/18 2.1 2.4 2.5 2.6
Lebanon 5.80 Apr/18 5 4.8 4.5 4.5
Lesotho 3.80 Apr/18 5 5.6 6.2 1.8
Liberia 19.50 Mar/18 10.2 20.5 9.4 20.6
Libya 18.70 Feb/18 30 28 25 22
Liechtenstein 1.00 May/18 0.5 0.7 0.7 0.9
Lithuania 2.90 May/18 3.6 3.2 2.6 2.5
Luxembourg 1.33 May/18 2.1 2 2.2 2.3
Macau 2.88 Apr/18 2.3 2.5 2.6 2.4
Macedonia 1.70 May/18 1.9 2.3 2 1.8
Madagascar 9.00 Dec/17 9.2 9.2 9.2 7.9
Malawi 9.70 Apr/18 11 10.5 9.5 10
Malaysia 1.40 Apr/18 1.5 1.9 2.1 2
Maldives 1.80 Mar/18 2.7 1.8 2.9 3.4
Mali 3.10 Apr/18 2.7 2.7 2.7 3.2
Malta 1.70 May/18 1.6 1.7 1.9 2
Mauritania 3.30 May/18 3 2.9 3.2 3.5
Mauritius 2.40 May/18 5.2 4.7 4.2 3.7
Mexico 4.51 May/18 4.5 4.3 3.8 3.3
Moldova 2.80 May/18 2.9 2.8 3.2 3
Mongolia 6.10 May/18 8 9 8.5 8
Montenegro 3.10 May/18 3.2 3 2.5 3.6
Morocco 2.70 Apr/18 2.6 2.5 2.4 2.4
Mozambique 3.26 May/18 2.4 3.7 3.5 4.5
Myanmar 5.87 Apr/18 6 6.2 6.5 6
Namibia 3.80 May/18 3.9 3.7 4 3.6
Nepal 4.10 May/18 5.3 6.3 6.1 6.5
Netherlands 1.70 May/18 1.4 1.8 2.1 2
New Caledonia 1.00 May/18 1.9 1 1.6 1
New Zealand 1.10 Mar/18 1.9 1.7 2 1.8
Nicaragua 5.19 May/18 4.7 5.2 5.4 5.4
Niger 5.70 May/18 2.2 5.7 2.6 2.7
Nigeria 11.61 May/18 13.4 10.9 14.8 10.9
North Korea 55.00 Jul/13 20 19 19 16
Norway 2.30 May/18 2.1 1.9 2 1.9
Oman 0.80 May/18 1.9 0.6 2.4 0.6
Pakistan 4.19 May/18 4.3 5.3 5.8 6.1
Palestine -0.87 May/18 0.7 -1.1 1.5 -1.1
Panama 0.80 May/18 1 1.2 1.4 1.6
Papua New Guinea 4.70 Dec/17 5 5.6 6 6.1
Paraguay 3.50 May/18 4 4.5 4.6 4.6
Peru 0.94 May/18 1.3 1.6 2 2
Philippines 4.60 May/18 3.8 3.7 3.7 3.5
Poland 1.70 May/18 1.6 1.8 2.2 2.2
Portugal 1.00 May/18 1.2 1.1 1.6 1.7
Puerto Rico 1.50 Apr/18 2.2 2.3 2.3 2.6
Qatar 0.50 May/18 1.3 0.9 2.4 2.6
Republic of the Congo -0.60 Dec/17 3 3 3 -0.9
Romania 5.40 May/18 4.4 3.6 3.2 3
Russia 2.40 May/18 2.4 3.2 4 4.2
Rwanda 1.80 May/18 1.7 3.2 3.5 3.7
Sao Tome and Principe 6.60 Apr/18 4 3.5 3.5 4
Saudi Arabia 2.50 Apr/18 2.7 2.5 2.8 2
Senegal 0.50 May/18 2.3 0.6 2.6 0.6
Serbia 2.10 May/18 1.4 1.8 1.7 2.4
Seychelles 3.59 May/18 4.3 4.3 4.6 4.3
Sierra Leone 15.14 Apr/18 13.5 13 13 12
Singapore 0.10 Apr/18 0.6 0.7 1 0.1
Slovakia 2.60 May/18 2.1 1.9 2.2 2
Slovenia 2.00 May/18 1.9 2 2.1 2.3
Somalia -3.60 Dec/16 2 2 2 3.5
South Africa 4.50 Apr/18 5 4.8 4.9 5.5
South Korea 1.50 May/18 1.5 1.7 1.9 1.8
South Sudan 83.90 May/18 70 50 50 40.4
Spain 2.10 May/18 1.9 1.6 1.9 2.3
Sri Lanka 4.00 May/18 6.7 3.7 6.9 3.6
Sudan 55.60 Mar/18 31 50.6 27.2 50.7
Suriname 8.60 Mar/18 8.8 8.5 8 7.9
Swaziland 4.00 Mar/18 4.6 4.8 5 5.2
Sweden 1.90 May/18 1.4 1.6 1.7 1.9
Switzerland 1.00 May/18 0.5 0.7 0.7 0.9
Syria 43.20 Dec/17 25 26.7 18 18
Taiwan 1.64 May/18 0.8 1 1.3 1.4
Tajikistan 1.90 Apr/18 5.8 6 6.2 6.8
Tanzania 3.60 May/18 4.5 4.3 4.3 4.4
Thailand 1.49 May/18 1.1 1.7 1.5 1.9
Togo 1.90 Apr/18 1.2 1.5 1.8 2
Trinidad and Tobago 0.80 Mar/18 2.5 3 3.5 3.8
Tunisia 7.70 May/18 7.8 7.8 7.7 7.8
Turkey 12.15 May/18 12.5 11.5 9 8.8
Turkmenistan 6.17 Dec/16 5.8 5.9 6.1 5.8
Uganda 1.70 May/18 2 2.7 3.2 5.2
Ukraine 11.70 May/18 11.9 9.5 9 8
United Arab Emirates 3.50 Apr/18 3.8 3.6 3.7 3.5
United Kingdom 2.40 May/18 2.5 2.4 2.2 2.1
United States 2.80 May/18 2.7 2.9 2.6 2.5
Uruguay 7.21 May/18 7.5 7.6 7.7 7.3
Uzbekistan 14.40 Dec/17 5.3 5.3 5.3 4.8
Vanuatu 3.20 Mar/18 2.6 2.5 2.7 2.7
Venezuela 24571.00 May/18 5000 4000 3000 800
Vietnam 3.86 May/18 3.2 3.4 3.2 3.2
Yemen 9.49 Nov/14 18 12.1 18 18
Zambia 7.80 May/18 8 8.2 6.1 6.2
Zimbabwe 2.71 May/18 2.1 1.7 2.3 5.2