Major 10Y Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.15 0.01 0.01% -0.01% -6.10% 0.68% Jun/27
UK 1.04 0.01 0.01% -0.10% 0.04% -0.41% Jun/27
Japan 0.05 0.01 -0.01% 0.01% 0.02% 0.14% Jun/27
Germany 0.28 0.02 0.02% -0.14% -0.05% 0.11% Jun/27
France 0.65 0.04 0.04% 0.04% -0.09% 0.41% Jun/27
Italy 1.93 0.04 0.04% 0.01% -0.25% 0.61% Jun/27
Australia 2.35 0.04 -0.04% -0.08% -0.05% 0.36% Jun/27
Canada 1.46 0.00 0.00% -0.08% 0.05% 0.38% Jun/26
India 6.46 0.06 0.06% 0.09% -0.08% -0.59% Jun/27
Brazil 10.65 0.03 -0.03% 0.28% -0.15% -1.62% Jun/26
Greece 5.46 0.04 0.04% -2.37% -1.55% -5.86% Jun/27
Portugal 2.97 0.04 0.04% 0.09% -0.19% 0.25% Jun/27
Spain 1.39 0.01 0.01% -0.24% -0.21% -0.18% Jun/27
Mexico 6.68 0.05 -0.05% -0.52% -0.55% 0.48% Jun/27
Netherlands 0.49 0.03 0.03% -0.14% -0.08% 0.10% Jun/27
Switzerland -0.17 0.09 0.09% -0.11% 0.08% 0.10% Jun/26
New Zealand 2.72 0.00 0.00% -0.44% -0.39% -0.35% Jun/27

United States Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.15 0.01 0.01% -0.01% -6.10% 0.68% Jun/27
US 1M 0.79 0.04 0.04% -0.06% 0.03% 0.54% Jun/26
US 3M 0.99 0.02 0.02% -0.03% 0.05% 0.74% Jun/26
US 6M 1.12 0.02 0.02% -0.02% -5.81% 0.78% Jun/27
US 52W 1.20 0.01 -0.01% -0.02% 0.03% 0.75% Jun/27
US 2Y 1.36 0.03 0.03% 0.01% -6.53% 0.75% Jun/27
US 3Y 1.48 0.01 -0.01% 0.01% 0.04% 0.72% Jun/26
US 5Y 1.77 0.01 0.01% 0.01% -5.59% 0.77% Jun/27
US 7Y 1.97 0.01 -0.01% 0.00% -0.08% 0.60% Jun/26
US 20Y Bond 2.46 0.02 -0.02% -0.07% -0.19% 0.63% Jun/26
US 30Y 2.70 0.02 -0.02% -0.09% -0.24% 0.27% Jun/26

United Kingdom Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 1.04 0.01 0.01% -0.10% 0.04% -0.41% Jun/27
UK 1M 0.13 0.01 0.01% 0.00% -0.01% -0.24% Jun/26
UK 3M 0.21 0.00 0.01% 0.02% 0.03% -0.18% Jun/26
UK 6M 0.27 0.01 0.02% 0.05% 0.08% -0.16% Jun/26
UK 52W 0.25 0.01 -0.01% 0.08% 0.14% -0.06% Jun/26
UK 2Y 0.25 0.02 0.02% 0.16% 0.10% -0.09% Jun/27
UK 3Y 0.27 0.01 0.03% 0.06% 0.09% -0.08% Jun/26
UK 5Y 0.50 0.01 0.02% 0.06% 0.01% -0.05% Jun/26
UK 7Y 0.70 0.02 0.02% 0.04% -0.02% -0.14% Jun/26
UK 20Y 1.57 0.01 -0.01% -0.04% -0.04% -0.26% Jun/26
UK 30Y 1.67 0.01 0.01% 0.02% 0.01% -0.35% Jun/26

Japan Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan 0.05 0.01 -0.01% 0.01% 0.02% 0.14% Jun/27
Japan 1M -0.09 0.01 -0.01% 0.00% 0.00% 0.15% Jun/26
Japan 3M -0.09 0.00 -0.01% 0.01% 0.04% 0.14% Jun/26
Japan 6M -0.10 0.01 0.00% 0.01% 0.02% 0.25% Jun/26
Japan 52W -0.10 0.00 0.00% 0.03% 0.06% 0.20% Jun/26
Japan 2Y -0.10 0.00 0.00% 0.02% 0.06% 0.18% Jun/26
Japan 3Y -0.10 0.01 0.00% 0.01% 0.05% 0.19% Jun/26
Japan 5Y -0.08 0.00 0.00% 0.00% 0.04% 0.21% Jun/26
Japan 7Y -0.03 0.00 0.00% 0.01% 0.03% 0.26% Jun/26
Japan 20Y 0.57 0.00 0.01% 0.00% -0.01% 0.45% Jun/26
Japan 30Y 0.81 0.01 0.01% -0.01% 0.00% 0.66% Jun/26

Germany Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Germany 0.28 0.02 0.02% -0.14% -0.05% 0.11% Jun/27
Germany 1M -0.88 0.03 0.03% -0.04% 0.06% -0.33% Jun/26
Germany 3M -0.85 0.02 -0.02% 0.03% 0.09% -0.27% Jun/26
Germany 6M -0.74 0.01 -0.01% -0.02% -0.03% -0.09% Jun/26
Germany 52W -0.69 0.01 0.01% 0.02% 0.00% -0.06% Jun/26
Germany 2Y -0.61 0.00 -0.04% 0.03% 0.00% -0.01% Jun/26
Germany 3Y -0.58 0.01 0.01% 0.04% 0.04% 0.04% Jun/26
Germany 5Y -0.38 0.00 0.00% 0.03% -0.05% 0.16% Jun/26
Germany 7Y -0.14 0.00 0.00% 0.01% -0.10% 0.26% Jun/26
Germany 30Y 1.04 0.01 -0.01% -0.06% -0.19% 0.55% Jun/26

France Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
France 0.65 0.04 0.04% 0.04% -0.09% 0.41% Jun/27
France 1M -0.64 0.04 0.02% 0.01% -0.05% -0.05% Jun/26
France 3M -0.61 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.05% Jun/26
France 6M -0.64 0.03 0.00% 0.00% -0.02% -0.06% Jun/26
France 52W -0.61 0.00 -0.02% -0.02% -0.06% -0.14% Jun/26
France 2Y -0.53 0.02 -0.01% -0.02% -0.05% -0.04% Jun/26
France 3Y -0.45 0.01 0.00% 0.00% -0.03% -0.02% Jun/26
France 5Y -0.20 0.01 0.01% 0.01% -0.10% 0.04% Jun/26
France 7Y 0.05 0.00 0.00% -0.02% -0.18% 0.11% Jun/26
France 20Y 1.29 0.01 0.04% -0.01% -0.24% 0.35% Jun/26
France 30Y 1.66 0.00 0.03% -0.03% -0.16% 0.52% Jun/26

Italy Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Italy 1.93 0.04 0.04% 0.01% -0.25% 0.61% Jun/27
Italy 1M -0.74 0.17 -0.01% 0.15% -0.14% -0.48% Jun/26
Italy 3M -0.39 0.01 -0.01% 0.04% 0.00% -0.33% Jun/26
Italy 6M -0.36 0.00 0.00% 0.00% -0.02% -0.25% Jun/26
Italy 52W -0.36 0.00 0.00% -0.02% -0.03% -0.31% Jun/26
Italy 2Y -0.15 0.01 0.02% -0.03% -0.03% -0.24% Jun/26
Italy 3Y 0.13 0.01 0.01% -0.06% 0.02% -0.04% Jun/26
Italy 5Y 0.68 0.01 -0.01% -0.04% -0.17% 0.18% Jun/26
Italy 7Y 1.33 0.01 -0.01% -0.07% -0.20% 0.41% Jun/26
Italy 20Y 2.57 0.03 0.02% -0.07% -0.15% 0.42% Jun/26
Italy 30Y 3.02 0.01 -0.01% -0.11% -0.18% 0.46% Jun/26

Russia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Russia 7.68 0.01 -0.11% -0.15% 0.13% -1.00% Jun/26
Russia 1M 8.92 0.01 0.00% 0.02% -0.30% -1.84% Jun/26
Russia 3M 8.86 0.01 0.00% 0.06% -0.23% -2.14% Jun/26
Russia 6M 8.76 0.00 0.00% 0.06% -0.16% -2.32% Jun/26
Russia 52W 7.77 0.07 -0.13% -0.45% -0.64% -2.12% Jun/26
Russia 2Y 7.97 0.04 -0.02% -0.03% -0.12% -1.39% Jun/26
Russia 3Y 7.99 0.03 -0.03% -0.01% -0.18% -1.22% Jun/26
Russia 5Y 7.90 0.04 -0.04% -0.12% 0.06% -0.91% Jun/26
Russia 7Y 7.90 0.04 -0.04% -0.04% 0.05% -0.89% Jun/26
Russia 20Y 8.09 0.03 -0.03% 0.04% -0.01% -0.80% Jun/26

Australia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Australia 2.35 0.04 -0.04% -0.08% -0.05% 0.36% Jun/27
Australia 6M 1.57 1.30 -1.30% -0.04% 0.02% -0.01% Jun/27
Australia 52W 1.62 0.01 -0.01% 0.00% 0.00% 0.04% Jun/26
Australia 2Y 1.68 0.01 0.01% -0.01% 0.06% 0.14% Jun/26
Australia 3Y 1.78 0.01 0.01% 0.01% 0.07% 0.30% Jun/26
Australia 5Y 2.03 0.01 0.01% 0.00% 0.02% 0.42% Jun/26
Australia 7Y 2.20 0.01 0.00% -0.03% -0.07% 0.40% Jun/26
Australia 20Y 2.98 0.00 0.00% -0.04% -0.17% 0.39% Jun/26
Australia 30Y 3.30 0.01 0.01% -0.05% -0.17% 0.05% Jun/26
New Zealand 2.72 0.00 0.00% -0.44% -0.39% -0.35% Jun/27

Canada Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Canada 1.46 0.00 0.00% -0.08% 0.05% 0.38% Jun/26
Canada 1M 0.53 0.03 -0.03% 0.05% 0.07% 0.05% Jun/26
Canada 3M 0.59 0.06 -0.06% 0.09% 0.07% 0.09% Jun/26
Canada 6M 0.64 0.01 0.01% 0.04% 0.09% 0.14% Jun/26
Canada 52W 0.84 0.00 0.00% 0.03% 0.21% 0.33% Jun/26
Canada 2Y 0.90 0.01 0.01% 0.01% 0.19% 0.36% Jun/26
Canada 3Y 1.02 0.01 0.01% 0.01% 0.24% 0.45% Jun/26
Canada 5Y 1.12 0.00 0.00% -0.02% 0.15% 0.49% Jun/26
Canada 7Y 1.26 0.01 -0.01% -0.03% 0.07% 0.41% Jun/26
Canada 20Y 1.90 0.02 -0.02% -0.08% -0.15% 0.11% Jun/26
Canada 30Y 1.96 0.02 -0.02% -0.08% -0.15% 0.16% Jun/26

China Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
China 3.57 0.09 0.09% -0.08% 0.13% 0.59% Jun/26
China 6M 1.77 0.01 0.01% -1.82% -1.96% -1.14% Jun/21
China 52W 3.49 0.02 0.00% -0.12% 0.01% 1.11% Jun/26
China 2Y 3.56 0.03 0.03% -0.03% -0.12% 1.06% Jun/26
China 3Y 3.56 0.01 0.03% -0.01% -0.16% 0.98% Jun/26
China 5Y 3.52 0.04 0.01% -0.01% -0.16% 0.81% Jun/26
China 7Y 3.63 0.02 -0.02% -0.02% -0.16% 0.69% Jun/26
China 20Y 3.97 0.01 0.02% 0.07% -0.06% 0.56% Jun/26
China 30Y 4.01 0.00 0.02% 0.07% -0.04% 0.52% Jun/26

India Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
India 6.46 0.06 0.06% 0.09% -0.08% -0.59% Jun/27
India 3M 6.26 0.02 0.02% 0.00% -0.05% -0.49% Jun/23
India 6M 6.30 0.01 -0.01% 0.00% -0.09% -0.52% Jun/23
India 52W 6.40 0.01 -0.01% 0.01% -0.07% -0.59% Jun/23
India 2Y 6.39 0.05 -0.05% 0.01% -0.17% -0.65% Jun/23
India 3Y 6.47 0.03 -0.03% 0.00% -0.18% -0.68% Jun/23
India 5Y 6.67 0.01 -0.01% -0.04% -0.32% -0.77% Jun/23
India 7Y 6.71 0.00 0.00% -0.02% -0.25% -0.91% Jun/23
India 30Y 7.06 0.01 -0.01% -0.03% -0.31% -0.77% Jun/23

Brazil Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Brazil 10.65 0.03 -0.03% 0.28% -0.15% -1.62% Jun/26
Brazil 1M 2.94 0.00 0.00% 0.06% -8.45% 3.03% Jun/22
Brazil 3M 9.46 0.02 -0.01% -0.07% -1.04% -4.50% Jun/26
Brazil 6M 9.02 0.04 0.02% -0.10% -0.94% -4.65% Jun/26
Brazil 52W 8.84 0.04 0.02% -0.08% -0.62% -4.17% Jun/26
Brazil 2Y 9.34 0.05 0.03% 0.02% -0.40% -3.13% Jun/26
Brazil 3Y 9.96 0.03 0.05% 0.06% -0.31% -2.42% Jun/26
Brazil 5Y 10.42 0.18 0.12% 0.31% -0.33% -1.75% Jun/26
Brazil 7Y -0.64 0.02 0.02% -1.76% -1.68% -2.54% Jun/20
Brazil 20Y 1.35 0.00 0.00% -1.48% -9.28% -8.45% Jun/21
Brazil 30Y 1.22 0.01 0.01% -8.30% -9.15% -8.50% Jun/21

South Africa Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Africa 8.51 0.14 -0.14% -0.14% -0.19% -0.77% Jun/26
South Africa 3M 6.80 0.10 0.00% 0.00% -0.05% -1.30% Jun/26
South Africa 52W 0.10 0.05 0.05% -1.85% -10.87% -10.48% Jun/23
South Africa 2Y 7.43 0.03 0.01% 0.11% 0.15% -0.31% Jun/26
South Africa 3Y 7.45 0.01 -0.03% -0.06% 0.10% -0.72% Jun/26
South Africa 5Y 7.54 0.00 -0.04% -0.09% 0.07% -0.88% Jun/26
South Africa 7Y 2.88 0.00 0.00% -4.52% -4.55% -7.11% Jun/20
South Africa 20Y 9.44 0.01 -0.09% -0.09% 0.17% -0.19% Jun/26
South Africa 30Y 9.61 0.01 -0.09% -0.14% 0.08% -0.22% Jun/26

Indonesia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Indonesia 6.81 0.00 0.00% 0.05% -0.13% -0.92% Jun/26
Indonesia 1M 5.07 0.63 -0.63% 0.05% -0.33% -0.88% Jun/22
Indonesia 3M 5.55 0.28 0.28% -0.02% 0.02% -0.70% Jun/22
Indonesia 6M 5.65 0.25 0.25% -0.03% -0.03% -0.60% Jun/22
Indonesia 52W 5.91 0.05 -0.05% -0.26% -0.41% -0.59% Jun/22
Indonesia 3Y 6.69 0.01 -0.01% 0.06% -0.06% -0.60% Jun/22
Indonesia 5Y 6.67 0.02 -0.02% 0.01% -0.03% -0.81% Jun/22
Indonesia 20Y 7.54 0.00 0.00% 0.00% -0.08% -0.38% Jun/22
Indonesia 30Y 7.88 0.00 0.00% -0.04% -0.10% -0.26% Jun/22

South Korea Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Korea 2.13 0.04 -0.04% -0.16% -0.02% 0.32% Jun/26
South Korea 1M 2.88 0.00 0.00% 1.51% -3.68% 1.90% Jun/20
South Korea 6M 0.25 0.00 0.00% 0.00% -0.33% -8.52% Jun/23
South Korea 52W 1.47 0.00 0.01% 0.01% -0.03% 0.17% Jun/26
South Korea 2Y 1.64 0.01 0.00% 0.02% 0.02% 0.36% Jun/26
South Korea 3Y 1.69 0.00 -0.01% -0.01% -0.01% 0.44% Jun/26
South Korea 5Y 1.85 0.00 -0.01% -0.01% -0.06% 0.56% Jun/26
South Korea 20Y 2.19 0.00 -0.03% -0.05% -0.21% 0.60% Jun/26
South Korea 30Y 2.20 0.01 -0.02% -0.05% -0.24% 0.58% Jun/26

Greece Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Greece 5.46 0.04 0.04% -2.37% -1.55% -5.86% Jun/27
Greece 1M 2.25 0.13 0.13% -0.08% -0.07% -1.35% Jun/26
Greece 3M 2.31 0.02 -0.02% -0.04% -0.07% -0.97% Jun/26
Greece 6M 2.37 0.03 0.00% 0.02% 0.02% -0.72% Jun/26
Greece 2Y 3.94 0.36 -0.36% -0.74% -1.91% -6.28% Jun/26
Greece 7Y 1.50 0.04 -0.04% -0.04% 0.39% -5.13% Jun/20
Greece 20Y 6.37 0.06 -0.06% -0.03% -0.24% -1.93% Jun/26

Portugal Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Portugal 2.97 0.04 0.04% 0.09% -0.19% 0.25% Jun/27
Portugal 3M -0.30 0.03 -0.01% 0.04% 0.02% -0.46% Jun/26
Portugal 6M -0.30 0.06 0.03% -0.06% -0.04% -0.39% Jun/26
Portugal 52W -0.25 0.02 0.00% 0.00% -0.05% -0.50% Jun/26
Portugal 2Y 0.12 0.01 0.05% 0.03% -0.21% -0.82% Jun/26
Portugal 3Y 0.25 0.00 0.00% 0.00% -0.33% -1.31% Jun/26
Portugal 5Y 1.21 0.01 -0.03% -0.04% -0.42% -1.02% Jun/26
Portugal 7Y 1.98 0.03 -0.05% -0.03% -0.45% -0.99% Jun/26
Portugal 20Y 3.63 0.01 -0.03% 0.03% -0.20% -0.42% Jun/26
Portugal 30Y 3.84 0.01 -0.03% 0.00% -0.20% -0.35% Jun/26

Europe Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 1.04 0.01 0.01% -0.10% 0.04% -0.41% Jun/27
UK 1M 0.13 0.01 0.01% 0.00% -0.01% -0.24% Jun/26
UK 3M 0.21 0.00 0.01% 0.02% 0.03% -0.18% Jun/26
UK 6M 0.27 0.01 0.02% 0.05% 0.08% -0.16% Jun/26
UK 52W 0.25 0.01 -0.01% 0.08% 0.14% -0.06% Jun/26
UK 2Y 0.25 0.02 0.02% 0.16% 0.10% -0.09% Jun/27
UK 3Y 0.27 0.01 0.03% 0.06% 0.09% -0.08% Jun/26
UK 5Y 0.50 0.01 0.02% 0.06% 0.01% -0.05% Jun/26
UK 7Y 0.70 0.02 0.02% 0.04% -0.02% -0.14% Jun/26
UK 20Y 1.57 0.01 -0.01% -0.04% -0.04% -0.26% Jun/26
UK 30Y 1.67 0.01 0.01% 0.02% 0.01% -0.35% Jun/26
Germany 0.28 0.02 0.02% -0.14% -0.05% 0.11% Jun/27
Germany 1M -0.88 0.03 0.03% -0.04% 0.06% -0.33% Jun/26
Germany 3M -0.85 0.02 -0.02% 0.03% 0.09% -0.27% Jun/26
Germany 6M -0.74 0.01 -0.01% -0.02% -0.03% -0.09% Jun/26
Germany 52W -0.69 0.01 0.01% 0.02% 0.00% -0.06% Jun/26
Germany 2Y -0.61 0.00 -0.04% 0.03% 0.00% -0.01% Jun/26
Germany 3Y -0.58 0.01 0.01% 0.04% 0.04% 0.04% Jun/26
Germany 5Y -0.38 0.00 0.00% 0.03% -0.05% 0.16% Jun/26
Germany 7Y -0.14 0.00 0.00% 0.01% -0.10% 0.26% Jun/26
Germany 30Y 1.04 0.01 -0.01% -0.06% -0.19% 0.55% Jun/26
France 0.65 0.04 0.04% 0.04% -0.09% 0.41% Jun/27
France 1M -0.64 0.04 0.02% 0.01% -0.05% -0.05% Jun/26
France 3M -0.61 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.05% Jun/26
France 6M -0.64 0.03 0.00% 0.00% -0.02% -0.06% Jun/26
France 52W -0.61 0.00 -0.02% -0.02% -0.06% -0.14% Jun/26
France 2Y -0.53 0.02 -0.01% -0.02% -0.05% -0.04% Jun/26
France 3Y -0.45 0.01 0.00% 0.00% -0.03% -0.02% Jun/26
France 5Y -0.20 0.01 0.01% 0.01% -0.10% 0.04% Jun/26
France 7Y 0.05 0.00 0.00% -0.02% -0.18% 0.11% Jun/26
France 20Y 1.29 0.01 0.04% -0.01% -0.24% 0.35% Jun/26
France 30Y 1.66 0.00 0.03% -0.03% -0.16% 0.52% Jun/26
Italy 1.93 0.04 0.04% 0.01% -0.25% 0.61% Jun/27
Italy 1M -0.74 0.17 -0.01% 0.15% -0.14% -0.48% Jun/26
Italy 3M -0.39 0.01 -0.01% 0.04% 0.00% -0.33% Jun/26
Italy 52W -0.36 0.00 0.00% -0.02% -0.03% -0.31% Jun/26
Italy 2Y -0.15 0.01 0.02% -0.03% -0.03% -0.24% Jun/26
Italy 3Y 0.13 0.01 0.01% -0.06% 0.02% -0.04% Jun/26
Italy 5Y 0.68 0.01 -0.01% -0.04% -0.17% 0.18% Jun/26
Italy 7Y 1.33 0.01 -0.01% -0.07% -0.20% 0.41% Jun/26
Italy 20Y 2.57 0.03 0.02% -0.07% -0.15% 0.42% Jun/26
Italy 30Y 3.02 0.01 -0.01% -0.11% -0.18% 0.46% Jun/26
Russia 7.68 0.01 -0.11% -0.15% 0.13% -1.00% Jun/26
Russia 1M 8.92 0.01 0.00% 0.02% -0.30% -1.84% Jun/26
Russia 3M 8.86 0.01 0.00% 0.06% -0.23% -2.14% Jun/26
Russia 6M 8.76 0.00 0.00% 0.06% -0.16% -2.32% Jun/26
Russia 52W 7.77 0.07 -0.13% -0.45% -0.64% -2.12% Jun/26
Russia 2Y 7.97 0.04 -0.02% -0.03% -0.12% -1.39% Jun/26
Russia 3Y 7.99 0.03 -0.03% -0.01% -0.18% -1.22% Jun/26
Russia 5Y 7.90 0.04 -0.04% -0.12% 0.06% -0.91% Jun/26
Russia 7Y 7.90 0.04 -0.04% -0.04% 0.05% -0.89% Jun/26
Russia 20Y 8.09 0.03 -0.03% 0.04% -0.01% -0.80% Jun/26
Greece 5.46 0.04 0.04% -2.37% -1.55% -5.86% Jun/27
Greece 1M 2.25 0.13 0.13% -0.08% -0.07% -1.35% Jun/26
Greece 3M 2.31 0.02 -0.02% -0.04% -0.07% -0.97% Jun/26
Greece 6M 2.37 0.03 0.00% 0.02% 0.02% -0.72% Jun/26
Greece 2Y 3.94 0.36 -0.36% -0.74% -1.91% -6.28% Jun/26
Greece 20Y 6.37 0.06 -0.06% -0.03% -0.24% -1.93% Jun/26
Portugal 2.97 0.04 0.04% 0.09% -0.19% 0.25% Jun/27
Portugal 3M -0.30 0.03 -0.01% 0.04% 0.02% -0.46% Jun/26
Portugal 6M -0.30 0.06 0.03% -0.06% -0.04% -0.39% Jun/26
Portugal 52W -0.25 0.02 0.00% 0.00% -0.05% -0.50% Jun/26
Portugal 2Y 0.12 0.01 0.05% 0.03% -0.21% -0.82% Jun/26
Portugal 3Y 0.25 0.00 0.00% 0.00% -0.33% -1.31% Jun/26
Portugal 5Y 1.21 0.01 -0.03% -0.04% -0.42% -1.02% Jun/26
Portugal 7Y 1.98 0.03 -0.05% -0.03% -0.45% -0.99% Jun/26
Portugal 20Y 3.63 0.01 -0.03% 0.03% -0.20% -0.42% Jun/26
Portugal 30Y 3.84 0.01 -0.03% 0.00% -0.20% -0.35% Jun/26
Spain 1.39 0.01 0.01% -0.24% -0.21% -0.18% Jun/27
Netherlands 0.49 0.03 0.03% -0.14% -0.08% 0.10% Jun/27
Turkey 10.17 0.21 -0.21% -0.23% -0.31% 0.12% Jun/26
Switzerland -0.17 0.09 0.09% -0.11% 0.08% 0.10% Jun/26
Sweden 0.45 0.09 -0.09% -0.12% -0.11% -0.34% Jun/26
Poland 3.20 0.09 -0.09% -0.02% -0.11% 0.22% Jun/26
Belgium 0.60 0.21 -0.21% -0.19% -0.20% 0.05% Jun/26
Norway 1.50 0.10 -0.10% -0.11% -0.09% 0.08% Jun/26
Austria 0.43 0.05 -0.05% 0.11% 0.16% 0.21% Jun/26
Denmark 0.48 0.09 -0.09% 0.21% 0.30% 0.18% Jun/26
Finland 0.31 0.09 -0.09% 0.02% 0.12% -0.03% Jun/26
Ireland 0.68 0.27 -0.27% 0.05% 0.12% -0.06% Jun/26
Czech Republic 0.89 0.12 -0.12% 0.40% 0.51% 0.40% Jun/26
Romania 3.78 0.11 -0.11% 0.63% 0.74% 0.23% Jun/26
Hungary 3.01 0.41 -0.41% -0.09% -0.04% -0.34% Jun/26
Slovakia 0.18 0.21 -0.21% 0.00% 0.06% 0.17% Jun/26
Slovenia 1.03 0.16 0.16% 0.24% 0.40% 0.41% Jun/26
Croatia 2.97 0.07 -0.07% -0.14% -0.21% -0.70% Jun/26
Bulgaria 1.80 0.08 0.08% -0.21% -0.25% -0.81% Jun/26
Lithuania 0.75 0.00 0.00% 0.30% 0.35% 0.35% Jun/26
Latvia 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% Jun/26
Iceland 4.58 0.28 -0.28% -0.63% -0.65% -1.78% Jun/26
Euro Area EFSF -0.45 0.00 0.00% -0.07% -0.05% -0.30% Jun/26

America Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.15 0.01 0.01% -0.01% -6.10% 0.68% Jun/27
US 1M 0.79 0.04 0.04% -0.06% 0.03% 0.54% Jun/26
US 3M 0.99 0.02 0.02% -0.03% 0.05% 0.74% Jun/26
US 6M 1.12 0.02 0.02% -0.02% -5.81% 0.78% Jun/27
US 52W 1.20 0.01 -0.01% -0.02% 0.03% 0.75% Jun/27
US 2Y 1.36 0.03 0.03% 0.01% -6.53% 0.75% Jun/27
US 3Y 1.48 0.01 -0.01% 0.01% 0.04% 0.72% Jun/26
US 5Y 1.77 0.01 0.01% 0.01% -5.59% 0.77% Jun/27
US 7Y 1.97 0.01 -0.01% 0.00% -0.08% 0.60% Jun/26
US 20Y Bond 2.46 0.02 -0.02% -0.07% -0.19% 0.63% Jun/26
US 30Y 2.70 0.02 -0.02% -0.09% -0.24% 0.27% Jun/26
Canada 1.46 0.00 0.00% -0.08% 0.05% 0.38% Jun/26
Canada 1M 0.53 0.03 -0.03% 0.05% 0.07% 0.05% Jun/26
Canada 3M 0.59 0.06 -0.06% 0.09% 0.07% 0.09% Jun/26
Canada 6M 0.64 0.01 0.01% 0.04% 0.09% 0.14% Jun/26
Canada 52W 0.84 0.00 0.00% 0.03% 0.21% 0.33% Jun/26
Canada 2Y 0.90 0.01 0.01% 0.01% 0.19% 0.36% Jun/26
Canada 3Y 1.02 0.01 0.01% 0.01% 0.24% 0.45% Jun/26
Canada 5Y 1.12 0.00 0.00% -0.02% 0.15% 0.49% Jun/26
Canada 7Y 1.26 0.01 -0.01% -0.03% 0.07% 0.41% Jun/26
Canada 20Y 1.90 0.02 -0.02% -0.08% -0.15% 0.11% Jun/26
Canada 30Y 1.96 0.02 -0.02% -0.08% -0.15% 0.16% Jun/26
Argentina 4.55 0.01 -0.07% -0.04% 1.48% 1.77% Jun/26
Argentina 3Y 5.12 0.00 0.18% 0.20% 2.11% 5.15% Jun/26
Argentina 20Y 4.81 0.41 -0.03% -0.05% 0.13% 0.01% Jun/26
Argentina 30Y 5.16 0.01 -0.01% 0.12% 0.14% 0.60% Jun/23
Brazil 10.65 0.03 -0.03% 0.28% -0.15% -1.62% Jun/26
Brazil 3M 9.46 0.02 -0.01% -0.07% -1.04% -4.50% Jun/26
Brazil 6M 9.02 0.04 0.02% -0.10% -0.94% -4.65% Jun/26
Brazil 52W 8.84 0.04 0.02% -0.08% -0.62% -4.17% Jun/26
Brazil 2Y 9.34 0.05 0.03% 0.02% -0.40% -3.13% Jun/26
Brazil 3Y 9.96 0.03 0.05% 0.06% -0.31% -2.42% Jun/26
Brazil 5Y 10.42 0.18 0.12% 0.31% -0.33% -1.75% Jun/26
Mexico 6.68 0.05 -0.05% -0.52% -0.55% 0.48% Jun/27
venezuela 10.43 0.00 0.00% -0.14% -0.15% -0.15% Jun/26
Colombia 6.38 0.02 0.02% -1.03% -0.69% -1.57% Jun/26
Chile 4.05 0.18 0.18% -0.24% -0.12% -0.51% Jun/26
Peru 9y 5.35 0.38 -0.38% -0.35% -0.38% -0.75% Jun/26

Asia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan 0.05 0.01 -0.01% 0.01% 0.02% 0.14% Jun/27
Japan 1M -0.09 0.01 -0.01% 0.00% 0.00% 0.15% Jun/26
Japan 3M -0.09 0.00 -0.01% 0.01% 0.04% 0.14% Jun/26
Japan 6M -0.10 0.01 0.00% 0.01% 0.02% 0.25% Jun/26
Japan 52W -0.10 0.00 0.00% 0.03% 0.06% 0.20% Jun/26
Japan 2Y -0.10 0.00 0.00% 0.02% 0.06% 0.18% Jun/26
Japan 3Y -0.10 0.01 0.00% 0.01% 0.05% 0.19% Jun/26
Japan 5Y -0.08 0.00 0.00% 0.00% 0.04% 0.21% Jun/26
Japan 7Y -0.03 0.00 0.00% 0.01% 0.03% 0.26% Jun/26
Japan 20Y 0.57 0.00 0.01% 0.00% -0.01% 0.45% Jun/26
Japan 30Y 0.81 0.01 0.01% -0.01% 0.00% 0.66% Jun/26
China 3.57 0.09 0.09% -0.08% 0.13% 0.59% Jun/26
China 52W 3.49 0.02 0.00% -0.12% 0.01% 1.11% Jun/26
China 2Y 3.56 0.03 0.03% -0.03% -0.12% 1.06% Jun/26
China 3Y 3.56 0.01 0.03% -0.01% -0.16% 0.98% Jun/26
China 5Y 3.52 0.04 0.01% -0.01% -0.16% 0.81% Jun/26
China 7Y 3.63 0.02 -0.02% -0.02% -0.16% 0.69% Jun/26
China 20Y 3.97 0.01 0.02% 0.07% -0.06% 0.56% Jun/26
China 30Y 4.01 0.00 0.02% 0.07% -0.04% 0.52% Jun/26
India 6.46 0.06 0.06% 0.09% -0.08% -0.59% Jun/27
India 3M 6.26 0.02 0.02% 0.00% -0.05% -0.49% Jun/23
India 6M 6.30 0.01 -0.01% 0.00% -0.09% -0.52% Jun/23
India 52W 6.40 0.01 -0.01% 0.01% -0.07% -0.59% Jun/23
India 2Y 6.39 0.05 -0.05% 0.01% -0.17% -0.65% Jun/23
India 3Y 6.47 0.03 -0.03% 0.00% -0.18% -0.68% Jun/23
India 5Y 6.67 0.01 -0.01% -0.04% -0.32% -0.77% Jun/23
India 7Y 6.71 0.00 0.00% -0.02% -0.25% -0.91% Jun/23
India 30Y 7.06 0.01 -0.01% -0.03% -0.31% -0.77% Jun/23
Indonesia 6.81 0.00 0.00% 0.05% -0.13% -0.92% Jun/26
Indonesia 1M 5.07 0.63 -0.63% 0.05% -0.33% -0.88% Jun/22
Indonesia 3M 5.55 0.28 0.28% -0.02% 0.02% -0.70% Jun/22
Indonesia 6M 5.65 0.25 0.25% -0.03% -0.03% -0.60% Jun/22
Indonesia 52W 5.91 0.05 -0.05% -0.26% -0.41% -0.59% Jun/22
Indonesia 3Y 6.69 0.01 -0.01% 0.06% -0.06% -0.60% Jun/22
Indonesia 5Y 6.67 0.02 -0.02% 0.01% -0.03% -0.81% Jun/22
Indonesia 20Y 7.54 0.00 0.00% 0.00% -0.08% -0.38% Jun/22
Indonesia 30Y 7.88 0.00 0.00% -0.04% -0.10% -0.26% Jun/22
South Korea 2.13 0.04 -0.04% -0.16% -0.02% 0.32% Jun/26
South Korea 52W 1.47 0.00 0.01% 0.01% -0.03% 0.17% Jun/26
South Korea 2Y 1.64 0.01 0.00% 0.02% 0.02% 0.36% Jun/26
South Korea 3Y 1.69 0.00 -0.01% -0.01% -0.01% 0.44% Jun/26
South Korea 5Y 1.85 0.00 -0.01% -0.01% -0.06% 0.56% Jun/26
South Korea 20Y 2.19 0.00 -0.03% -0.05% -0.21% 0.60% Jun/26
South Korea 30Y 2.20 0.01 -0.02% -0.05% -0.24% 0.58% Jun/26