Major 10Y Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.8362 0.04 -0.04% -0.02% -0.09% 0.57% Jul/19
UK 1.19 0.04 -0.04% -0.15% -0.16% -0.08% Jul/19
Japan 0.0420 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.03% Jul/19
Germany 0.33 0.05 0.05% 0.04% -0.05% -0.21% Jul/19
France 0.63 0.00 0.00% -0.01% -0.09% -0.16% Jul/19
Portugal 1.75 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -1.26% Jul/19
Greece 3.86 0.01 0.01% -0.54% -0.94% -1.40% Jul/19
Netherlands 0.43 0.01 -0.01% -0.03% -0.10% -0.23% Jul/19
Spain 1.28 0.01 -0.01% -0.01% 0.02% -0.20% Jul/19
Switzerland -0.06 0.02 0.02% 0.02% -0.03% -0.07% Jul/18
Brazil 11.42 0.11 0.11% 0.22% -0.32% 1.28% Jul/18
New Zealand 2.84 0.02 -0.02% -0.01% -0.07% -0.09% Jul/19
Australia 2.66 0.01 0.01% 0.02% 0.00% -0.09% Jul/19
India 7.78 0.03 0.03% 0.00% -0.05% 1.33% Jul/19
Italy 2.51 0.01 -0.01% -0.14% -0.06% 0.39% Jul/19
Canada 2.11 0.04 -0.04% -0.04% -0.08% 0.22% Jul/19
Mexico 7.71 0.04 0.04% -0.07% -0.10% 0.86% Jul/19

United States Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.8362 0.04 -0.04% -0.02% -0.09% 0.57% Jul/19
US 1M 1.90 0.01 0.01% 0.02% 0.07% 0.91% Jul/18
US 3M 2.00 0.02 -0.02% 0.03% 0.08% 0.86% Jul/18
US 6M 2.13 0.03 -0.03% -0.03% 0.01% 1.03% Jul/19
US 52W 2.38 0.02 -0.02% -0.01% 0.02% 1.16% Jul/19
US 2Y 2.58 0.03 -0.03% -0.02% 0.02% 1.21% Jul/19
US 3Y 2.69 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 1.18% Jul/18
US 5Y 2.73 0.04 -0.04% -0.02% -0.07% 0.91% Jul/19
US 7Y 2.84 0.01 0.01% -0.01% -0.05% 0.76% Jul/18
US 20Y 3.02 0.02 0.02% 0.02% -0.06% 0.23% Jul/18
US 30Y 2.99 0.02 0.02% 0.02% -0.07% 0.15% Jul/18

United Kingdom Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 1.19 0.04 -0.04% -0.15% -0.16% -0.08% Jul/19
UK 1M 0.60 0.01 0.01% -0.02% 0.15% 0.46% Jul/18
UK 3M 0.67 0.00 0.00% 0.02% 0.17% 0.47% Jul/18
UK 6M 0.69 0.01 0.01% 0.03% 0.12% 0.44% Jul/18
UK 52W 0.73 0.00 0.00% 0.01% 0.09% 0.43% Jul/18
UK 3Y 0.76 0.02 -0.02% -0.03% 0.01% 0.41% Jul/18
UK 5Y 0.99 0.03 -0.03% -0.06% -0.06% 0.40% Jul/18
UK 7Y 1.09 0.03 -0.03% -0.07% -0.07% 0.24% Jul/18
UK 20Y 1.68 0.02 -0.02% -0.05% -0.11% -0.07% Jul/18
UK 30Y 1.70 0.02 -0.02% -0.03% -0.08% -0.14% Jul/18

Japan Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan 0.0420 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.03% Jul/19
Japan 1M -0.09 0.00 0.00% 0.01% 0.01% -0.05% Jul/18
Japan 3M -0.13 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.02% Jul/18
Japan 6M -0.12 0.00 0.00% 0.01% -0.01% -0.04% Jul/18
Japan 52W -0.13 0.01 0.01% 0.00% 0.01% -0.02% Jul/18
Japan 2Y -0.12 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.02% Jul/18
Japan 3Y -0.11 0.00 0.00% 0.01% 0.02% -0.03% Jul/18
Japan 5Y -0.10 0.00 0.00% 0.01% 0.01% -0.04% Jul/18
Japan 7Y -0.0530 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% Jul/18
Japan 20Y 0.49 0.00 0.00% 0.01% -0.02% -0.10% Jul/18
Japan 30Y 0.69 0.01 0.01% 0.00% -0.03% -0.18% Jul/18

Germany Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Germany 0.33 0.05 0.05% 0.04% -0.05% -0.21% Jul/19
Germany 3M -0.64 0.02 0.02% 0.02% -0.01% 0.13% Jul/18
Germany 6M -0.60 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.11% Jul/18
Germany 52W -0.66 0.00 0.00% -0.01% 0.00% 0.00% Jul/18
Germany 2Y -0.64 0.01 0.01% 0.02% 0.02% 0.01% Jul/18
Germany 3Y -0.52 0.00 0.00% 0.05% 0.02% 0.01% Jul/18
Germany 5Y -0.28 0.00 0.00% 0.00% -0.04% -0.13% Jul/18
Germany 7Y -0.0210 0.00 0.00% 0.02% -0.04% -0.11% Jul/18
Germany 30Y 1.02 0.00 0.00% -0.02% -0.16% -0.28% Jul/18

France Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
France 1M -0.52 0.02 -0.02% 0.07% 0.12% 0.07% Jul/18
France 52W -0.55 0.00 0.00% -0.01% 0.03% -0.02% Jul/18
France 20Y 1.16 0.00 0.00% -0.02% -0.11% -0.29% Jul/18
France 2Y -0.53 0.00 0.00% 0.03% -0.02% -0.06% Jul/18
France 30Y 1.53 0.01 0.01% -0.02% -0.14% -0.28% Jul/18
France 3M -0.59 0.00 0.00% -0.02% 0.05% 0.00% Jul/18
France 3Y -0.42 0.00 0.00% 0.02% -0.02% -0.03% Jul/18
France 5Y 0.01 0.00 0.00% -0.02% 0.12% 0.07% Jul/18
France 6M -0.56 0.00 0.00% 0.03% 0.03% -0.03% Jul/18
France 7Y 0.14 0.01 -0.01% -0.03% -0.09% -0.12% Jul/18
France 0.63 0.00 0.00% -0.01% -0.09% -0.16% Jul/19

Italy Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Italy 1M -0.07 0.28 0.28% 0.19% 0.38% 0.42% Jul/18
Italy 52W 0.19 0.03 0.03% -0.04% 0.21% 0.52% Jul/18
Italy 20Y 3.20 0.03 0.03% -0.06% -0.02% 0.38% Jul/18
Italy 2Y 0.62 0.05 0.05% -0.16% 0.07% 0.75% Jul/18
Italy 30Y 3.43 0.02 0.02% -0.03% -0.04% 0.20% Jul/18
Italy 3M -0.24 0.08 0.08% -0.14% -0.25% 0.18% Jul/18
Italy 3Y 0.9250 0.04 0.04% -0.19% 0.10% 0.70% Jul/18
Italy 5Y 1.62 0.04 0.04% -0.20% 0.13% 0.81% Jul/18
Italy 6M -0.15 0.02 0.02% -0.22% 0.09% 0.23% Jul/18
Italy 7Y 2.14 0.03 0.03% -0.21% 0.04% 0.63% Jul/18
Italy 2.51 0.01 -0.01% -0.14% -0.06% 0.39% Jul/19

Russia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Russia 7.68 0.06 0.06% 0.10% -0.19% -0.08% Jul/18
Russia 1M 7.06 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -1.88% Jul/18
Russia 52W 6.78 0.12 0.12% 0.10% -0.29% -1.22% Jul/18
Russia 20Y 7.86 0.03 0.03% 0.06% -0.02% -0.21% Jul/18
Russia 2Y 7.16 0.08 0.08% 0.12% -0.02% -0.93% Jul/18
Russia 3M 7.09 0.00 0.00% 0.00% 0.03% -1.78% Jul/18
Russia 3Y 7.39 0.05 0.05% 0.15% 0.00% -0.65% Jul/18
Russia 5Y 7.31 0.01 0.01% 0.09% -0.18% -0.68% Jul/18
Russia 6M 7.12 0.00 0.00% 0.01% 0.06% -1.66% Jul/18
Russia 7Y 7.58 0.03 0.03% 0.12% -0.06% -0.42% Jul/18

Australia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Australia 52W 2.01 0.01 -0.01% 0.03% 0.10% 0.35% Jul/18
Australia 20Y 2.96 0.02 -0.02% 0.00% -0.04% -0.33% Jul/18
Australia 2Y 2.03 0.00 0.00% 0.01% 0.03% 0.10% Jul/18
Australia 30Y 3.13 0.02 -0.02% 0.00% -0.05% -0.48% Jul/18
Australia 3Y 2.10 0.00 0.00% 0.02% -0.01% 0.00% Jul/18
Australia 5Y 2.29 0.00 0.00% 0.01% -0.03% -0.01% Jul/18
Australia 7Y 2.48 0.01 -0.01% 0.00% -0.04% -0.11% Jul/18
New Zealand 2.84 0.02 -0.02% -0.01% -0.07% -0.09% Jul/19
Australia 2.66 0.01 0.01% 0.02% 0.00% -0.09% Jul/19

Canada Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Canada 1M 1.29 0.00 0.00% 0.04% 0.32% 0.61% Jul/18
Canada 52W 1.78 0.00 0.00% 0.01% 0.10% 0.70% Jul/18
Canada 20Y 2.20 0.02 0.02% 0.00% -0.06% 0.00% Jul/18
Canada 2Y 1.94 0.02 0.02% 0.00% 0.06% 0.69% Jul/18
Canada 30Y 2.20 0.03 0.03% 0.00% -0.05% -0.05% Jul/18
Canada 3M 1.42 0.00 0.00% -0.05% 0.18% 0.72% Jul/18
Canada 3Y 2.00 0.02 0.02% -0.01% 0.03% 0.63% Jul/18
Canada 5Y 2.06 0.02 0.02% -0.01% 0.00% 0.55% Jul/18
Canada 6M 1.55 0.00 0.00% -0.02% 0.13% 0.66% Jul/18
Canada 7Y 2.11 0.02 0.02% -0.01% -0.04% 0.42% Jul/18
Canada 2.11 0.04 -0.04% -0.04% -0.08% 0.22% Jul/19

China Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
China 3.51 0.01 -0.01% -0.08% -0.11% -0.12% Jul/18
China 52W 3.08 0.02 0.02% -0.01% -0.16% -0.35% Jul/18
China 20Y 3.84 0.01 -0.01% -0.05% -0.12% -0.11% Jul/18
China 2Y 3.12 0.01 -0.01% -0.06% -0.22% -0.39% Jul/18
China 30Y 3.99 0.01 -0.01% -0.05% -0.13% 0.00% Jul/18
China 3Y 3.27 0.01 -0.01% -0.04% -0.14% -0.24% Jul/18
China 5Y 3.29 0.00 0.00% -0.09% -0.16% -0.28% Jul/18
China 7Y 3.51 0.00 0.00% -0.04% -0.12% -0.15% Jul/18

India Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
India 52W 7.18 0.00 0.00% -0.06% 0.10% 0.79% Jul/18
India 2Y 7.60 0.01 0.01% -0.08% 0.07% 1.28% Jul/18
India 30Y 8.05 0.02 -0.02% -0.07% -0.12% 0.99% Jul/18
India 3M 6.55 0.00 0.00% 0.07% 0.05% 0.45% Jul/18
India 3Y 7.70 0.00 0.00% -0.09% 0.03% 1.27% Jul/18
India 5Y 7.91 0.00 0.00% -0.13% -0.02% 1.37% Jul/18
India 6M 6.90 0.02 -0.02% 0.02% 0.04% 0.68% Jul/18
India 7Y 8.04 0.02 0.02% -0.13% -0.05% 1.30% Jul/18
India 7.78 0.03 0.03% 0.00% -0.05% 1.33% Jul/19

Brazil Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Brazil 52W 7.49 0.07 0.07% -0.08% -0.21% -0.80% Jul/18
Brazil 2Y 8.68 0.08 0.08% 0.03% -0.43% 0.03% Jul/18
Brazil 3M 6.39 0.01 0.01% -0.05% -0.12% -2.70% Jul/18
Brazil 3Y 9.50 0.03 0.03% 0.07% -0.64% 0.28% Jul/18
Brazil 5Y 10.50 0.04 0.04% 0.16% -0.56% 0.71% Jul/18
Brazil 6M 6.67 0.08 0.08% -0.15% 0.02% -1.85% Jul/18
Brazil 11.42 0.11 0.11% 0.22% -0.32% 1.28% Jul/18

South Africa Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Africa 3M 6.20 0.20 -0.20% -0.55% -0.65% -0.30% Jul/16
South Africa 8.68 0.01 0.01% 0.01% -0.42% 0.03% Jul/18
South Africa 20Y 9.48 0.01 0.01% 0.01% -0.36% -0.04% Jul/18
South Africa 2Y 7.40 0.01 0.01% -0.01% -0.38% 0.04% Jul/18
South Africa 30Y 9.59 0.01 0.01% 0.01% -0.36% -0.18% Jul/18
South Africa 3Y 7.67 0.02 -0.02% -0.03% -0.41% 0.33% Jul/18
South Africa 5Y 8.11 0.00 0.00% 0.00% -0.37% 0.61% Jul/18

Indonesia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Indonesia 7.61 0.05 0.05% 0.23% 0.33% 0.69% Jul/18
Indonesia 1M 5.10 0.13 0.13% -0.25% 0.10% -0.65% Jul/18
Indonesia 52W 6.91 0.13 -0.13% 0.42% 0.51% 1.16% Jul/18
Indonesia 20Y 8.07 0.05 0.05% 0.17% 0.38% 0.46% Jul/18
Indonesia 30Y 8.46 0.00 0.00% 0.00% 0.56% 0.51% Jul/18
Indonesia 3M 5.30 0.20 0.20% -0.25% 0.10% -0.13% Jul/18
Indonesia 3Y 7.30 0.01 0.01% 0.01% 0.72% 0.57% Jul/18
Indonesia 5Y 7.59 0.07 0.07% 0.21% 0.52% 0.82% Jul/18
Indonesia 6M 5.87 0.00 0.00% -0.38% 0.47% 0.24% Jul/18

South Korea Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Korea 2.53 0.02 -0.02% -0.03% -0.12% 0.27% Jul/18
South Korea 52W 1.82 0.02 -0.02% 0.00% -0.03% 0.36% Jul/18
South Korea 20Y 2.53 0.02 -0.02% -0.02% -0.11% 0.23% Jul/18
South Korea 2Y 1.99 0.01 -0.01% 0.01% -0.08% 0.33% Jul/18
South Korea 30Y 2.52 0.02 -0.02% -0.02% -0.10% 0.22% Jul/18
South Korea 3Y 2.09 0.01 -0.01% -0.01% -0.09% 0.35% Jul/18
South Korea 5Y 2.32 0.02 -0.02% -0.03% -0.13% 0.39% Jul/18

Greece Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Greece 2Y 1.44 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -1.97% Jul/17
Greece 1M 1.03 0.12 -0.12% -0.09% 0.13% -1.01% Jul/18
Greece 20Y 4.67 0.01 0.01% 0.04% -0.40% -1.82% Jul/18
Greece 3M 1.08 0.03 -0.03% -0.02% 0.03% -1.15% Jul/18
Greece 6M 1.10 0.02 -0.02% -0.02% 0.06% -1.19% Jul/18
Greece 3.86 0.01 0.01% -0.54% -0.94% -1.40% Jul/19

Portugal Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Portugal 52W -0.33 0.08 -0.08% 0.00% 0.00% -0.06% Jul/18
Portugal 20Y 2.51 0.02 0.02% 0.01% -0.03% -1.15% Jul/18
Portugal 2Y -0.07 0.08 0.08% -0.02% 0.08% -0.16% Jul/18
Portugal 30Y 2.82 0.02 0.02% 0.02% -0.02% -1.09% Jul/18
Portugal 3M -0.35 0.02 0.02% -0.04% 0.00% -0.06% Jul/18
Portugal 3Y -0.0190 0.02 0.02% -0.06% -0.03% -0.31% Jul/18
Portugal 5Y 0.57 0.01 0.01% -0.05% -0.03% -0.70% Jul/18
Portugal 6M -0.39 0.02 -0.02% -0.02% -0.06% -0.10% Jul/18
Portugal 7Y 1.25 0.03 0.03% -0.02% 0.03% -0.83% Jul/18
Portugal 1.75 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -1.26% Jul/19

Europe Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 1.19 0.04 -0.04% -0.15% -0.16% -0.08% Jul/19
UK 1M 0.60 0.01 0.01% -0.02% 0.15% 0.46% Jul/18
UK 3M 0.67 0.00 0.00% 0.02% 0.17% 0.47% Jul/18
UK 6M 0.69 0.01 0.01% 0.03% 0.12% 0.44% Jul/18
UK 52W 0.73 0.00 0.00% 0.01% 0.09% 0.43% Jul/18
UK 3Y 0.76 0.02 -0.02% -0.03% 0.01% 0.41% Jul/18
UK 5Y 0.99 0.03 -0.03% -0.06% -0.06% 0.40% Jul/18
UK 7Y 1.09 0.03 -0.03% -0.07% -0.07% 0.24% Jul/18
UK 20Y 1.68 0.02 -0.02% -0.05% -0.11% -0.07% Jul/18
UK 30Y 1.70 0.02 -0.02% -0.03% -0.08% -0.14% Jul/18
Germany 0.33 0.05 0.05% 0.04% -0.05% -0.21% Jul/19
Germany 3M -0.64 0.02 0.02% 0.02% -0.01% 0.13% Jul/18
Germany 6M -0.60 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.11% Jul/18
Germany 52W -0.66 0.00 0.00% -0.01% 0.00% 0.00% Jul/18
Germany 2Y -0.64 0.01 0.01% 0.02% 0.02% 0.01% Jul/18
Germany 3Y -0.52 0.00 0.00% 0.05% 0.02% 0.01% Jul/18
Germany 5Y -0.28 0.00 0.00% 0.00% -0.04% -0.13% Jul/18
Germany 7Y -0.0210 0.00 0.00% 0.02% -0.04% -0.11% Jul/18
Germany 30Y 1.02 0.00 0.00% -0.02% -0.16% -0.28% Jul/18
Sweden 0.46 0.00 -0.01% -0.04% -0.02% -0.18% Jul/18
Portugal 52W -0.33 0.08 -0.08% 0.00% 0.00% -0.06% Jul/18
Portugal 20Y 2.51 0.02 0.02% 0.01% -0.03% -1.15% Jul/18
Portugal 2Y -0.07 0.08 0.08% -0.02% 0.08% -0.16% Jul/18
Portugal 30Y 2.82 0.02 0.02% 0.02% -0.02% -1.09% Jul/18
Portugal 3M -0.35 0.02 0.02% -0.04% 0.00% -0.06% Jul/18
Portugal 3Y -0.0190 0.02 0.02% -0.06% -0.03% -0.31% Jul/18
Portugal 5Y 0.57 0.01 0.01% -0.05% -0.03% -0.70% Jul/18
Portugal 6M -0.39 0.02 -0.02% -0.02% -0.06% -0.10% Jul/18
Portugal 7Y 1.25 0.03 0.03% -0.02% 0.03% -0.83% Jul/18
Switzerland -0.06 0.02 0.02% 0.02% -0.03% -0.07% Jul/18
Iceland 5.34 0.00 0.00% -0.02% 0.08% 0.57% Jul/18
Latvia 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jul/18
Lithuania 1.15 0.00 0.00% 0.00% 0.10% 0.30% Jul/18
Poland 3.12 0.04 0.04% -0.08% -0.09% -0.17% Jul/18
Romania 5.01 0.00 0.00% -0.23% 0.00% 1.14% Jul/18
Russia 7.68 0.06 0.06% 0.10% -0.19% -0.08% Jul/18
Russia 1M 7.06 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -1.88% Jul/18
Russia 52W 6.78 0.12 0.12% 0.10% -0.29% -1.22% Jul/18
Russia 20Y 7.86 0.03 0.03% 0.06% -0.02% -0.21% Jul/18
Russia 2Y 7.16 0.08 0.08% 0.12% -0.02% -0.93% Jul/18
Russia 3M 7.09 0.00 0.00% 0.00% 0.03% -1.78% Jul/18
Russia 3Y 7.39 0.05 0.05% 0.15% 0.00% -0.65% Jul/18
Russia 5Y 7.31 0.01 0.01% 0.09% -0.18% -0.68% Jul/18
Russia 6M 7.12 0.00 0.00% 0.01% 0.06% -1.66% Jul/18
Russia 7Y 7.58 0.03 0.03% 0.12% -0.06% -0.42% Jul/18
Slovakia 0.65 0.01 -0.01% -0.04% -0.09% -0.29% Jul/18
Slovenia 0.92 0.01 -0.01% -0.03% -0.21% -0.36% Jul/18
Turkey 17.03 0.03 -0.03% 0.05% 0.69% 6.79% Jul/18
Denmark 0.32 0.01 -0.01% -0.03% -0.10% -0.33% Jul/18
Finland 0.43 0.02 0.00% -0.03% -0.11% -0.09% Jul/18
France 1M -0.52 0.02 -0.02% 0.07% 0.12% 0.07% Jul/18
France 52W -0.55 0.00 0.00% -0.01% 0.03% -0.02% Jul/18
France 20Y 1.16 0.00 0.00% -0.02% -0.11% -0.29% Jul/18
France 2Y -0.53 0.00 0.00% 0.03% -0.02% -0.06% Jul/18
France 30Y 1.53 0.01 0.01% -0.02% -0.14% -0.28% Jul/18
France 3M -0.59 0.00 0.00% -0.02% 0.05% 0.00% Jul/18
France 3Y -0.42 0.00 0.00% 0.02% -0.02% -0.03% Jul/18
France 5Y 0.01 0.00 0.00% -0.02% 0.12% 0.07% Jul/18
France 6M -0.56 0.00 0.00% 0.03% 0.03% -0.03% Jul/18
France 7Y 0.14 0.01 -0.01% -0.03% -0.09% -0.12% Jul/18
Greece 1M 1.03 0.12 -0.12% -0.09% 0.13% -1.01% Jul/18
Greece 20Y 4.67 0.01 0.01% 0.04% -0.40% -1.82% Jul/18
Greece 3M 1.08 0.03 -0.03% -0.02% 0.03% -1.15% Jul/18
Greece 6M 1.10 0.02 -0.02% -0.02% 0.06% -1.19% Jul/18
Hungary 3.35 0.06 -0.06% -0.15% -0.19% 0.22% Jul/18
Ireland 0.81 0.00 0.00% -0.01% -0.08% -0.04% Jul/18
Norway 1.71 0.01 -0.03% 0.01% -0.05% 0.05% Jul/18
Greece 2Y 1.44 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -1.97% Jul/17
Bulgaria 1.05 0.00 0.00% 0.01% -0.07% -0.80% Jul/18
Croatia 2.18 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -0.71% Jul/18
Czech Republic 1.93 0.03 -0.03% -0.07% -0.07% 1.02% Jul/18
Euro Area EFSF -0.40 0.01 -0.01% 0.00% 0.00% 0.03% Jul/18
Austria 0.55 0.00 -0.01% 0.01% -0.07% -0.06% Jul/18
Belgium 0.64 0.00 0.00% -0.06% -0.13% -0.17% Jul/18
Italy 1M -0.07 0.28 0.28% 0.19% 0.38% 0.42% Jul/18
Italy 52W 0.19 0.03 0.03% -0.04% 0.21% 0.52% Jul/18
Italy 20Y 3.20 0.03 0.03% -0.06% -0.02% 0.38% Jul/18
Italy 2Y 0.62 0.05 0.05% -0.16% 0.07% 0.75% Jul/18
Italy 30Y 3.43 0.02 0.02% -0.03% -0.04% 0.20% Jul/18
Italy 3M -0.24 0.08 0.08% -0.14% -0.25% 0.18% Jul/18
Italy 3Y 0.9250 0.04 0.04% -0.19% 0.10% 0.70% Jul/18
Italy 5Y 1.62 0.04 0.04% -0.20% 0.13% 0.81% Jul/18
Italy 7Y 2.14 0.03 0.03% -0.21% 0.04% 0.63% Jul/18
France 0.63 0.00 0.00% -0.01% -0.09% -0.16% Jul/19
Portugal 1.75 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -1.26% Jul/19
Greece 3.86 0.01 0.01% -0.54% -0.94% -1.40% Jul/19
Netherlands 0.43 0.01 -0.01% -0.03% -0.10% -0.23% Jul/19
Spain 1.28 0.01 -0.01% -0.01% 0.02% -0.20% Jul/19
Italy 2.51 0.01 -0.01% -0.14% -0.06% 0.39% Jul/19
Netherlands 3 Month Bill Yield -0.58 0.01 0.01% 0.03% 0.03% -0.01% Jul/18
Netherlands 6 Month Bill Yield -0.63 0.01 0.01% 0.00% 0.01% -0.05% Jul/18
Spain 6 Month Bill Yield -0.39 0.00 0.01% -0.01% 0.03% 0.00% Jul/19
Spain 52 Week Bill Yield -0.39 0.02 -0.02% -0.03% -0.03% 0.05% Jul/18
Spain 3 Month Letras Yield -0.41 0.12 0.12% -0.01% 0.11% 0.04% Jul/18
Spain 3 Year Bonos Yield -0.10 0.03 0.03% -0.01% 0.06% 0.06% Jul/18
Spain 5 Year Bonos Yield 0.31 0.01 -0.01% -0.05% -0.01% 0.05% Jul/18

America Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.8362 0.04 -0.04% -0.02% -0.09% 0.57% Jul/19
US 1M 1.90 0.01 0.01% 0.02% 0.07% 0.91% Jul/18
US 3M 2.00 0.02 -0.02% 0.03% 0.08% 0.86% Jul/18
US 6M 2.13 0.03 -0.03% -0.03% 0.01% 1.03% Jul/19
US 52W 2.38 0.02 -0.02% -0.01% 0.02% 1.16% Jul/19
US 2Y 2.58 0.03 -0.03% -0.02% 0.02% 1.21% Jul/19
US 3Y 2.69 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 1.18% Jul/18
US 5Y 2.73 0.04 -0.04% -0.02% -0.07% 0.91% Jul/19
US 7Y 2.84 0.01 0.01% -0.01% -0.05% 0.76% Jul/18
US 20Y 3.02 0.02 0.02% 0.02% -0.06% 0.23% Jul/18
US 30Y 2.99 0.02 0.02% 0.02% -0.07% 0.15% Jul/18
Canada 2.11 0.04 -0.04% -0.04% -0.08% 0.22% Jul/19
Venezuela 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jul/18
Brazil 11.42 0.11 0.11% 0.22% -0.32% 1.28% Jul/18
Mexico 7.71 0.04 0.04% -0.07% -0.10% 0.86% Jul/19
Chile 4.56 0.00 0.00% -0.03% -0.04% 0.27% Jul/18
Colombia 6.69 0.04 -0.04% 0.11% 0.05% -0.01% Jul/18
Canada 1M 1.29 0.00 0.00% 0.04% 0.32% 0.61% Jul/18
Canada 52W 1.78 0.00 0.00% 0.01% 0.10% 0.70% Jul/18
Canada 20Y 2.20 0.02 0.02% 0.00% -0.06% 0.00% Jul/18
Canada 2Y 1.94 0.02 0.02% 0.00% 0.06% 0.69% Jul/18
Canada 30Y 2.20 0.03 0.03% 0.00% -0.05% -0.05% Jul/18
Canada 3M 1.42 0.00 0.00% -0.05% 0.18% 0.72% Jul/18
Canada 3Y 2.00 0.02 0.02% -0.01% 0.03% 0.63% Jul/18
Canada 5Y 2.06 0.02 0.02% -0.01% 0.00% 0.55% Jul/18
Canada 6M 1.55 0.00 0.00% -0.02% 0.13% 0.66% Jul/18
Canada 7Y 2.11 0.02 0.02% -0.01% -0.04% 0.42% Jul/18
Brazil 52W 7.49 0.07 0.07% -0.08% -0.21% -0.80% Jul/18
Brazil 2Y 8.68 0.08 0.08% 0.03% -0.43% 0.03% Jul/18
Brazil 3M 6.39 0.01 0.01% -0.05% -0.12% -2.70% Jul/18
Brazil 3Y 9.50 0.03 0.03% 0.07% -0.64% 0.28% Jul/18
Brazil 5Y 10.50 0.04 0.04% 0.16% -0.56% 0.71% Jul/18
Brazil 6M 6.67 0.08 0.08% -0.15% 0.02% -1.85% Jul/18
Peru 9y 5.16 0.01 -0.01% 0.02% -0.31% -0.22% Jul/18

Asia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan 0.0420 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.03% Jul/19
Japan 1M -0.09 0.00 0.00% 0.01% 0.01% -0.05% Jul/18
Japan 3M -0.13 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.02% Jul/18
Japan 6M -0.12 0.00 0.00% 0.01% -0.01% -0.04% Jul/18
Japan 52W -0.13 0.01 0.01% 0.00% 0.01% -0.02% Jul/18
Japan 2Y -0.12 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.02% Jul/18
Japan 3Y -0.11 0.00 0.00% 0.01% 0.02% -0.03% Jul/18
Japan 5Y -0.10 0.00 0.00% 0.01% 0.01% -0.04% Jul/18
Japan 7Y -0.0530 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% Jul/18
Japan 20Y 0.49 0.00 0.00% 0.01% -0.02% -0.10% Jul/18
Japan 30Y 0.69 0.01 0.01% 0.00% -0.03% -0.18% Jul/18
India 7.78 0.03 0.03% 0.00% -0.05% 1.33% Jul/19
South Korea 2.53 0.02 -0.02% -0.03% -0.12% 0.27% Jul/18
South Korea 52W 1.82 0.02 -0.02% 0.00% -0.03% 0.36% Jul/18
South Korea 20Y 2.53 0.02 -0.02% -0.02% -0.11% 0.23% Jul/18
South Korea 2Y 1.99 0.01 -0.01% 0.01% -0.08% 0.33% Jul/18
South Korea 30Y 2.52 0.02 -0.02% -0.02% -0.10% 0.22% Jul/18
South Korea 3Y 2.09 0.01 -0.01% -0.01% -0.09% 0.35% Jul/18
South Korea 5Y 2.32 0.02 -0.02% -0.03% -0.13% 0.39% Jul/18
Thailand 2.66 0.05 0.05% 0.05% -0.01% 0.17% Jul/18
Singapore 2.42 0.01 0.01% -0.02% -0.17% 0.35% Jul/18
Malaysia 4.12 0.00 0.00% 0.03% -0.10% 0.16% Jul/18
Philippine 6.45 0.04 0.04% 0.10% -0.19% 1.80% Jul/18
Pakistan 10.00 0.60 0.60% 0.90% 1.50% 1.07% Jul/18
Qatar 4.13 0.01 0.01% -0.03% -0.34% 0.70% Jul/18
Taiwan 0.88 0.02 0.02% -0.05% -0.08% -0.19% Jul/18
Vietnam 4.85 0.00 0.00% 0.01% 0.12% -0.43% Jul/18
China 3.51 0.01 -0.01% -0.08% -0.11% -0.12% Jul/18
China 52W 3.08 0.02 0.02% -0.01% -0.16% -0.35% Jul/18
China 20Y 3.84 0.01 -0.01% -0.05% -0.12% -0.11% Jul/18
China 2Y 3.12 0.01 -0.01% -0.06% -0.22% -0.39% Jul/18
China 30Y 3.99 0.01 -0.01% -0.05% -0.13% 0.00% Jul/18
China 3Y 3.27 0.01 -0.01% -0.04% -0.14% -0.24% Jul/18
China 5Y 3.29 0.00 0.00% -0.09% -0.16% -0.28% Jul/18
China 7Y 3.51 0.00 0.00% -0.04% -0.12% -0.15% Jul/18
Hong Kong 2.17 0.02 -0.02% -0.02% -0.15% 0.62% Jul/18
Indonesia 7.61 0.05 0.05% 0.23% 0.33% 0.69% Jul/18
Indonesia 1M 5.10 0.13 0.13% -0.25% 0.10% -0.65% Jul/18
Indonesia 52W 6.91 0.13 -0.13% 0.42% 0.51% 1.16% Jul/18
Indonesia 20Y 8.07 0.05 0.05% 0.17% 0.38% 0.46% Jul/18
Indonesia 30Y 8.46 0.00 0.00% 0.00% 0.56% 0.51% Jul/18
Indonesia 3M 5.30 0.20 0.20% -0.25% 0.10% -0.13% Jul/18
Indonesia 3Y 7.30 0.01 0.01% 0.01% 0.72% 0.57% Jul/18
Indonesia 5Y 7.59 0.07 0.07% 0.21% 0.52% 0.82% Jul/18
Indonesia 6M 5.87 0.00 0.00% -0.38% 0.47% 0.24% Jul/18
India 52W 7.18 0.00 0.00% -0.06% 0.10% 0.79% Jul/18
India 2Y 7.60 0.01 0.01% -0.08% 0.07% 1.28% Jul/18
India 30Y 8.05 0.02 -0.02% -0.07% -0.12% 0.99% Jul/18
India 3M 6.55 0.00 0.00% 0.07% 0.05% 0.45% Jul/18
India 3Y 7.70 0.00 0.00% -0.09% 0.03% 1.27% Jul/18
India 5Y 7.91 0.00 0.00% -0.13% -0.02% 1.37% Jul/18
India 6M 6.90 0.02 -0.02% 0.02% 0.04% 0.68% Jul/18
India 7Y 8.04 0.02 0.02% -0.13% -0.05% 1.30% Jul/18
Israel 1.94 0.03 0.03% 0.00% -0.05% 0.06% Jul/18

Australia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Australia 52W 2.01 0.01 -0.01% 0.03% 0.10% 0.35% Jul/18
Australia 20Y 2.96 0.02 -0.02% 0.00% -0.04% -0.33% Jul/18
Australia 2Y 2.03 0.00 0.00% 0.01% 0.03% 0.10% Jul/18
Australia 30Y 3.13 0.02 -0.02% 0.00% -0.05% -0.48% Jul/18
Australia 3Y 2.10 0.00 0.00% 0.02% -0.01% 0.00% Jul/18
Australia 5Y