Major 10Y Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.15 0.01 0.01% -0.04% -6.10% 0.69% Jun/26
UK 1.03 0.00 0.00% -0.11% 0.03% -0.42% Jun/23
Japan 0.05 0.00 0.00% 0.01% 0.03% 0.15% Jun/26
Germany 0.26 0.00 0.00% -0.17% -0.07% 0.08% Jun/23
France 0.61 0.00 0.00% -0.03% -0.24% 0.23% Jun/23
Italy 1.92 0.01 0.01% -0.07% -0.22% 0.43% Jun/23
Australia 2.36 0.01 0.01% -0.06% -0.04% 0.30% Jun/26
Canada 1.48 0.00 0.00% -0.05% 0.00% 0.31% Jun/23
India 6.46 0.07 0.07% 0.08% -0.10% -0.59% Jun/23
Brazil 10.70 0.14 -0.14% 0.19% -0.80% -1.73% Jun/23
Greece 5.42 0.00 0.00% -2.41% -1.58% -5.90% Jun/23
Portugal 2.92 0.02 0.02% 0.01% -0.28% -0.02% Jun/23
Spain 1.38 0.00 0.00% -0.25% -0.22% -0.19% Jun/23
Mexico 6.73 0.00 0.00% -0.47% -0.50% 0.53% Jun/23
Netherlands 0.46 0.00 0.00% -0.17% -0.11% 0.07% Jun/23
Switzerland -0.16 0.10 0.10% -0.10% 0.08% 0.11% Jun/23
New Zealand 2.72 0.01 -0.01% -0.44% -0.40% -0.35% Jun/26

United States Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.15 0.01 0.01% -0.04% -6.10% 0.69% Jun/26
US 1M 0.75 0.04 -0.04% -0.09% -0.01% 0.51% Jun/23
US 3M 0.97 0.01 0.01% -0.06% 0.04% 0.71% Jun/23
US 6M 1.10 0.01 -0.01% -0.03% 0.03% 0.72% Jun/23
US 52W 1.20 0.01 -0.01% -0.01% 0.02% 0.72% Jun/23
US 2Y 1.34 0.00 0.00% -0.02% -3.68% 0.74% Jun/26
US 3Y 1.48 0.01 -0.01% 0.01% 0.03% 0.71% Jun/23
US 5Y 1.76 0.01 -0.01% -0.04% 1.96% 0.76% Jun/26
US 7Y 1.98 0.01 -0.01% 0.00% -0.08% 0.61% Jun/23
US 20Y Bond 1.36 0.05 0.05% 0.05% -0.98% 1.71% Jun/19
US 30Y 2.71 0.01 -0.01% -0.07% -0.22% 0.29% Jun/23

United Kingdom Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 1.03 0.00 0.00% -0.11% 0.03% -0.42% Jun/23
UK 1M 0.12 0.01 -0.01% 0.00% -0.02% -0.25% Jun/23
UK 3M 0.21 0.01 0.01% 0.02% 0.03% -0.18% Jun/23
UK 6M 0.28 0.02 0.02% 0.05% 0.08% -0.16% Jun/23
UK 52W 0.26 0.04 0.04% 0.09% 0.16% -0.05% Jun/23
UK 2Y 0.24 0.00 0.00% 0.15% 0.09% -0.10% Jun/23
UK 3Y 0.28 0.03 0.03% 0.06% 0.09% -0.08% Jun/23
UK 5Y 0.52 0.02 0.02% 0.06% 0.01% -0.05% Jun/23
UK 7Y 0.72 0.02 0.02% 0.04% -0.02% -0.14% Jun/23
UK 20Y 1.58 0.01 0.01% -0.03% -0.03% -0.25% Jun/23
UK 30Y 1.67 0.01 0.01% 0.02% 0.01% -0.35% Jun/22

Japan Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan 0.05 0.00 0.00% 0.01% 0.03% 0.15% Jun/26
Japan 1M -0.08 0.01 -0.01% 0.00% 0.00% 0.15% Jun/23
Japan 3M -0.09 0.01 -0.01% 0.01% 0.04% 0.14% Jun/23
Japan 6M -0.09 0.00 0.00% 0.01% 0.02% 0.25% Jun/23
Japan 52W -0.10 0.00 0.00% 0.03% 0.06% 0.20% Jun/23
Japan 2Y -0.10 0.00 0.00% 0.02% 0.06% 0.18% Jun/23
Japan 3Y -0.09 0.00 0.00% 0.01% 0.05% 0.19% Jun/23
Japan 5Y -0.07 0.00 0.00% 0.00% 0.04% 0.21% Jun/23
Japan 7Y -0.03 0.00 0.00% 0.01% 0.03% 0.26% Jun/23
Japan 20Y 0.57 0.01 0.01% 0.00% -0.01% 0.45% Jun/23
Japan 30Y 0.80 0.01 0.01% -0.01% 0.00% 0.66% Jun/23

Germany Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Germany 0.26 0.00 0.00% -0.17% -0.07% 0.08% Jun/23
Germany 1M -0.91 0.04 -0.04% -0.06% 0.03% -0.35% Jun/23
Germany 3M -0.83 0.05 0.05% 0.05% 0.11% -0.25% Jun/23
Germany 6M -0.73 0.00 0.00% -0.05% -0.02% -0.16% Jun/22
Germany 52W -0.70 0.01 -0.01% 0.01% -0.01% -0.07% Jun/23
Germany 2Y -0.65 0.00 0.00% 0.04% 0.00% -0.02% Jun/23
Germany 3Y -0.59 0.00 0.00% 0.03% 0.04% 0.03% Jun/23
Germany 5Y -0.38 0.01 -0.01% 0.02% -0.05% 0.16% Jun/23
Germany 7Y -0.13 0.00 0.00% 0.01% -0.10% 0.26% Jun/23
Germany 30Y 1.06 0.02 0.02% -0.05% -0.18% 0.56% Jun/23

France Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
France 0.61 0.00 0.00% -0.03% -0.24% 0.23% Jun/23
France 1M -0.60 0.02 0.02% 0.01% -0.05% -0.05% Jun/23
France 3M -0.62 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.05% Jun/23
France 6M -0.61 0.00 0.00% 0.00% -0.02% -0.06% Jun/23
France 52W -0.61 0.02 -0.02% -0.02% -0.06% -0.14% Jun/23
France 2Y -0.54 0.01 -0.01% -0.02% -0.05% -0.04% Jun/23
France 3Y -0.46 0.00 0.00% 0.00% -0.03% -0.02% Jun/23
France 5Y -0.21 0.01 0.01% 0.01% -0.10% 0.04% Jun/23
France 7Y 0.05 0.00 0.00% -0.02% -0.18% 0.11% Jun/23
France 20Y 1.30 0.04 0.04% -0.01% -0.24% 0.35% Jun/23
France 30Y 1.66 0.03 0.03% -0.03% -0.16% 0.52% Jun/23

Italy Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Italy 1.92 0.01 0.01% -0.07% -0.22% 0.43% Jun/23
Italy 1M -0.57 0.01 -0.01% 0.15% -0.14% -0.48% Jun/23
Italy 3M -0.39 0.00 0.00% 0.05% 0.01% -0.32% Jun/23
Italy 6M -0.36 0.00 0.00% 0.00% -0.02% -0.25% Jun/23
Italy 52W -0.36 0.00 0.00% -0.02% -0.03% -0.31% Jun/23
Italy 2Y -0.16 0.02 0.02% -0.03% -0.03% -0.24% Jun/23
Italy 3Y 0.13 0.02 0.02% -0.06% 0.02% -0.05% Jun/23
Italy 5Y 0.68 0.03 0.03% -0.04% -0.17% 0.19% Jun/23
Italy 7Y 1.34 0.01 0.01% -0.06% -0.19% 0.42% Jun/23
Italy 20Y 2.60 0.02 0.02% -0.07% -0.15% 0.42% Jun/23
Italy 30Y 3.03 0.01 0.01% -0.09% -0.17% 0.48% Jun/23

Russia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Russia 7.69 0.11 -0.11% -0.14% 0.14% -0.99% Jun/23
Russia 1M 8.93 0.00 0.00% 0.02% -0.30% -1.84% Jun/23
Russia 3M 8.85 0.00 0.00% 0.06% -0.23% -2.14% Jun/23
Russia 6M 8.76 0.00 0.00% 0.06% -0.16% -2.32% Jun/23
Russia 52W 7.84 0.13 -0.13% -0.45% -0.64% -2.12% Jun/23
Russia 2Y 8.01 0.02 -0.02% -0.03% -0.12% -1.39% Jun/23
Russia 3Y 8.02 0.01 -0.01% 0.02% -0.15% -1.19% Jun/23
Russia 5Y 7.94 0.10 -0.10% -0.08% 0.10% -0.87% Jun/23
Russia 7Y 7.94 0.07 -0.07% 0.00% 0.09% -0.85% Jun/23
Russia 20Y 8.06 0.03 -0.03% 0.04% -0.01% -0.80% Jun/23
Russia 30Y 1.01 0.01 -0.01% -0.01% -5.55% -5.55% Jun/16

Australia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Australia 2.36 0.01 0.01% -0.06% -0.04% 0.30% Jun/26
Australia 1M 6.38 0.00 0.00% 3.97% 3.85% 3.57% Jun/16
Australia 6M 2.88 0.00 0.00% -3.49% 1.14% 0.86% Jun/20
Australia 52W 1.62 0.00 0.00% 0.01% 0.01% 0.05% Jun/23
Australia 2Y 1.67 0.00 0.00% -0.02% 0.05% 0.14% Jun/23
Australia 3Y 1.77 0.00 0.00% 0.00% 0.06% 0.29% Jun/23
Australia 5Y 2.02 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.41% Jun/23
Australia 7Y 2.20 0.00 0.00% -0.03% -0.07% 0.40% Jun/23
Australia 20Y 2.98 0.00 0.00% -0.05% -0.17% 0.39% Jun/23
Australia 30Y 3.29 0.01 -0.01% -0.05% -0.18% 0.05% Jun/23
New Zealand 2.72 0.01 -0.01% -0.44% -0.40% -0.35% Jun/26

Canada Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Canada 1.48 0.00 0.00% -0.05% 0.00% 0.31% Jun/23
Canada 1M 0.56 0.02 0.02% 0.08% 0.10% 0.08% Jun/23
Canada 3M 0.65 0.02 -0.02% 0.15% 0.13% 0.15% Jun/23
Canada 6M 0.63 0.02 -0.02% 0.03% 0.08% 0.13% Jun/23
Canada 52W 0.84 0.06 -0.06% 0.03% 0.21% 0.33% Jun/23
Canada 2Y 0.90 0.04 -0.04% 0.00% 0.18% 0.36% Jun/23
Canada 3Y 1.01 0.04 -0.04% 0.00% 0.23% 0.44% Jun/23
Canada 5Y 1.12 0.04 -0.04% -0.02% 0.15% 0.49% Jun/23
Canada 7Y 1.27 0.03 -0.03% -0.03% 0.07% 0.42% Jun/23
Canada 20Y 1.92 0.02 -0.02% -0.06% -0.13% 0.13% Jun/23
Canada 30Y 1.97 0.02 -0.02% -0.06% -0.14% 0.18% Jun/23

China Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
China 3.59 0.12 0.12% -0.05% 0.16% 0.61% Jun/23
China 1M 2.42 1.19 1.19% 0.03% -0.18% -0.40% Jun/13
China 3M 3.64 0.02 -0.02% -0.08% -0.05% 0.42% Jun/14
China 6M 1.77 0.01 0.01% -1.82% -1.96% -1.14% Jun/21
China 52W 3.51 0.00 0.00% -0.12% 0.01% 1.11% Jun/23
China 2Y 3.59 0.03 0.03% -0.03% -0.12% 1.06% Jun/23
China 3Y 3.57 0.03 0.03% -0.01% -0.16% 0.98% Jun/23
China 5Y 3.56 0.01 0.01% -0.01% -0.16% 0.81% Jun/23
China 7Y 3.64 0.00 0.00% 0.00% -0.15% 0.70% Jun/23
China 20Y 3.98 0.02 0.02% 0.07% -0.06% 0.56% Jun/23
China 30Y 4.01 0.02 0.02% 0.07% -0.04% 0.52% Jun/23

India Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
India 6.46 0.07 0.07% 0.08% -0.10% -0.59% Jun/23
India 1M 7.86 0.03 0.03% 0.03% 5.76% 7.22% Jun/19
India 3M 6.26 0.02 0.02% 0.00% -0.05% -0.49% Jun/23
India 6M 6.30 0.01 -0.01% 0.00% -0.09% -0.52% Jun/23
India 52W 6.40 0.01 -0.01% 0.01% -0.07% -0.59% Jun/23
India 2Y 6.39 0.05 -0.05% 0.01% -0.17% -0.65% Jun/23
India 3Y 6.47 0.03 -0.03% 0.00% -0.18% -0.68% Jun/23
India 5Y 6.67 0.01 -0.01% -0.04% -0.32% -0.77% Jun/23
India 7Y 6.71 0.00 0.00% -0.02% -0.25% -0.91% Jun/23
India 20Y 6.38 0.00 0.00% -0.71% -1.04% 0.45% Jun/16
India 30Y 7.06 0.01 -0.01% -0.03% -0.31% -0.77% Jun/23

Brazil Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Brazil 10.70 0.14 -0.14% 0.19% -0.80% -1.73% Jun/23
Brazil 1M 2.94 0.00 0.00% 0.06% -8.45% 3.03% Jun/22
Brazil 3M 9.47 0.01 -0.01% -0.07% -1.04% -4.50% Jun/23
Brazil 6M 8.98 0.02 0.02% -0.10% -0.94% -4.65% Jun/23
Brazil 52W 8.88 0.02 0.02% -0.08% -0.62% -4.17% Jun/23
Brazil 2Y 9.39 0.03 0.03% 0.02% -0.40% -3.13% Jun/23
Brazil 3Y 9.99 0.05 0.05% 0.06% -0.31% -2.42% Jun/23
Brazil 5Y 10.60 0.12 0.12% 0.31% -0.33% -1.75% Jun/23
Brazil 7Y -0.64 0.02 0.02% -1.76% -1.68% -2.54% Jun/20
Brazil 20Y 1.35 0.00 0.00% -1.48% -9.28% -8.45% Jun/21
Brazil 30Y 1.22 0.01 0.01% -8.30% -9.15% -8.50% Jun/21

South Africa Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Africa 8.52 0.13 -0.13% -0.13% -0.18% -0.76% Jun/23
South Africa 1M -0.71 0.01 0.01% 0.01% -1.51% -1.51% Jun/01
South Africa 3M 6.70 0.00 0.00% 0.00% -0.05% -1.30% Jun/23
South Africa 6M 0.11 0.05 -0.05% -1.06% -1.17% 0.35% Jun/12
South Africa 52W 1.91 0.01 -0.01% -0.04% -9.06% -8.67% Jun/21
South Africa 2Y 7.46 0.01 0.01% 0.11% 0.15% -0.31% Jun/23
South Africa 3Y 7.44 0.03 -0.03% -0.06% 0.10% -0.72% Jun/23
South Africa 5Y 7.54 0.04 -0.04% -0.09% 0.07% -0.88% Jun/23
South Africa 7Y 2.88 0.00 0.00% -4.52% -4.55% -7.11% Jun/20
South Africa 20Y 9.45 0.09 -0.09% -0.09% 0.17% -0.19% Jun/23
South Africa 30Y 9.62 0.09 -0.09% -0.14% 0.08% -0.22% Jun/23

Indonesia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Indonesia 6.81 0.00 0.00% 0.01% -0.14% -0.92% Jun/23
Indonesia 1M 5.07 0.63 -0.63% 0.05% -0.33% -0.88% Jun/22
Indonesia 3M 5.55 0.28 0.28% -0.02% 0.02% -0.70% Jun/22
Indonesia 6M 5.65 0.25 0.25% -0.03% -0.03% -0.60% Jun/22
Indonesia 52W 5.91 0.05 -0.05% -0.26% -0.41% -0.59% Jun/22
Indonesia 2Y 7.58 0.01 -0.01% -0.02% -0.23% -0.49% Jun/14
Indonesia 3Y 6.69 0.01 -0.01% 0.06% -0.06% -0.60% Jun/22
Indonesia 5Y 6.67 0.02 -0.02% 0.01% -0.03% -0.81% Jun/22
Indonesia 7Y 2.42 0.00 0.00% -2.98% -3.33% -2.63% Jun/14
Indonesia 20Y 7.54 0.00 0.00% 0.00% -0.08% -0.38% Jun/22
Indonesia 30Y 7.88 0.00 0.00% -0.04% -0.10% -0.26% Jun/22

South Korea Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Korea 2.13 0.04 -0.04% -0.16% -0.02% 0.32% Jun/23
South Korea 1M 2.88 0.00 0.00% 1.51% -3.68% 1.90% Jun/20
South Korea 3M -0.35 0.00 0.00% -0.02% 0.02% -8.50% Jun/14
South Korea 6M 1.87 0.01 0.01% 0.04% -0.07% -6.90% Jun/14
South Korea 52W 1.47 0.01 0.01% 0.01% -0.03% 0.17% Jun/23
South Korea 2Y 1.65 0.00 0.00% 0.02% 0.02% 0.36% Jun/23
South Korea 3Y 1.69 0.01 -0.01% -0.01% -0.01% 0.44% Jun/23
South Korea 5Y 1.86 0.01 -0.01% -0.01% -0.06% 0.56% Jun/23
South Korea 7Y 2.16 0.01 -0.01% 2.51% 2.50% 2.45% Jun/16
South Korea 20Y 2.20 0.03 -0.03% -0.05% -0.21% 0.60% Jun/23
South Korea 30Y 2.21 0.02 -0.02% -0.05% -0.24% 0.58% Jun/23

Greece Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Greece 5.42 0.00 0.00% -2.41% -1.58% -5.90% Jun/23
Greece 1M 2.12 0.08 -0.08% -0.21% -0.20% -1.48% Jun/23
Greece 3M 2.33 0.02 -0.02% -0.02% -0.05% -0.95% Jun/23
Greece 6M 2.40 0.00 0.00% 0.02% 0.02% -0.72% Jun/23
Greece 52W 1.13 0.01 0.01% 0.01% 0.03% -0.72% Jun/19
Greece 2Y 4.30 0.09 0.09% -0.38% -1.55% -5.92% Jun/23
Greece 3Y -0.61 0.00 0.00% -0.02% -0.01% -10.36% Jun/14
Greece 5Y -0.61 0.00 0.00% -0.02% -0.01% 0.10% Jun/14
Greece 7Y 1.50 0.04 -0.04% -0.04% 0.39% -5.13% Jun/20
Greece 20Y 6.43 0.03 0.03% 0.03% -0.18% -1.87% Jun/23
Greece 30Y -0.61 0.00 0.00% -0.02% -0.01% -2.38% Jun/14

Portugal Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Portugal 2.92 0.02 0.02% 0.01% -0.28% -0.02% Jun/23
Portugal 3M -0.27 0.01 -0.01% 0.04% 0.02% -0.46% Jun/23
Portugal 6M -0.24 0.03 0.03% -0.06% -0.04% -0.39% Jun/23
Portugal 52W -0.23 0.00 0.00% 0.00% -0.05% -0.50% Jun/23
Portugal 2Y 0.10 0.05 0.05% 0.01% -0.22% -0.83% Jun/23
Portugal 3Y 0.25 0.00 0.00% 0.00% -0.33% -1.31% Jun/23
Portugal 5Y 1.20 0.03 -0.03% -0.04% -0.42% -1.02% Jun/23
Portugal 7Y 1.96 0.05 -0.05% -0.03% -0.45% -0.99% Jun/23
Portugal 20Y 3.62 0.03 -0.03% 0.03% -0.20% -0.42% Jun/23
Portugal 30Y 3.84 0.03 -0.03% 0.00% -0.20% -0.35% Jun/23

Europe Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 1.03 0.00 0.00% -0.11% 0.03% -0.42% Jun/23
UK 1M 0.12 0.01 -0.01% 0.00% -0.02% -0.25% Jun/23
UK 3M 0.21 0.01 0.01% 0.02% 0.03% -0.18% Jun/23
UK 6M 0.28 0.02 0.02% 0.05% 0.08% -0.16% Jun/23
UK 52W 0.26 0.04 0.04% 0.09% 0.16% -0.05% Jun/23
UK 2Y 0.24 0.00 0.00% 0.15% 0.09% -0.10% Jun/23
UK 3Y 0.28 0.03 0.03% 0.06% 0.09% -0.08% Jun/23
UK 5Y 0.52 0.02 0.02% 0.06% 0.01% -0.05% Jun/23
UK 7Y 0.72 0.02 0.02% 0.04% -0.02% -0.14% Jun/23
UK 20Y 1.58 0.01 0.01% -0.03% -0.03% -0.25% Jun/23
UK 30Y 1.67 0.01 0.01% 0.02% 0.01% -0.35% Jun/22
Germany 0.26 0.00 0.00% -0.17% -0.07% 0.08% Jun/23
Germany 1M -0.91 0.04 -0.04% -0.06% 0.03% -0.35% Jun/23
Germany 3M -0.83 0.05 0.05% 0.05% 0.11% -0.25% Jun/23
Germany 6M -0.73 0.00 0.00% -0.05% -0.02% -0.16% Jun/22
Germany 52W -0.70 0.01 -0.01% 0.01% -0.01% -0.07% Jun/23
Germany 2Y -0.65 0.00 0.00% 0.04% 0.00% -0.02% Jun/23
Germany 3Y -0.59 0.00 0.00% 0.03% 0.04% 0.03% Jun/23
Germany 5Y -0.38 0.01 -0.01% 0.02% -0.05% 0.16% Jun/23
Germany 7Y -0.13 0.00 0.00% 0.01% -0.10% 0.26% Jun/23
Germany 30Y 1.06 0.02 0.02% -0.05% -0.18% 0.56% Jun/23
France 0.61 0.00 0.00% -0.03% -0.24% 0.23% Jun/23
France 1M -0.60 0.02 0.02% 0.01% -0.05% -0.05% Jun/23
France 3M -0.62 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.05% Jun/23
France 6M -0.61 0.00 0.00% 0.00% -0.02% -0.06% Jun/23
France 52W -0.61 0.02 -0.02% -0.02% -0.06% -0.14% Jun/23
France 2Y -0.54 0.01 -0.01% -0.02% -0.05% -0.04% Jun/23
France 3Y -0.46 0.00 0.00% 0.00% -0.03% -0.02% Jun/23
France 5Y -0.21 0.01 0.01% 0.01% -0.10% 0.04% Jun/23
France 7Y 0.05 0.00 0.00% -0.02% -0.18% 0.11% Jun/23
France 20Y 1.30 0.04 0.04% -0.01% -0.24% 0.35% Jun/23
France 30Y 1.66 0.03 0.03% -0.03% -0.16% 0.52% Jun/23
Italy 1.92 0.01 0.01% -0.07% -0.22% 0.43% Jun/23
Italy 1M -0.57 0.01 -0.01% 0.15% -0.14% -0.48% Jun/23
Italy 3M -0.39 0.00 0.00% 0.05% 0.01% -0.32% Jun/23
Italy 52W -0.36 0.00 0.00% -0.02% -0.03% -0.31% Jun/23
Italy 2Y -0.16 0.02 0.02% -0.03% -0.03% -0.24% Jun/23
Italy 3Y 0.13 0.02 0.02% -0.06% 0.02% -0.05% Jun/23
Italy 5Y 0.68 0.03 0.03% -0.04% -0.17% 0.19% Jun/23
Italy 7Y 1.34 0.01 0.01% -0.06% -0.19% 0.42% Jun/23
Italy 20Y 2.60 0.02 0.02% -0.07% -0.15% 0.42% Jun/23
Italy 30Y 3.03 0.01 0.01% -0.09% -0.17% 0.48% Jun/23
Russia 7.69 0.11 -0.11% -0.14% 0.14% -0.99% Jun/23
Russia 1M 8.93 0.00 0.00% 0.02% -0.30% -1.84% Jun/23
Russia 3M 8.85 0.00 0.00% 0.06% -0.23% -2.14% Jun/23
Russia 6M 8.76 0.00 0.00% 0.06% -0.16% -2.32% Jun/23
Russia 52W 7.84 0.13 -0.13% -0.45% -0.64% -2.12% Jun/23
Russia 2Y 8.01 0.02 -0.02% -0.03% -0.12% -1.39% Jun/23
Russia 3Y 8.02 0.01 -0.01% 0.02% -0.15% -1.19% Jun/23
Russia 5Y 7.94 0.10 -0.10% -0.08% 0.10% -0.87% Jun/23
Russia 7Y 7.94 0.07 -0.07% 0.00% 0.09% -0.85% Jun/23
Russia 20Y 8.06 0.03 -0.03% 0.04% -0.01% -0.80% Jun/23
Greece 5.42 0.00 0.00% -2.41% -1.58% -5.90% Jun/23
Greece 1M 2.12 0.08 -0.08% -0.21% -0.20% -1.48% Jun/23
Greece 3M 2.33 0.02 -0.02% -0.02% -0.05% -0.95% Jun/23
Greece 6M 2.40 0.00 0.00% 0.02% 0.02% -0.72% Jun/23
Greece 2Y 4.30 0.09 0.09% -0.38% -1.55% -5.92% Jun/23
Greece 20Y 6.43 0.03 0.03% 0.03% -0.18% -1.87% Jun/23
Portugal 2.92 0.02 0.02% 0.01% -0.28% -0.02% Jun/23
Portugal 3M -0.27 0.01 -0.01% 0.04% 0.02% -0.46% Jun/23
Portugal 6M -0.24 0.03 0.03% -0.06% -0.04% -0.39% Jun/23
Portugal 52W -0.23 0.00 0.00% 0.00% -0.05% -0.50% Jun/23
Portugal 2Y 0.10 0.05 0.05% 0.01% -0.22% -0.83% Jun/23
Portugal 3Y 0.25 0.00 0.00% 0.00% -0.33% -1.31% Jun/23
Portugal 5Y 1.20 0.03 -0.03% -0.04% -0.42% -1.02% Jun/23
Portugal 7Y 1.96 0.05 -0.05% -0.03% -0.45% -0.99% Jun/23
Portugal 20Y 3.62 0.03 -0.03% 0.03% -0.20% -0.42% Jun/23
Portugal 30Y 3.84 0.03 -0.03% 0.00% -0.20% -0.35% Jun/23
Spain 1.38 0.00 0.00% -0.25% -0.22% -0.19% Jun/23
Netherlands 0.46 0.00 0.00% -0.17% -0.11% 0.07% Jun/23
Turkey 10.17 0.21 -0.21% -0.23% -0.31% 0.12% Jun/23
Switzerland -0.16 0.10 0.10% -0.10% 0.08% 0.11% Jun/23
Sweden 0.44 0.11 -0.11% -0.13% -0.12% -0.35% Jun/23
Poland 3.25 0.04 -0.04% 0.03% -0.05% 0.28% Jun/23
Belgium 0.60 0.22 -0.22% -0.20% -0.21% 0.04% Jun/23
Norway 1.51 0.09 -0.09% -0.10% -0.09% 0.08% Jun/23
Austria 0.43 0.05 -0.05% 0.11% 0.16% 0.21% Jun/23
Denmark 0.49 0.08 -0.08% 0.23% 0.31% 0.20% Jun/23
Finland 0.31 0.08 -0.08% 0.03% 0.12% -0.02% Jun/23
Ireland 0.65 0.30 -0.30% 0.02% 0.09% -0.09% Jun/23
Czech Republic 0.93 0.07 -0.07% 0.45% 0.56% 0.44% Jun/23
Romania 3.78 0.11 -0.11% 0.63% 0.74% 0.23% Jun/23
Hungary 3.02 0.40 -0.40% -0.08% -0.03% -0.33% Jun/23
Slovakia 0.24 0.15 -0.15% 0.05% 0.11% 0.22% Jun/23
Slovenia 1.04 0.18 0.18% 0.26% 0.41% 0.42% Jun/23
Croatia 2.88 0.16 -0.16% -0.23% -0.29% -0.78% Jun/23
Bulgaria 1.82 0.11 0.11% -0.18% -0.23% -0.78% Jun/23
Lithuania 0.75 0.00 0.00% 0.30% 0.35% 0.35% Jun/23
Latvia 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% Jun/23
Iceland 4.58 0.28 -0.28% -0.63% -0.65% -1.78% Jun/23
Euro Area EFSF -0.46 0.00 0.00% -0.07% -0.05% -0.30% Jun/23

America Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.15 0.01 0.01% -0.04% -6.10% 0.69% Jun/26
US 1M 0.75 0.04 -0.04% -0.09% -0.01% 0.51% Jun/23
US 3M 0.97 0.01 0.01% -0.06% 0.04% 0.71% Jun/23
US 6M 1.10 0.01 -0.01% -0.03% 0.03% 0.72% Jun/23
US 52W 1.20 0.01 -0.01% -0.01% 0.02% 0.72% Jun/23
US 2Y 1.34 0.00 0.00% -0.02% -3.68% 0.74% Jun/26
US 3Y 1.48 0.01 -0.01% 0.01% 0.03% 0.71% Jun/23
US 5Y 1.76 0.01 -0.01% -0.04% 1.96% 0.76% Jun/26
US 7Y 1.98 0.01 -0.01% 0.00% -0.08% 0.61% Jun/23
US 20Y Bond 1.36 0.05 0.05% 0.05% -0.98% 1.71% Jun/19
US 30Y 2.71 0.01 -0.01% -0.07% -0.22% 0.29% Jun/23
Canada 1.48 0.00 0.00% -0.05% 0.00% 0.31% Jun/23
Canada 1M 0.56 0.02 0.02% 0.08% 0.10% 0.08% Jun/23
Canada 3M 0.65 0.02 -0.02% 0.15% 0.13% 0.15% Jun/23
Canada 6M 0.63 0.02 -0.02% 0.03% 0.08% 0.13% Jun/23
Canada 52W 0.84 0.06 -0.06% 0.03% 0.21% 0.33% Jun/23
Canada 2Y 0.90 0.04 -0.04% 0.00% 0.18% 0.36% Jun/23
Canada 3Y 1.01 0.04 -0.04% 0.00% 0.23% 0.44% Jun/23
Canada 5Y 1.12 0.04 -0.04% -0.02% 0.15% 0.49% Jun/23
Canada 7Y 1.27 0.03 -0.03% -0.03% 0.07% 0.42% Jun/23
Canada 20Y 1.92 0.02 -0.02% -0.06% -0.13% 0.13% Jun/23
Canada 30Y 1.97 0.02 -0.02% -0.06% -0.14% 0.18% Jun/23
Argentina 4.61 0.07 -0.07% -0.19% 1.61% 1.84% Jun/22
Argentina 1M 3.03 0.03 -0.03% 3.76% -8.70% -8.70% Jun/08
Argentina 3M 4.92 0.03 -0.03% 0.04% -0.04% 5.02% Jun/14
Argentina 6M 1.02 0.01 0.01% -1.16% 1.70% 1.70% Jun/15
Argentina 52W 15.69 2.77 -2.77% -6.56% -6.93% -2.87% Jul/24
Argentina 2Y 4.37 0.03 -0.03% 0.01% 0.06% 0.79% Jun/14
Argentina 3Y 4.94 0.00 0.00% 0.03% 1.94% 5.20% Jun/22
Argentina 7Y 10.51 2.81 2.81% 2.93% 11.22% 11.22% Jun/16
Argentina 20Y 4.43 0.00 0.00% -0.03% 0.19% 0.10% Jun/22
Argentina 30Y 5.17 0.00 0.00% 0.13% 0.15% 0.56% Jun/22
Brazil 10.70 0.14 -0.14% 0.19% -0.80% -1.73% Jun/23
Brazil 3M 9.47 0.01 -0.01% -0.07% -1.04% -4.50% Jun/23
Brazil 6M 8.98 0.02 0.02% -0.10% -0.94% -4.65% Jun/23
Brazil 52W 8.88 0.02 0.02% -0.08% -0.62% -4.17% Jun/23
Brazil 2Y 9.39 0.03 0.03% 0.02% -0.40% -3.13% Jun/23
Brazil 3Y 9.99 0.05 0.05% 0.06% -0.31% -2.42% Jun/23
Brazil 5Y 10.60 0.12 0.12% 0.31% -0.33% -1.75% Jun/23
Mexico 6.73 0.00 0.00% -0.47% -0.50% 0.53% Jun/23
venezuela 10.43 0.00 0.00% -0.14% -0.15% -0.15% Jun/23
Colombia 6.38 0.02 0.02% -1.03% -0.69% -1.57% Jun/23
Chile 4.05 0.18 0.18% -0.24% -0.12% -0.51% Jun/23
Peru 9y 5.38 0.35 -0.35% -0.32% -0.35% -0.72% Jun/23

Asia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan 0.05 0.00 0.00% 0.01% 0.03% 0.15% Jun/26
Japan 1M -0.08 0.01 -0.01% 0.00% 0.00% 0.15% Jun/23
Japan 3M -0.09 0.01 -0.01% 0.01% 0.04% 0.14% Jun/23
Japan 6M -0.09 0.00 0.00% 0.01% 0.02% 0.25% Jun/23
Japan 52W -0.10 0.00 0.00% 0.03% 0.06% 0.20% Jun/23
Japan 2Y -0.10 0.00 0.00% 0.02% 0.06% 0.18% Jun/23
Japan 3Y -0.09 0.00 0.00% 0.01% 0.05% 0.19% Jun/23
Japan 5Y -0.07 0.00 0.00% 0.00% 0.04% 0.21% Jun/23
Japan 7Y -0.03 0.00 0.00% 0.01% 0.03% 0.26% Jun/23
Japan 20Y 0.57 0.01 0.01% 0.00% -0.01% 0.45% Jun/23
Japan 30Y 0.80 0.01 0.01% -0.01% 0.00% 0.66% Jun/23
China 3.59 0.12 0.12% -0.05% 0.16% 0.61% Jun/23
China 52W 3.51 0.00 0.00% -0.12% 0.01% 1.11% Jun/23
China 2Y 3.59 0.03 0.03% -0.03% -0.12% 1.06% Jun/23
China 3Y 3.57 0.03 0.03% -0.01% -0.16% 0.98% Jun/23
China 5Y 3.56 0.01 0.01% -0.01% -0.16% 0.81% Jun/23
China 7Y 3.64 0.00 0.00% 0.00% -0.15% 0.70% Jun/23
China 20Y 3.98 0.02 0.02% 0.07% -0.06% 0.56% Jun/23
China 30Y 4.01 0.02 0.02% 0.07% -0.04% 0.52% Jun/23