Major 10Y Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.78 0.04 0.01% 0.09% 0.01% 0.12% Jan/18
UK 1.36 0.00 0.00% 0.07% 0.08% -0.04% Jan/18
Japan 0.01 0.01 0.00% 0.00% -0.01% -0.07% Jan/18
Germany 0.26 0.05 0.05% 0.08% 0.02% -0.30% Jan/18
Australia 2.33 0.01 0.01% 0.05% -0.05% -0.52% Jan/21
India 7.64 0.05 0.05% 0.21% 0.36% 0.18% Jan/21
Italy 2.74 0.04 -0.04% -0.13% -0.05% 0.82% Jan/18
Mexico 8.69 0.06 -0.06% 0.07% -0.06% 1.10% Jan/18
Netherlands 0.36 0.02 0.00% 0.03% -0.04% -0.25% Jan/18
New Zealand 2.35 0.04 0.01% 0.03% -0.07% -0.63% Jan/18
Spain 1.36 0.02 0.00% -0.10% -0.03% -0.03% Jan/18
Portugal 1.60 0.02 -0.01% -0.12% -0.07% -0.11% Jan/18
Switzerland -0.22 0.00 0.00% 0.01% -0.03% -0.25% Jan/18
Canada 2.04 0.04 0.04% 0.08% 0.08% -0.21% Jan/18
Brazil 9.13 0.08 -0.03% -0.12% -0.49% -0.82% Jan/18
France 0.66 0.02 0.00% 0.00% -0.04% -0.19% Jan/18
Greece 4.85 0.00 -0.67% -0.72% -0.75% -0.24% Jan/18

United States Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.78 0.04 0.01% 0.09% 0.01% 0.12% Jan/18
US 1M 2.39 0.01 0.00% -0.02% 0.04% 1.15% Jan/18
US 3M 2.40 0.01 0.00% -0.02% 0.01% 0.98% Jan/18
US 6M 2.50 0.00 0.00% -0.01% -0.04% 0.88% Jan/18
US 52W 2.59 0.02 0.00% 0.02% -0.04% 0.81% Jan/18
US 2Y 2.61 0.05 0.00% 0.07% -0.03% 0.54% Jan/18
US 3Y 2.60 0.05 0.00% 0.09% -0.02% 0.39% Jan/18
US 5Y 2.62 0.05 0.01% 0.10% 0.00% 0.16% Jan/18
US 7Y 2.69 0.05 0.01% 0.11% 0.00% 0.11% Jan/18
US 20Y 3.10 0.03 0.03% 0.07% 0.11% 0.14% Jan/18
US 30Y 3.10 0.02 0.00% 0.06% 0.09% 0.17% Jan/18

United Kingdom Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 1.36 0.00 0.00% 0.07% 0.08% -0.04% Jan/18
UK 1M 0.61 0.00 0.00% -0.03% -0.09% 0.21% Jan/18
UK 3M 0.73 0.00 0.00% 0.00% 0.07% 0.33% Jan/18
UK 6M 0.77 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.33% Jan/18
UK 52W 0.80 0.01 0.00% -0.02% 0.04% 0.32% Jan/18
UK 3Y 0.83 0.00 0.00% 0.02% 0.10% 0.19% Jan/18
UK 5Y 0.98 0.01 0.00% 0.04% 0.10% 0.11% Jan/18
UK 7Y 1.09 0.01 0.00% 0.06% 0.10% 0.02% Jan/18
UK 20Y 1.79 0.00 0.00% 0.04% 0.06% -0.06% Jan/18
UK 30Y 1.86 0.01 0.00% 0.03% 0.05% 0.00% Jan/18

Japan Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan 0.01 0.01 0.00% 0.00% -0.01% -0.07% Jan/18
Japan 1M -0.12 0.00 0.00% -0.02% 0.14% -0.04% Jan/18
Japan 3M -0.17 0.00 0.00% -0.03% 0.08% -0.04% Jan/18
Japan 6M -0.18 0.01 -0.01% -0.02% 0.02% -0.07% Jan/18
Japan 52W -0.18 0.01 -0.01% -0.04% 0.00% -0.05% Jan/18
Japan 2Y -0.17 0.00 0.00% -0.02% -0.01% -0.04% Jan/18
Japan 3Y -0.16 0.00 0.00% -0.01% 0.00% -0.06% Jan/18
Japan 5Y -0.15 0.01 0.01% -0.01% -0.01% -0.08% Jan/18
Japan 7Y -0.14 0.01 0.01% 0.00% -0.01% -0.13% Jan/18
Japan 20Y 0.47 0.00 0.00% 0.00% -0.08% -0.12% Jan/18
Japan 30Y 0.70 0.01 0.00% 0.00% -0.01% -0.13% Jan/21

Germany Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Germany 0.26 0.05 0.05% 0.08% 0.02% -0.30% Jan/18
Germany 3M -0.58 0.00 0.00% 0.03% 0.24% 0.13% Jan/18
Germany 6M -0.54 0.02 -0.02% 0.04% 0.16% 0.18% Jan/18
Germany 52W -0.57 0.01 0.01% 0.02% 0.05% 0.05% Jan/18
Germany 2Y -0.59 0.01 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% Jan/18
Germany 3Y -0.53 0.02 0.02% 0.01% -0.01% -0.08% Jan/18
Germany 5Y -0.30 0.02 0.02% 0.02% -0.04% -0.15% Jan/18
Germany 7Y -0.08 0.02 0.02% 0.01% -0.03% -0.20% Jan/18
Germany 30Y 0.87 0.00 0.00% 0.03% 0.00% -0.44% Jan/18

France Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
France 0.66 0.02 0.00% 0.00% -0.04% -0.19% Jan/18
France 1M -0.53 0.02 0.02% -0.03% 0.41% 0.04% Jan/18
France 52W -0.54 0.00 0.00% 0.01% 0.10% 0.01% Jan/18
France 2Y -0.46 0.01 0.01% -0.01% -0.02% -0.04% Jan/18
France 30Y 1.62 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.16% Jan/18
France 3M -0.58 0.02 -0.02% -0.01% 0.31% 0.02% Jan/18
France 3Y -0.33 0.01 0.01% -0.03% -0.05% -0.04% Jan/18
France 5Y -0.01 0.02 0.02% -0.02% -0.05% -0.05% Jan/18
France 6M -0.56 0.01 -0.01% 0.00% 0.26% 0.02% Jan/18
France 20Y 1.33 0.01 0.01% -0.02% -0.02% -0.06% Jan/19
France 7Y 0.20 0.02 0.02% 0.01% -0.04% -0.16% Jan/19

Italy Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Italy 1M -0.27 0.04 0.04% 0.03% 0.43% 0.11% Jan/18
Italy 52W 0.09 0.02 -0.02% -0.13% -0.29% 0.48% Jan/18
Italy 20Y 3.40 0.03 0.02% -0.08% 0.08% 0.76% Jan/18
Italy 2Y 0.32 0.00 0.00% -0.16% -0.14% 0.57% Jan/18
Italy 30Y 3.61 0.04 -0.01% -0.11% 0.05% 0.54% Jan/18
Italy 3M -0.25 0.02 -0.02% -0.01% -0.22% 0.22% Jan/18
Italy 3Y 0.78 0.03 0.03% -0.16% -0.17% 0.78% Jan/18
Italy 5Y 1.58 0.05 0.00% -0.26% -0.25% 0.96% Jan/18
Italy 6M -0.06 0.02 -0.02% -0.10% -0.22% 0.39% Jan/18
Italy 7Y 2.17 0.05 0.04% -0.18% -0.16% 0.95% Jan/18
Italy 2.74 0.04 -0.04% -0.13% -0.05% 0.82% Jan/18

Russia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Russia 8.26 0.04 -0.04% -0.11% -0.53% 0.85% Jan/18
Russia 1M 7.69 0.01 -0.01% 0.03% 0.04% 0.49% Jan/18
Russia 52W 7.46 0.08 0.08% -0.05% -0.41% 0.80% Jan/18
Russia 20Y 8.48 0.04 -0.04% -0.11% -0.37% 0.81% Jan/18
Russia 2Y 7.75 0.01 -0.02% 0.01% -0.26% 0.93% Jan/18
Russia 3M 7.79 0.00 0.00% 0.03% 0.06% 0.61% Jan/18
Russia 3Y 7.93 0.05 -0.05% -0.13% -0.40% 1.10% Jan/18
Russia 6M 8.01 0.00 0.00% -0.02% 0.03% 0.84% Jan/18
Russia 7Y 8.11 0.12 -0.12% -0.18% -0.49% 0.93% Jan/18
Russia 5Y 8.12 0.01 -0.01% -0.03% -0.37% 1.15% Jan/18

Australia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Australia 20Y 2.65 0.02 -0.01% 0.03% -0.02% -0.61% Jan/18
Australia 2Y 1.89 0.02 0.01% 0.00% -0.05% -0.22% Jan/18
Australia 5Y 1.98 0.04 0.01% 0.03% 0.04% -0.50% Jan/18
Australia 7Y 2.16 0.03 0.00% 0.03% -0.02% -0.56% Jan/18
New Zealand 2.35 0.04 0.01% 0.03% -0.07% -0.63% Jan/18
Australia 2.33 0.01 0.01% 0.05% -0.05% -0.52% Jan/21
Australia 30Y 2.85 0.00 -0.01% 0.02% -0.01% -0.65% Jan/21
Australia 3Y 1.83 0.02 0.00% 0.03% -0.07% -0.43% Jan/21
Australia 52W 1.92 0.00 0.00% 0.03% -0.06% 0.26% Jan/21

Canada Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Canada 2.04 0.04 0.04% 0.08% 0.08% -0.21% Jan/18
Canada 1M 1.60 0.01 0.01% 0.02% -0.02% 0.48% Jan/18
Canada 52W 1.90 0.02 0.02% 0.02% -0.03% 0.30% Jan/18
Canada 20Y 2.23 0.03 -0.01% 0.09% 0.11% -0.12% Jan/18
Canada 2Y 1.95 0.03 0.03% 0.05% 0.06% 0.14% Jan/18
Canada 30Y 2.26 0.03 0.03% 0.09% 0.13% -0.12% Jan/18
Canada 3M 1.62 0.01 0.01% 0.01% -0.01% 0.44% Jan/18
Canada 3Y 1.94 0.04 0.00% 0.05% 0.04% 0.08% Jan/18
Canada 5Y 1.97 0.04 0.04% 0.04% 0.03% -0.07% Jan/18
Canada 6M 1.76 0.01 0.01% 0.02% -0.04% 0.39% Jan/18
Canada 7Y 1.99 0.04 0.04% 0.04% 0.02% -0.15% Jan/18

China Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
China 52W 2.43 0.01 0.03% 0.01% -0.20% -1.16% Jan/18
China 20Y 3.44 0.01 0.01% -0.03% -0.22% -0.85% Jan/18
China 2Y 2.59 0.04 0.01% -0.05% -0.21% -1.03% Jan/18
China 30Y 3.72 0.01 0.03% 0.01% -0.09% -0.65% Jan/18
China 7Y 3.10 0.01 0.00% -0.04% -0.20% -0.85% Jan/18
China 3.14 0.03 0.00% -0.02% -0.23% -0.86% Jan/21
China 3Y 2.71 0.02 0.02% -0.08% -0.20% -0.98% Jan/21
China 5Y 2.94 0.02 0.01% -0.02% -0.16% -0.99% Jan/21

India Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
India 52W 6.84 0.01 0.01% 0.00% -0.05% 0.24% Jan/18
India 30Y 7.71 0.03 0.07% 0.15% 0.18% -0.03% Jan/18
India 3M 6.60 0.04 -0.04% -0.03% -0.05% 0.22% Jan/18
India 3Y 7.00 0.00 0.00% -0.06% -0.06% -0.07% Jan/18
India 5Y 7.37 0.02 0.02% 0.08% 0.21% 0.12% Jan/18
India 6M 6.75 0.01 -0.02% -0.03% -0.15% 0.32% Jan/18
India 7Y 7.54 0.06 0.06% 0.15% 0.34% 0.14% Jan/18
India 7.64 0.05 0.05% 0.21% 0.36% 0.18% Jan/21
India 2Y 7.06 0.03 0.03% 0.09% -0.01% 0.21% Jan/21

Brazil Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Brazil 9.13 0.08 -0.03% -0.12% -0.49% -0.82% Jan/18
Brazil 52W 6.55 0.03 -0.03% -0.10% -0.13% -0.30% Jan/18
Brazil 2Y 7.51 0.00 0.00% -0.02% -0.09% -0.53% Jan/18
Brazil 3M 6.40 0.09 -0.09% -0.01% -0.08% -0.33% Jan/18
Brazil 3Y 8.06 0.08 -0.08% -0.05% -0.20% -0.91% Jan/18
Brazil 5Y 8.41 0.07 -0.01% -0.03% -0.28% -1.05% Jan/18
Brazil 6M 6.49 0.02 -0.02% -0.03% 0.07% -0.11% Jan/18

South Africa Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Africa 8.90 0.10 0.10% 0.13% -0.16% 0.40% Jan/18
South Africa 20Y 9.85 0.12 0.12% 0.17% -0.18% 0.33% Jan/18
South Africa 2Y 6.34 0.09 -0.03% 0.14% 0.24% -0.74% Jan/18
South Africa 30Y 9.93 0.12 0.12% 0.17% -0.17% 0.33% Jan/18
South Africa 3M 6.40 0.57 -0.57% -0.74% -0.95% -0.15% Jan/18
South Africa 3Y 7.17 0.05 -0.01% 0.06% -0.01% -0.16% Jan/18
South Africa 5Y 8.08 0.08 0.08% 0.08% -0.20% 0.28% Jan/18

Indonesia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Indonesia 1M 5.73 0.00 0.00% 0.00% 0.18% 1.60% Jan/18
Indonesia 52W 6.46 0.05 0.04% -0.02% 0.04% 1.39% Jan/18
Indonesia 20Y 8.57 0.05 -0.01% 0.16% 0.17% 1.63% Jan/18
Indonesia 30Y 8.98 0.01 0.00% -0.03% 0.20% 1.78% Jan/18
Indonesia 3M 6.10 0.00 -0.01% 0.04% 0.11% 1.99% Jan/18
Indonesia 3Y 7.62 0.01 -0.05% -0.04% -0.02% 2.05% Jan/18
Indonesia 5Y 7.99 0.01 0.00% 0.09% 0.22% 2.38% Jan/18
Indonesia 6M 6.27 0.00 0.00% -0.06% 0.03% 1.72% Jan/18
Indonesia 8.07 0.02 -0.02% 0.09% 0.09% 1.94% Jan/21

South Korea Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Korea 52W 1.76 0.01 0.01% 0.05% 0.04% -0.04% Jan/18
South Korea 2Y 1.80 0.01 0.00% 0.00% -0.04% -0.30% Jan/18
South Korea 5Y 1.89 0.02 0.01% 0.03% 0.07% -0.56% Jan/18
South Korea 30Y 2.02 0.01 0.02% 0.05% 0.07% -0.54% Jan/20
South Korea 2.02 0.01 0.02% 0.05% 0.03% -0.63% Jan/21
South Korea 20Y 2.04 0.00 0.01% 0.04% 0.06% -0.56% Jan/21
South Korea 3Y 1.82 0.01 0.01% 0.02% -0.03% -0.38% Jan/21

Greece Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Greece 4.85 0.00 -0.67% -0.72% -0.75% -0.24% Jan/18
Greece 1M 1.27 0.13 -0.13% -0.17% 0.12% -0.28% Jan/18
Greece 3M 1.39 0.04 -0.04% -0.05% -0.01% -0.23% Jan/18
Greece 6M 1.48 0.01 -0.01% 0.03% 0.04% 0.00% Jan/18
Greece 20Y 4.94 0.02 -0.04% -0.06% -0.10% 0.61% Jan/19

Portugal Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Portugal 1.60 0.02 -0.01% -0.12% -0.07% -0.11% Jan/18
Portugal 52W -0.39 0.00 0.00% 0.01% -0.04% 0.00% Jan/18
Portugal 20Y 2.49 0.02 0.01% -0.09% -0.03% -0.15% Jan/18
Portugal 2Y -0.13 0.05 0.05% 0.04% 0.19% 0.09% Jan/18
Portugal 30Y 2.80 0.03 0.00% -0.08% -0.11% -0.16% Jan/18
Portugal 3M -0.40 0.01 -0.01% 0.00% 0.14% 0.00% Jan/18
Portugal 3Y -0.08 0.01 0.01% -0.05% 0.11% 0.01% Jan/18
Portugal 5Y 0.40 0.01 0.01% -0.07% 0.00% 0.02% Jan/18
Portugal 6M -0.38 0.01 -0.01% 0.00% 0.08% 0.02% Jan/18
Portugal 7Y 1.03 0.03 0.00% -0.06% -0.08% 0.12% Jan/18

Europe Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 1.36 0.00 0.00% 0.07% 0.08% -0.04% Jan/18
UK 1M 0.61 0.00 0.00% -0.03% -0.09% 0.21% Jan/18
UK 3M 0.73 0.00 0.00% 0.00% 0.07% 0.33% Jan/18
UK 6M 0.77 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.33% Jan/18
UK 52W 0.80 0.01 0.00% -0.02% 0.04% 0.32% Jan/18
UK 3Y 0.83 0.00 0.00% 0.02% 0.10% 0.19% Jan/18
UK 5Y 0.98 0.01 0.00% 0.04% 0.10% 0.11% Jan/18
UK 7Y 1.09 0.01 0.00% 0.06% 0.10% 0.02% Jan/18
UK 20Y 1.79 0.00 0.00% 0.04% 0.06% -0.06% Jan/18
UK 30Y 1.86 0.01 0.00% 0.03% 0.05% 0.00% Jan/18
Germany 0.26 0.05 0.05% 0.08% 0.02% -0.30% Jan/18
Germany 3M -0.58 0.00 0.00% 0.03% 0.24% 0.13% Jan/18
Germany 6M -0.54 0.02 -0.02% 0.04% 0.16% 0.18% Jan/18
Germany 52W -0.57 0.01 0.01% 0.02% 0.05% 0.05% Jan/18
Germany 2Y -0.59 0.01 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% Jan/18
Germany 3Y -0.53 0.02 0.02% 0.01% -0.01% -0.08% Jan/18
Germany 5Y -0.30 0.02 0.02% 0.02% -0.04% -0.15% Jan/18
Germany 7Y -0.08 0.02 0.02% 0.01% -0.03% -0.20% Jan/18
Germany 30Y 0.87 0.00 0.00% 0.03% 0.00% -0.44% Jan/18
Belgium 0.69 0.02 -0.02% -0.01% -0.06% -0.02% Jan/19
France 20Y 1.33 0.01 0.01% -0.02% -0.02% -0.06% Jan/19
France 7Y 0.20 0.02 0.02% 0.01% -0.04% -0.16% Jan/19
Greece 20Y 4.94 0.02 -0.04% -0.06% -0.10% 0.61% Jan/19
Poland 2.84 0.01 -0.01% 0.11% -0.03% -0.48% Jan/19
Portugal 1.60 0.02 -0.01% -0.12% -0.07% -0.11% Jan/18
Portugal 52W -0.39 0.00 0.00% 0.01% -0.04% 0.00% Jan/18
Portugal 20Y 2.49 0.02 0.01% -0.09% -0.03% -0.15% Jan/18
Portugal 2Y -0.13 0.05 0.05% 0.04% 0.19% 0.09% Jan/18
Portugal 30Y 2.80 0.03 0.00% -0.08% -0.11% -0.16% Jan/18
Portugal 3M -0.40 0.01 -0.01% 0.00% 0.14% 0.00% Jan/18
Portugal 3Y -0.08 0.01 0.01% -0.05% 0.11% 0.01% Jan/18
Portugal 5Y 0.40 0.01 0.01% -0.07% 0.00% 0.02% Jan/18
Portugal 6M -0.38 0.01 -0.01% 0.00% 0.08% 0.02% Jan/18
Portugal 7Y 1.03 0.03 0.00% -0.06% -0.08% 0.12% Jan/18
Switzerland -0.22 0.00 0.00% 0.01% -0.03% -0.25% Jan/18
Iceland 5.39 0.00 0.00% -0.14% -0.16% 0.28% Jan/18
Latvia 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jan/18
Lithuania 1.25 0.00 0.00% 0.00% 0.05% 0.10% Jan/18
Romania 5.10 0.00 0.03% 0.18% 0.30% 0.71% Jan/18
Russia 8.26 0.04 -0.04% -0.11% -0.53% 0.85% Jan/18
Russia 1M 7.69 0.01 -0.01% 0.03% 0.04% 0.49% Jan/18
Russia 52W 7.46 0.08 0.08% -0.05% -0.41% 0.80% Jan/18
Russia 20Y 8.48 0.04 -0.04% -0.11% -0.37% 0.81% Jan/18
Russia 2Y 7.75 0.01 -0.02% 0.01% -0.26% 0.93% Jan/18
Russia 3M 7.79 0.00 0.00% 0.03% 0.06% 0.61% Jan/18
Russia 3Y 7.93 0.05 -0.05% -0.13% -0.40% 1.10% Jan/18
Russia 6M 8.01 0.00 0.00% -0.02% 0.03% 0.84% Jan/18
Russia 7Y 8.11 0.12 -0.12% -0.18% -0.49% 0.93% Jan/18
Slovakia 0.97 0.02 0.00% 0.03% 0.00% 0.20% Jan/18
Turkey 15.51 0.12 0.12% -0.50% -0.70% 3.68% Jan/18
Denmark 0.20 0.00 0.00% 0.04% -0.04% -0.40% Jan/18
Russia 5Y 8.12 0.01 -0.01% -0.03% -0.37% 1.15% Jan/18
Slovenia 0.94 0.00 0.00% -0.01% -0.12% -0.12% Jan/18
Finland 0.51 0.01 0.01% 0.01% -0.05% -0.17% Jan/18
France 0.66 0.02 0.00% 0.00% -0.04% -0.19% Jan/18
France 1M -0.53 0.02 0.02% -0.03% 0.41% 0.04% Jan/18
France 52W -0.54 0.00 0.00% 0.01% 0.10% 0.01% Jan/18
France 2Y -0.46 0.01 0.01% -0.01% -0.02% -0.04% Jan/18
France 30Y 1.62 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.16% Jan/18
France 3M -0.58 0.02 -0.02% -0.01% 0.31% 0.02% Jan/18
France 3Y -0.33 0.01 0.01% -0.03% -0.05% -0.04% Jan/18
France 5Y -0.01 0.02 0.02% -0.02% -0.05% -0.05% Jan/18
France 6M -0.56 0.01 -0.01% 0.00% 0.26% 0.02% Jan/18
Greece 4.85 0.00 -0.67% -0.72% -0.75% -0.24% Jan/18
Greece 1M 1.27 0.13 -0.13% -0.17% 0.12% -0.28% Jan/18
Greece 3M 1.39 0.04 -0.04% -0.05% -0.01% -0.23% Jan/18
Greece 6M 1.48 0.01 -0.01% 0.03% 0.04% 0.00% Jan/18
Hungary 2.98 0.05 0.05% 0.03% -0.32% 0.74% Jan/18
Ireland 1.00 0.00 0.00% 0.14% 0.10% 0.01% Jan/18
Norway 1.79 0.00 0.00% 0.03% -0.02% 0.08% Jan/18
Netherlands 0.36 0.02 0.00% 0.03% -0.04% -0.25% Jan/18
Sweden 0.46 0.02 -0.01% 0.06% -0.02% -0.43% Jan/18
Spain 1.36 0.02 0.00% -0.10% -0.03% -0.03% Jan/18
Bulgaria 0.86 0.00 0.00% 0.00% -0.04% -0.29% Jan/18
Croatia 2.14 0.06 0.06% 0.06% 0.06% 0.00% Jan/18
Czech Republic 1.83 0.01 -0.01% -0.02% -0.17% 0.03% Jan/18
Euro Area EFSF -0.50 0.21 -0.21% 0.00% -0.23% -0.03% Jan/18
Austria 0.47 0.01 0.00% 0.00% -0.04% -0.20% Jan/18
Italy 1M -0.27 0.04 0.04% 0.03% 0.43% 0.11% Jan/18
Italy 52W 0.09 0.02 -0.02% -0.13% -0.29% 0.48% Jan/18
Italy 20Y 3.40 0.03 0.02% -0.08% 0.08% 0.76% Jan/18
Italy 2Y 0.32 0.00 0.00% -0.16% -0.14% 0.57% Jan/18
Italy 30Y 3.61 0.04 -0.01% -0.11% 0.05% 0.54% Jan/18
Italy 3M -0.25 0.02 -0.02% -0.01% -0.22% 0.22% Jan/18
Italy 3Y 0.78 0.03 0.03% -0.16% -0.17% 0.78% Jan/18
Italy 5Y 1.58 0.05 0.00% -0.26% -0.25% 0.96% Jan/18
Italy 7Y 2.17 0.05 0.04% -0.18% -0.16% 0.95% Jan/18
Italy 2.74 0.04 -0.04% -0.13% -0.05% 0.82% Jan/18
Spain 52W -0.34 0.00 0.00% -0.02% -0.04% 0.10% Jan/18
Spain 3M -0.46 0.01 -0.01% -0.04% -0.03% 0.00% Jan/18
Spain 3Y 0.00 0.03 0.03% -0.01% 0.02% 0.03% Jan/18
Spain 5Y 0.28 0.02 -0.01% -0.13% -0.05% -0.07% Jan/18
Spain 6M -0.40 0.00 0.00% 0.00% -0.01% 0.09% Jan/18
Netherlands 3M -0.58 0.01 0.00% 0.03% 0.29% 0.05% Jan/18
Netherlands 6M -0.57 0.00 0.00% -0.01% 0.30% 0.01% Jan/18

America Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.78 0.04 0.01% 0.09% 0.01% 0.12% Jan/18
US 1M 2.39 0.01 0.00% -0.02% 0.04% 1.15% Jan/18
US 3M 2.40 0.01 0.00% -0.02% 0.01% 0.98% Jan/18
US 6M 2.50 0.00 0.00% -0.01% -0.04% 0.88% Jan/18
US 52W 2.59 0.02 0.00% 0.02% -0.04% 0.81% Jan/18
US 2Y 2.61 0.05 0.00% 0.07% -0.03% 0.54% Jan/18
US 3Y 2.60 0.05 0.00% 0.09% -0.02% 0.39% Jan/18
US 5Y 2.62 0.05 0.01% 0.10% 0.00% 0.16% Jan/18
US 7Y 2.69 0.05 0.01% 0.11% 0.00% 0.11% Jan/18
US 20Y 3.10 0.03 0.03% 0.07% 0.11% 0.14% Jan/18
US 30Y 3.10 0.02 0.00% 0.06% 0.09% 0.17% Jan/18
Peru 9y 5.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.98% Jan/15
Venezuela 10.43 0.00 0.00% % % 0.00% Jan/17
Chile 4.56 0.01 -0.01% 0.09% 0.10% 0.00% Jan/18
Colombia 6.82 0.08 0.00% 0.14% 0.07% 0.34% Jan/18
Canada 2.04 0.04 0.04% 0.08% 0.08% -0.21% Jan/18
Canada 1M 1.60 0.01 0.01% 0.02% -0.02% 0.48% Jan/18
Canada 52W 1.90 0.02 0.02% 0.02% -0.03% 0.30% Jan/18
Canada 20Y 2.23 0.03 -0.01% 0.09% 0.11% -0.12% Jan/18
Canada 2Y 1.95 0.03 0.03% 0.05% 0.06% 0.14% Jan/18
Canada 30Y 2.26 0.03 0.03% 0.09% 0.13% -0.12% Jan/18
Canada 3M 1.62 0.01 0.01% 0.01% -0.01% 0.44% Jan/18
Canada 3Y 1.94 0.04 0.00% 0.05% 0.04% 0.08% Jan/18
Canada 5Y 1.97 0.04 0.04% 0.04% 0.03% -0.07% Jan/18
Canada 6M 1.76 0.01 0.01% 0.02% -0.04% 0.39% Jan/18
Canada 7Y 1.99 0.04 0.04% 0.04% 0.02% -0.15% Jan/18
Brazil 9.13 0.08 -0.03% -0.12% -0.49% -0.82% Jan/18
Brazil 52W 6.55 0.03 -0.03% -0.10% -0.13% -0.30% Jan/18
Brazil 2Y 7.51 0.00 0.00% -0.02% -0.09% -0.53% Jan/18
Brazil 3M 6.40 0.09 -0.09% -0.01% -0.08% -0.33% Jan/18
Brazil 3Y 8.06 0.08 -0.08% -0.05% -0.20% -0.91% Jan/18
Brazil 5Y 8.41 0.07 -0.01% -0.03% -0.28% -1.05% Jan/18
Brazil 6M 6.49 0.02 -0.02% -0.03% 0.07% -0.11% Jan/18
Mexico 8.69 0.06 -0.06% 0.07% -0.06% 1.10% Jan/18

Asia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan 0.01 0.01 0.00% 0.00% -0.01% -0.07% Jan/18
Japan 1M -0.12 0.00 0.00% -0.02% 0.14% -0.04% Jan/18
Japan 3M -0.17 0.00 0.00% -0.03% 0.08% -0.04% Jan/18
Japan 6M -0.18 0.01 -0.01% -0.02% 0.02% -0.07% Jan/18
Japan 52W -0.18 0.01 -0.01% -0.04% 0.00% -0.05% Jan/18
Japan 2Y -0.17 0.00 0.00% -0.02% -0.01% -0.04% Jan/18
Japan 3Y -0.16 0.00 0.00% -0.01% 0.00% -0.06% Jan/18
Japan 5Y -0.15 0.01 0.01% -0.01% -0.01% -0.08% Jan/18
Japan 7Y -0.14 0.01 0.01% 0.00% -0.01% -0.13% Jan/18
Japan 20Y 0.47 0.00 0.00% 0.00% -0.08% -0.12% Jan/18
Japan 30Y 0.70 0.01 0.00% 0.00% -0.01% -0.13% Jan/21
South Korea 2.02 0.01 0.02% 0.05% 0.03% -0.63% Jan/21
South Korea 20Y 2.04 0.00 0.01% 0.04% 0.06% -0.56% Jan/21
South Korea 3Y 1.82 0.01 0.01% 0.02% -0.03% -0.38% Jan/21
Indonesia 8.07 0.02 -0.02% 0.09% 0.09% 1.94% Jan/21
India 2Y 7.06 0.03 0.03% 0.09% -0.01% 0.21% Jan/21
South Korea 52W 1.76 0.01 0.01% 0.05% 0.04% -0.04% Jan/18
South Korea 2Y 1.80 0.01 0.00% 0.00% -0.04% -0.30% Jan/18
South Korea 5Y 1.89 0.02 0.01% 0.03% 0.07% -0.56% Jan/18
Thailand 2.48 0.01 0.01% -0.01% 0.04% 0.12% Jan/18
Singapore 2.20 0.04 0.01% 0.03% 0.11% 0.05% Jan/18
Malaysia 4.07 0.00 0.00% 0.00% -0.02% 0.14% Jan/18
Philippine 6.44 0.01 -0.01% -0.19% -0.61% 0.49% Jan/18
Pakistan 13.29 0.00 0.00% 0.14% 0.49% 4.79% Jan/18
Qatar 3.94 0.04 0.00% -0.02% 0.03% 0.14% Jan/18
Taiwan 0.88 0.00 0.00% -0.01% -0.03% -0.22% Jan/18
Vietnam 4.94 0.01 0.01% -0.06% -0.26% 0.38% Jan/18
Israel 2.18 0.02 0.02% 0.00% -0.16% 0.53% Jan/20
South Korea 30Y 2.02 0.01 0.02% 0.05% 0.07% -0.54% Jan/20
China 3.14 0.03 0.00% -0.02% -0.23% -0.86% Jan/21
China 3Y 2.71 0.02 0.02% -0.08% -0.20% -0.98% Jan/21
China 5Y 2.94 0.02 0.01% -0.02% -0.16% -0.99% Jan/21
India 7.64 0.05 0.05% 0.21% 0.36% 0.18% Jan/21
China 52W 2.43 0.01 0.03% 0.01% -0.20% -1.16% Jan/18
China 20Y 3.44 0.01 0.01% -0.03% -0.22% -0.85% Jan/18
China 2Y 2.59 0.04 0.01% -0.05% -0.21% -1.03% Jan/18
China 30Y 3.72 0.01 0.03% 0.01% -0.09% -0.65% Jan/18
China 7Y 3.10 0.01 0.00% -0.04% -0.20% -0.85% Jan/18
Hong Kong 1.98 0.00 0.00% 0.00% -0.13% -0.08% Jan/18
Indonesia 1M 5.73 0.00 0.00% 0.00% 0.18% 1.60% Jan/18
Indonesia 52W 6.46 0.05 0.04% -0.02% 0.04% 1.39% Jan/18
Indonesia 20Y 8.57 0.05 -0.01% 0.16% 0.17% 1.63% Jan/18
Indonesia 30Y 8.98 0.01 0.00% -0.03% 0.20% 1.78% Jan/18
Indonesia 3M 6.10 0.00 -0.01% 0.04% 0.11% 1.99% Jan/18
Indonesia 3Y 7.62 0.01 -0.05% -0.04% -0.02% 2.05% Jan/18
Indonesia 5Y 7.99 0.01 0.00% 0.09% 0.22% 2.38% Jan/18
Indonesia 6M 6.27 0.00 0.00% -0.06% 0.03% 1.72% Jan/18
India 52W 6.84 0.01 0.01% 0.00% -0.05% 0.24% Jan/18
India 30Y 7.71 0.03 0.07% 0.15% 0.18% -0.03% Jan/18
India 3M 6.60 0.04 -0.04% -0.03% -0.05% 0.22% Jan/18
India 3Y 7.00 0.00 0.00% -0.06% -0.06% -0.07% Jan/18
India 5Y 7.37 0.02 0.02% 0.08% 0.21% 0.12% Jan/18
India 6M 6.75 0.01 -0.02% -0.03% -0.15% 0.32% Jan/18
India 7Y 7.54 0.06 0.06% 0.15% 0.34% 0.14% Jan/18

Australia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Australia 20Y 2.65 0.02 -0.01% 0.03% -0.02% -0.61% Jan/18
Australia 2Y 1.89 0.02 0.01% 0.00% -0.05% -0.22% Jan/18
Australia 5Y 1.98 0.04 0.01% 0.03% 0.04% -0.50% Jan/18
Australia 7Y 2.16 0.03 0.00% 0.03% -0.02% -0.56% Jan/18
New Zealand 2.35 0.04 0.01% 0.03% -0.07% -0.63% Jan/18