Manufacturing PMI | Forecast | 2016-2020

This page provides forecasts for Manufacturing PMI including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.


Last Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 2020
Australia 54.80 May/17   54.1 56.42 55 56.45 52
Austria 60.70 Jun/17   57.8 61.16 54.2 61.84 52.9
Brazil 52.00 May/17   51.3 52.1 52.7 52.4 52.8
Canada 55.10 May/17   54 53 52 53 52
China 49.60 May/17   49.7 50.4 51.7 51.3 53.4
Czech Republic 56.40 May/17   56.97 56.77 56.96 56.89 56.9
Denmark 56.35 May/17   55.99 55.09 54.91 54.98 55.38
Egypt 47.30 May/17   46.8 48.1 47.7 48.9 50.5
Euro Area 57.30 Jun/17 57.3 54.1 53.7 54.5 53.1
France 55.00 Jun/17 55 51.5 51.9 52.4 52.8
Germany 59.30 Jun/17 59.3 55.2 53.8 54.2 53.9
Greece 49.60 May/17   48.2 49.7 50.2 51 53.2
Hong Kong 50.50 May/17   50.6 50.2 50.2 50.37 51.8
Hungary 62.10 May/17   58.31 56.14 54.7 53.82 52.37
India 51.60 May/17   52 52.8 53.3 52.8 51.2
Indonesia 50.60 May/17   50.4 49.5 51 51.4 51.5
Ireland 55.90 May/17   53.4 55.58 53.8 54 52.9
Israel 56.20 May/17   56.35 55.94 55.99 55.99 55.99
Italy 55.10 May/17   54.7 53.9 53.6 53.8 52.4
Japan 52.00 Jun/17 52 52.3 52.4 51.8 51
Kenya 49.90 May/17   52.1 54 53.3 49.74 53.7
Lebanon 46.60 May/17   48.7 47.06 49.2 47.06 51
Malaysia 48.70 May/17   49.7 49.8 50.5 50.8 51.84
Mexico 51.20 May/17   51.9 51 50.8 51.4 51.8
Myanmar 52.00 May/17   51.09 48.96 50.06 51.29 50.42
Netherlands 57.60 May/17   57.7 57.58 57.68 57.59 57.65
New Zealand 58.50 May/17   57.51 57.24 57.36 57.41 57.43
Nigeria 52.50 May/17   45.2 46 49.3 50.71 51.3
Norway 54.30 May/17   54 54.07 54.07 54.08 54.07
Philippines 54.30 May/17   53.1 54.5 53.8 51.9 54.4
Poland 52.70 May/17   54.7 54.1 52.2 53.2 53
Puerto Rico 46.10 Dec/16   51.08 50.93 50.96 50.96 50.96
Russia 52.40 May/17   50.5 52.4 51.5 51.3 53.5
Saudi Arabia 55.30 May/17   55.8 54.4 56.2 56.8 57
Singapore 50.80 May/17   51 50.5 50 50.7 50.2
South Africa 51.50 May/17   53.7 54 54.5 54.7 55.9
South Korea 49.20 May/17   50.1 50 50.3 50.2 50.9
Spain 55.40 May/17   53.2 52.9 53.4 54 53.2
Sri Lanka 57.90 May/17   59.33 56.68 55.8 55.59 55.74
Sweden 58.80 May/17   59.61 58.03 57.66 57.58 57.55
Switzerland 55.60 May/17   55.9 55.55 55.39 55.29 55.21
Taiwan 53.10 May/17   55.7 54.9 54.4 53.5 53.5
Thailand 49.70 May/17   48.9 49.6 50.6 51.1 51.1
Turkey 53.50 May/17   52.8 53.2 53.4 53 51
United Arab Emirates 54.30 May/17   55.4 54.8 53.7 56.2 58
United Kingdom 56.70 May/17   55.8 54.1 54.5 52.2 53.1
United States 52.10 Jun/17   53 53.8 53 52.7 53
Vietnam 51.60 May/17   54.1 53.4 52.4 51.8 53