Producer Prices Change - Forecast - 2018-2020

This page provides forecasts for Producer Prices Change including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.


Last Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
United States 3.30 Jul/18 3 2.8 2.8 3.1
Euro Area 3.60 Jun/18 2.5 2.4 2.1 2.2
China 4.60 Jul/18 4 4.1 3.9 4.2
Japan 3.10 Jul/18 3 3.2 2.9 2.7
Germany 3.00 Jun/18 2.5 2.2 2.3 2.5
United Kingdom 3.10 Jul/18 2.5 2.2 2.3 2.4
India 5.09 Jul/18 4.2 4 3.9 3.8
France 3.40 Jun/18 2.7 2.5 2.3 2.3
Brazil 9.80 Jun/18 6 5.7 5.3 5
Italy 2.90 Jun/18 2 2.1 2.2 2.1
Canada 5.10 Jun/18 5.1 5.3 4.8 4.4
Russia 16.10 Jun/18 13.2 8.5 6.5 5.1
South Korea 2.60 Jun/18 2.9 3.1 2.8 2.2
Australia 1.50 Jun/18 2.2 1.9 1.7 1.8
Spain 4.10 Jun/18 2.6 2.2 2.1 2
Indonesia 6.60 Jun/18 6.7 6.8 7 6.9
Turkey 25.00 Jul/18 21.1 16.5 15.1 12.5
Netherlands 4.64 Jun/18 2.5 2 2.1 2.2
Last Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
Albania 1.00 Mar/18 3.2 2.9 3 2.7
Algeria 1.80 Mar/18 2.6 2.8 2.5 2.3
Angola 16.19 Jul/18 16 10 8.5 16.41
Argentina 47.90 Jun/18 40 33 27 17
Armenia 4.10 Jun/18 4.7 5.3 4.9 4.6
Australia 1.50 Jun/18 2.2 1.9 1.7 1.8
Austria 3.00 Jun/18 3.1 3.4 3.1 2.8
Azerbaijan 25.10 May/18 12 8.7 8.5 9
Belarus 7.10 Jun/18 6.2 5.8 4.6 4.4
Belgium 7.14 Jun/18 6.8 6.6 6.1 5.9
Bhutan 5.00 Mar/18 6.5 6.8 7.1 6.7
Bosnia And Herzegovina 4.20 Jun/18 4.2 4.4 3.8 3.9
Brazil 9.80 Jun/18 6 5.7 5.3 5
Bulgaria 6.80 Jun/18 7.4 7.1 6.5 6.6
Canada 5.10 Jun/18 5.1 5.3 4.8 4.4
Chile 10.10 Jun/18 8 8.6 9 9.4
China 4.60 Jul/18 4 4.1 3.9 4.2
Colombia 5.93 Jul/18 6.1 6.5 6.6 6.7
Croatia 4.00 Jul/18 3.8 3.6 2.5 2.4
Czech Republic 2.90 Jun/18 3.3 3.6 3.1 2.8
Denmark 2.60 Jun/18 3.3 3.6 3.1 2.6
Ecuador 2.40 Jun/18 2 1.8 1.5 1.3
Egypt 28.10 May/18 28.3 27 24 20
El Salvador 1.32 Jun/18 1.4 1.5 1.5 1.5
Estonia 2.90 Jun/18 3.4 3.3 2.5 2.4
Euro Area 3.60 Jun/18 2.5 2.4 2.1 2.2
European Union 4.40 Jun/18 1.9 2 2.2 2.3
Fiji -0.30 Sep/17 2.4 2.3 1.8 1.7
Finland 6.20 Jun/18 3.7 2.9 2.8 2.5
France 3.40 Jun/18 2.7 2.5 2.3 2.3
Georgia 6.80 Jun/18 6.9 7.3 7.5 6.1
Germany 3.00 Jun/18 2.5 2.2 2.3 2.5
Ghana 7.70 Jun/18 8.7 8.5 8.2 7.9
Greece 8.20 Jun/18 5.9 4 3.2 2.5
Hong Kong 3.80 Mar/18 3.9 4 4.2 4.5
Hungary 7.50 Jun/18 7.4 7.2 6.1 5.9
Iceland 11.70 Jun/18 11.5 10.6 8.5 8.2
India 5.09 Jul/18 4.2 4 3.9 3.8
Indonesia 6.60 Jun/18 6.7 6.8 7 6.9
Ireland -0.20 Jun/18 0.4 0.9 1.1 1.2
Italy 2.90 Jun/18 2 2.1 2.2 2.1
Japan 3.10 Jul/18 3 3.2 2.9 2.7
Jordan 7.80 May/18 7.4 7.5 6 5.9
Kazakhstan 24.30 Jul/18 25.3 27.4 24.5 23.3
Kenya 0.65 Jun/18 3.1 3.2 3.09 3.03
Kosovo 0.20 Mar/18 2.5 2.6 3 2.9
Kyrgyzstan 1.10 Jul/18 1.5 1 1.3 1.9
Latvia 4.30 Jun/18 4.5 4.3 3.8 3.6
Lithuania 9.40 Jul/18 8.9 8.6 7.7 6.5
Luxembourg 3.00 Jun/18 3.6 3.4 2.8 2.5
Macedonia 0.70 May/18 2.2 3.2 3 2.8
Malaysia 0.10 Jun/18 4.8 2.3 1.8 -0.5
Malta 6.30 Jun/18 6.2 6 4.5 4.1
Moldova 0.20 Jun/18 1.3 1.6 1.2 1.1
Mongolia 18.50 May/18 17.6 17.1 16.9 16.8
Montenegro 2.10 Jun/18 2.4 2.7 2.2 2.1
Mozambique -6.40 Mar/18 -2 1.8 2 1.8
Netherlands 4.64 Jun/18 2.5 2 2.1 2.2
Nicaragua 5.30 May/18 6 5.5 5.75 5.4
Norway 22.60 Jul/18 15.1 9.1 7.5 4.5
Oman 7.30 Dec/17 8.5 9.2 9.5 9.8
Pakistan 10.50 Jul/18 10.1 10.4 11.1 11.3
Palestine 1.80 Jun/18 3.3 3.2 2.9 3
Paraguay 3.10 Jun/18 3.29 3.38 3.41 3.43
Philippines 1.30 Jun/18 1.5 1.8 2.1 2.3
Poland 3.70 Jun/18 3.2 2.2 2.3 2
Portugal 4.00 Jun/18 2.1 1.9 1.8 1.9
Qatar 35.60 Jun/18 32 31 30 31
Romania 6.10 Jun/18 5.4 4.7 4.8 4.3
Russia 16.10 Jun/18 13.2 8.5 6.5 5.1
Rwanda 0.27 Mar/18 3 4 5 5.3
Saudi Arabia 15.40 Jun/18 12 10 3 3.2
Singapore 11.60 Jun/18 1.8 2.3 2.5 2.2
Slovakia 5.50 Jun/18 4.2 3.8 3.5 3.6
Slovenia 2.40 Jun/18 2.8 2.5 2.6 2.7
South Africa 5.90 Jun/18 6.2 6.4 6 5.8
South Korea 2.60 Jun/18 2.9 3.1 2.8 2.2
Spain 4.10 Jun/18 2.6 2.2 2.1 2
Sri Lanka 6.30 Jun/18 5.7 6.1 6.3 5.9
Sweden 8.00 Jun/18 4.1 2.5 2.3 2.2
Switzerland 3.60 Jul/18 2.7 2.3 2.5 2.4
Taiwan 7.02 Jul/18 7.6 7.9 8.1 8.2
Tajikistan 2.50 May/18 2.9 3.9 4.1 4.3
Tunisia 7.20 Apr/18 7.8 8 7.8 7.6
Turkey 25.00 Jul/18 21.1 16.5 15.1 12.5
Uganda 1.50 Jun/18 3 3.5 4 4.2
Ukraine 18.60 Jun/18 21 22.5 24 24.5
United Kingdom 3.10 Jul/18 2.5 2.2 2.3 2.4
United States 3.30 Jul/18 3 2.8 2.8 3.1
Uruguay 13.56 Jul/18 14.54 15.05 15.39 15.43