Consumer Price Index (CPI) - Forecast - 2018-2020

This page provides forecasts for Consumer Price Index CPI including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.


Last Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
United States 250.54 May/18 251 254 254 256
Euro Area 103.83 May/18 104 104 105 105
China 101.80 May/18 104 104 104 105
Japan 100.90 Apr/18 101 102 103 102
Germany 111.20 May/18 111 112 113 113
United Kingdom 105.80 May/18 106 107 107 107
France 103.36 May/18 103 103 104 105
India 137.80 May/18 138 142 144 143
Italy 102.30 May/18 102 102 103 104
Brazil 4981.69 May/18 4968 5002 5069 5119
Canada 133.30 Apr/18 133 134 134 136
South Korea 104.38 May/18 104 105 105 106
Russia 560.10 May/18 563 564 573 579
Spain 104.10 May/18 104 103 105 105
Australia 112.60 Mar/18 113 114 115 115
Mexico 131.77 May/18 132 133 136 137
Indonesia 132.99 May/18 134 136 137 138
Turkey 348.34 May/18 348 350 357 366
Last Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
Afghanistan 110.90 Apr/18 119 117 119 108
Albania 104.90 May/18 105 105 107 109
Algeria 212.06 Apr/18 217 221 220 220
Angola 206.39 Apr/18 211 219 227 234
Argentina 139.59 May/18 133 140 146 156
Armenia 127.66 May/18 128 124 131 131
Aruba 119.48 Apr/18 118 119 119 121
Australia 112.60 Mar/18 113 114 115 115
Austria 104.90 May/18 105 106 107 107
Azerbaijan 153.62 Apr/18 155 156 159 159
Bahamas 103.94 Dec/17 104 105 107 106
Bahrain 132.00 Apr/18 133 135 133 137
Bangladesh 245.80 May/18 247 258 259 262
Barbados 183.40 Jan/18 181 189 193 192
Belgium 106.91 May/18 106 107 108 109
Belize 104.70 Apr/18 106 104 107 104
Benin 113.10 May/18 116 112 117 113
Bermuda 104.30 Mar/18 104 104 104 104
Bolivia 101.34 May/18 173 177 177 105
Bosnia and Herzegovina 100.60 Apr/18 101 100 101 103
Botswana 106.00 Apr/18 106 107 108 108
Brazil 4981.69 May/18 4968 5002 5069 5119
Brunei 99.10 Apr/18 101 101 101 102
Bulgaria 6787.33 May/18 6748 6798 6894 6960
Burkina Faso 108.50 Jan/18 110 110 110 110
Burundi 113.60 Apr/18 126 122 126 114
Cambodia 172.52 Feb/18 174 177 178 180
Cameroon 111.20 Mar/18 113 112 113 112
Canada 133.30 Apr/18 133 134 134 136
Cape Verde 119.70 May/18 120 121 121 121
Cayman Islands 102.10 Dec/17 101 102 103 104
Chad 102.50 May/17 104 104 103 105
Chile 117.99 May/18 118 118 118 119
China 101.80 May/18 104 104 104 105
Colombia 142.06 May/18 142 142 143 146
Costa Rica 102.85 May/18 103 104 105 106
Croatia 102.10 May/18 101 103 103 103
Cyprus 100.96 May/18 99.59 100 101 101
Czech Republic 105.20 May/18 202 203 204 107
Denmark 102.40 May/18 102 103 103 104
Dominican Republic 129.70 May/18 129 131 133 134
East Timor 106.50 Apr/18 106 105 107 106
Ecuador 105.09 May/18 106 106 106 107
Egypt 265.50 May/18 271 287 294 295
El Salvador 112.11 May/18 112 112 114 113
Estonia 207.80 May/18 209 210 209 212
Ethiopia 188.40 May/18 195 206 208 217
Euro Area 103.83 May/18 104 104 105 105
European Union 104.07 May/18 104 104 105 106
Fiji 122.00 May/18 121 123 121 124
Finland 102.10 May/18 102 103 103 103
France 103.36 May/18 103 103 104 105
Gabon 133.10 Oct/17 138 137 140 137
Gambia 201.59 Mar/18 205 207 209 212
Georgia 127.30 May/18 127 127 131 131
Germany 111.20 May/18 111 112 113 113
Ghana 218.10 May/18 219 219 226 231
Greece 106.70 May/18 107 107 107 107
Guatemala 134.23 May/18 136 136 140 139
Guinea 953.20 Apr/18 967 986 1005 1023
Guinea Bissau 112.30 May/18 113 113 112 112
Guyana 114.80 Mar/18 117 118 118 118
Haiti 340.70 Apr/18 347 357 366 375
Honduras 315.10 May/18 316 317 322 325
Hong Kong 106.50 Apr/18 107 107 108 109
Hungary 1270.10 May/18 1257 1271 1275 1291
Iceland 451.80 May/18 454 457 459 464
India 137.80 May/18 138 142 144 143
Indonesia 132.99 May/18 134 136 137 138
Iran 117.50 May/18 118 118 121 124
Iraq 104.60 May/18 104 106 106 105
Ireland 101.30 May/18 102 102 101 102
Israel 101.20 May/18 100 101 102 102
Italy 102.30 May/18 102 102 103 104
Ivory Coast 114.90 May/18 114 115 115 115
Jamaica 247.00 May/18 248 253 258 259
Japan 100.90 Apr/18 101 102 103 102
Jordan 124.90 May/18 124 127 125 131
Kazakhstan 729.30 Apr/18 732 733 750 762
Kenya 195.05 May/18 193 189 190 199
Kosovo 102.20 May/18 103 104 104 105
Kuwait 112.50 Apr/18 113 114 115 113
Kyrgyzstan 258.80 Apr/18 269 266 274 276
Laos 103.66 Apr/18 103 104 104 105
Latvia 105.80 May/18 106 105 106 108
Lebanon 105.56 Apr/18 105 106 109 110
Liberia 326.24 Mar/18 313 362 340 393
Libya 319.00 Feb/18 384 391 417 389
Lithuania 107.70 May/18 108 109 109 109
Luxembourg 103.48 May/18 104 104 105 105
Macau 112.03 Apr/18 112 113 114 114
Macedonia 111.94 Apr/18 114 114 114 114
Madagascar 444.70 Dec/17 466 471 486 480
Malawi 101.82 Apr/18 273 279 306 116
Malaysia 121.10 May/18 121 123 123 123
Maldives 112.47 Mar/18 113 113 115 116
Mali 115.40 Apr/18 118 120 118 118
Malta 100.22 Apr/18 102 102 103 102
Mauritania 107.40 May/18 107 109 109 111
Mauritius 117.36 May/18 121 119 119 124
Mexico 131.77 May/18 132 133 136 137
Moldova 2418.54 May/18 2411 2400 2476 2479
Mongolia 171.60 Jan/18 177 180 184 185
Montenegro 104.80 May/18 105 106 105 108
Morocco 120.00 Apr/18 121 122 123 122
Mozambique 120.08 May/18 118 119 121 124
Myanmar 139.82 Apr/18 141 143 147 147
Namibia 131.80 May/18 132 132 134 136
Nepal 120.00 May/18 122 127 127 127
Netherlands 103.42 May/18 103 104 104 105
New Caledonia 109.04 May/18 110 109 110 110
New Zealand 1011.00 Mar/18 1018 1022 1026 1029
Nicaragua 214.10 May/18 213 216 222 224
Niger 114.10 May/18 114 113 113 113
Nigeria 257.30 May/18 266 267 283 280
Norway 107.80 May/18 108 108 108 109
Oman 105.30 Apr/18 106 106 108 107
Pakistan 225.40 May/18 225 230 233 234
Palestine 110.07 May/18 110 110 112 109
Panama 105.30 May/18 105 106 106 107
Paraguay 101.20 May/18 157 158 162 106
Peru 128.39 May/18 129 130 130 131
Philippines 116.10 May/18 115 116 117 120
Poland 174.60 May/18 174 174 177 177
Portugal 104.23 May/18 104 104 105 105
Puerto Rico 119.20 Apr/18 121 122 121 122
Qatar 108.14 May/18 110 109 112 112
Romania 100.47 May/18 104 104 104 103
Russia 560.10 May/18 563 564 573 579
Rwanda 123.71 May/18 122 127 123 125
Sao Tome And Principe 115.85 Apr/18 116 117 118 120
Saudi Arabia 107.70 Apr/18 108 108 107 110
Senegal 104.20 May/18 106 108 109 106
Serbia 194.70 May/18 194 194 194 197
Seychelles 109.60 May/18 111 111 112 114
Sierra Leone 227.60 Apr/18 228 233 244 252
Singapore 99.30 Apr/18 100 100 101 99.9
Slovakia 169.00 May/18 168 168 170 171
Slovenia 104.07 May/18 104 103 104 105
South Africa 107.00 Apr/18 108 109 110 112
South Korea 104.38 May/18 104 105 105 106
South Sudan 6575.00 May/18 5655 5981 6753 8914
Spain 104.10 May/18 104 103 105 105
Sri Lanka 122.90 May/18 126 124 130 126
Sudan 1125.13 Mar/18 1006 1256 1096 1696
Suriname 132.80 Mar/18 137 140 141 143
Swaziland 133.10 Mar/18 135 136 138 139
Sweden 327.86 May/18 326 329 331 332
Switzerland 102.10 May/18 101 102 102 102
Syria 790.50 May/18 979 992 924 946
Taiwan 101.58 May/18 102 102 103 103
Tajikistan 100.50 Apr/18 106 106 107 107
Tanzania 113.24 May/18 114 113 114 118
Thailand 102.14 May/18 102 103 103 103
Togo 118.90 Apr/18 119 117 117 119
Trinidad And Tobago 107.00 Mar/18 109 109 111 111
Tunisia 147.40 May/18 148 151 154 157
Turkey 348.34 May/18 348 350 357 366
Uganda 171.80 May/18 171 173 176 179
Ukraine 100.00 May/18 114 112 110 109
United Arab Emirates 107.36 Apr/18 112 111 113 115
United Kingdom 105.80 May/18 106 107 107 107
United States 250.54 May/18 251 254 254 256
Uruguay 181.19 May/18 182 185 186 193
Vanuatu 153.70 Mar/18 154 154 155 155
Venezuela 2146.10 Dec/15 109451 87990 66529 19315
Vietnam 109.36 May/18 109 112 112 112
Zambia 209.08 May/18 211 213 213 220
Zimbabwe 99.70 Apr/18 98.93 98.45 102 105