Remittances - Forecast - 2018-2020

This page provides forecasts for Remittances including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.


Last Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
Germany -1153.00 Dec/17 -1211 -1214 -1223 -1244
France 43.00 Mar/18 40 40 40 38
India 11623.76 Dec/17 11084 11049 11057 11055
Italy 181.00 Dec/17 167 166 164 169
Brazil 195.00 Feb/18 203 190 188 200
Russia 440.00 Dec/17 360 350 350 356
Spain 3083.00 Dec/17 3120 2420 3620 2750
Mexico 7505.50 Dec/17 7229 7287 7337 7293
Indonesia 2223.00 Dec/17 2280 2204 2350 2187
Turkey 24.00 Mar/18 45 45 45 51
Last Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
Albania 172.34 Dec/17 163 167 169 155
Armenia 499.80 Dec/17 364 430 476 282
Austria 76.00 Dec/17 69.66 69.66 69.66 69.66
Azerbaijan 200.00 Dec/17 137 132 124 119
Bangladesh 1300.46 Mar/18 1400 1400 1400 1186
Belarus 130.20 Dec/17 125 120 121 118
Belgium 1685.00 Dec/17 1597 1642 1657 1639
Belize 94.30 Dec/16 93.63 97.26 101 102
Bolivia 1178.00 Dec/15 1122 1118 1114 1097
Brazil 195.00 Feb/18 203 190 188 200
Bulgaria 86.20 Jan/18 74.19 73.44 73.48 73.55
Cape Verde 1752.00 Dec/17 1568 1566 1567 1567
Colombia 453.20 Feb/18 485 490 490 475
Comoros 2949.00 Sep/17 2399 2384 2370 2355
Costa Rica 36.63 Dec/16 34.99 35.57 36.16 36.13
Croatia 696.10 Dec/17 694 650 715 681
Cyprus 16.30 Dec/17 12.76 10.46 12.85 12.5
Czech Republic 585.30 Dec/17 534 530 530 527
Dominican Republic 478.80 Feb/18 5600 5600 5600 5560
Ecuador 763.38 Dec/17 754 776 782 759
Egypt 5973.60 Sep/17 4100 5782 4200 5721
El Salvador 490.84 Apr/18 430 435 440 449
Estonia 111.00 Dec/17 91.8 91.8 91.8 91.8
France 43.00 Mar/18 40 40 40 38
Georgia 383422.00 Dec/17 349080 351837 281000 355213
Greece 62.10 Mar/18 82 62 79 85
Guatemala 7160.00 Dec/16 7360 7592 7825 7957
Haiti 2358.70 Dec/16 2331 2338 2344 2346
Honduras 372.60 Dec/17 540 570 580 386
Hungary 268.10 Dec/17 246 239 238 234
Iceland 2771.00 Dec/17 1418 1338 1544 1463
India 11623.76 Dec/17 11084 11049 11057 11055
Indonesia 2223.00 Dec/17 2280 2204 2350 2187
Israel 1193.40 Dec/17 1196 1271 1198 1269
Italy 181.00 Dec/17 167 166 164 169
Jamaica 2291.50 Dec/16 2303 2324 2345 2359
Jordan 591.60 Dec/17 602 606 579 574
Kazakhstan 100.24 Dec/17 82.3 85.27 88.84 86.13
Kenya 210361.58 Feb/18 193833 193272 192765 192263
Kosovo 55.30 Jan/18 75.9 78.16 80.39 82.58
Kyrgyzstan 161.70 Feb/18 111 110 144 114
Lebanon 701.00 Dec/17 876 807 798 835
Lithuania 283.91 Dec/17 278 278 278 278
Mexico 7505.50 Dec/17 7229 7287 7337 7293
Moldova 211.78 Dec/17 212 219 214 202
Mongolia 9.28 Mar/18 10.47 9.13 10.15 9.59
Netherlands 58.30 Dec/17 44.35 44.35 44.35 44.35
Nicaragua 116.90 Feb/18 122 125 122 125
Pakistan 4862.00 Mar/18 5500 5018 5018 5018
Panama 426.00 Dec/16 422 415 408 433
Peru 791.30 Dec/17 870 890 880 771
Philippines 2359615.40 Mar/18 2950000 2353420 2900000 2349287
Poland 684.00 Dec/17 690 700 685 710
Portugal 279.55 Feb/18 302 290 396 285
Romania 861.00 Dec/17 917 930 925 927
Russia 440.00 Dec/17 360 350 350 356
Saudi Arabia 33995.00 Dec/17 34560 38102 32924 32681
Spain 3083.00 Dec/17 3120 2420 3620 2750
Sri Lanka 579.53 Feb/18 544 544 710 544
Sweden 16.20 Dec/17 17.2 17.2 17.2 17.2
Thailand 12053.00 Mar/18 12100 12504 15182 12474
Turkey 24.00 Mar/18 45 45 45 51
Uruguay 115.97 Dec/16 111 110 109 108