Interbank Rate | Forecast | 2016-2020

This page provides forecasts for Interbank Rate including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.


Last Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 2020
United States 1.20 May/17   1.3 1.3 1.6 1.6 2.5
Euro Area -0.37 May/17   -0.32 -0.24 -0.16 -0.07 0.8
China 4.77 May/17   4.75 4.25 4.72 4.72 4.08
Japan -0.01 May/17   0 0 0 0 0.13
Germany -0.33 May/17   -0.25 -0.18 -0.06 0.02 1.75
United Kingdom 0.30 May/17   0.52 0.65 0.78 0.82 2.56
France -0.33 Apr/17   -0.25 -0.15 -0.05 0.15 1.75
India 6.27 May/17   6.56 6.3 6.3 6.26 5.5
Italy -0.33 May/17   -0.32 -0.26 -0.22 -0.18 1
Canada 0.89 May/17   0.9 0.87 0.88 0.9 2.1
South Korea 1.35 May/17   1.3 1.3 1.3 1.3 3
Australia 1.98 Apr/17   1.73 1.87 3 1.81 4
Russia 10.58 Mar/17   10 9 9 8.5 6.3
Spain -0.38 May/17   -0.32 -0.18 -0.08 0.02 1.25
Mexico 6.87 Apr/17   6.8 7.3 7.6 7.7 6.5
Indonesia 6.86 May/17   6.6 6.6 6.5 6.5 6.2
Last Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 2020
Angola 20.57 Apr/17   15.62 19.68 19.82 19.77 8.62
Argentina 23.96 Apr/17   20 20 19 25.55 11
Australia 1.98 Apr/17   1.73 1.87 3 1.81 4
Austria -0.33 May/17   -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
Bahrain 2.20 May/17   2.19 2.14 2.14 2.15 2.15
Bangladesh 3.76 Apr/17   3.6 3.7 3.6 3.5 4
Belgium -0.33 May/17   -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
Benin 3.96 Sep/16   4.85 4.87 4.87 4.87 4.87
Bulgaria -0.08 May/17 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
Burkina Faso 3.96 Sep/16   4.85 4.87 4.87 4.87 4.87
Canada 0.89 May/17   0.9 0.87 0.88 0.9 2.1
Chile 2.99 May/17   2.93 2.82 2.8 2.79 2.79
China 4.77 May/17   4.75 4.25 4.72 4.72 4.08
Colombia 6.51 May/17   7.25 7 7 7 7.5
Croatia 0.37 May/17   0.35 0.34 0.35 0.35 0.35
Czech Republic 0.17 May/17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Denmark -0.23 May/17 -0.23 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23
Ecuador 2.10 May/17 2.1 2.1 2.1 2.1 2.11
Egypt 9.30 May/17 9.3 10 10 10 9
Euro Area -0.37 May/17   -0.32 -0.24 -0.16 -0.07 0.8
Finland -0.33 May/17 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
France -0.33 Apr/17   -0.25 -0.15 -0.05 0.15 1.75
Germany -0.33 May/17   -0.25 -0.18 -0.06 0.02 1.75
Greece -0.33 May/17   -0.32 -0.23 -0.16 -0.04 0.75
Guinea Bissau 3.96 Sep/16   4.85 4.87 4.87 4.87 4.87
Hong Kong 0.77 May/17   0.82 0.84 0.85 0.85 0.85
Hungary 0.15 May/17   0.16 0.17 0.17 0.17 0.17
Iceland 4.97 May/17   5.05 5.02 5.01 5.02 5.02
India 6.27 May/17   6.56 6.3 6.3 6.26 5.5
Indonesia 6.86 May/17   6.6 6.6 6.5 6.5 6.2
Ireland -0.33 May/17   -0.32 -0.16 -0.05 0.08 1
Israel 0.10 May/17   0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Italy -0.33 May/17   -0.32 -0.26 -0.22 -0.18 1
Ivory Coast 3.96 Sep/16   4.85 4.87 4.87 4.87 4.87
Japan -0.01 May/17   0 0 0 0 0.13
Kazakhstan 12.00 May/17   11 9 9 9 7.5
Kenya 5.34 Apr/17   4.71 4.81 4.83 4.81 4.8
Kuwait 1.56 May/17 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56
Latvia 0.17 May/17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Lithuania -0.33 Apr/17   -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
Macau 0.88 Apr/17   0.85 0.84 0.84 0.84 0.84
Malaysia 3.43 May/17 3.43 3.5 3.5 3.5 4
Mexico 6.87 Apr/17   6.8 7.3 7.6 7.7 6.5
Mongolia 15.84 May/17   15.48 15.41 15.44 15.44 15.44
Netherlands -0.33 May/17   -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
New Zealand 2.26 Apr/17   2.28 2.34 2.36 2.36 2.36
Nigeria 0.00 May/17   18.48 18.48 18.48 0 0
Norway 0.89 May/17 0.89 0.89 0.9 0.9 0.9
Pakistan 5.99 Mar/17   6 5.9 5.8 5.8 4.5
Peru 5.06 May/17   5.27 4.95 4.95 5.5 4.8
Poland 1.63 May/17 1.63 1.63 1.63 1.63 2.43
Portugal -0.33 May/17   -0.32 -0.29 -0.24 -0.18 0.45
Romania 0.67 May/17   0.68 0.64 0.64 0.65 0.65
Russia 10.58 Mar/17   10 9 9 8.5 6.3
Saudi Arabia 1.75 Mar/17   2 2.5 2.75 3 5.4
Serbia 3.54 May/17   3.53 3.54 3.55 3.55 3.55
Singapore 0.88 May/17 0.88 1 1.25 1.25 2
Slovenia -0.33 Apr/17 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35
South Africa 7.33 May/17   7.2 7.1 6.9 6.7 6.3
South Korea 1.35 May/17   1.3 1.3 1.3 1.3 3
Spain -0.38 May/17   -0.32 -0.18 -0.08 0.02 1.25
Sri Lanka 11.17 May/17   11.19 11.16 11.17 11.16 11.16
Suriname 11.50 Jun/16   11.53 11.53 11.53 11.53 11.53
Sweden -0.50 May/17   -0.49 -0.49 -0.49 -0.5 -0.5
Switzerland -0.73 May/17   -0.72 -0.72 -0.72 -0.72 -0.72
Taiwan 0.66 May/17   0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Thailand 1.59 May/17 1.59 1.59 1.72 1.68 2.25
Turkey 12.60 May/17   12.3 12.5 12.4 12.2 8.5
Ukraine 14.79 May/17   15.21 14.7 14.45 14.32 14.22
United Arab Emirates 1.48 May/17   1.5 1.75 2 2 3.5
United Kingdom 0.30 May/17   0.52 0.65 0.78 0.82 2.56
United States 1.20 May/17   1.3 1.3 1.6 1.6 2.5
Uruguay 1.42 Apr/17 1.42 1.44 1.45 1.45 1.45
Vietnam 4.37 May/17   4.1 4 4.5 4.5 5.2