Home Ownership Rate | Forecast | 2017-2020

This page provides forecasts for Home Ownership Rate including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.


Last Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18
Australia 67.00 Dec/11   66.73 66.69 66.65 66.61
Austria 55.00 Dec/16   56.98 57.04 57.11 57.18
Belgium 71.30 Dec/16   71.81 71.88 71.94 72.01
Bulgaria 82.30 Dec/16   82.78 83.12 83.47 83.81
Canada 66.50 Dec/14   66 65 66 66.8
China 90.00 Dec/14 90 90 90 90
Croatia 90.10 Dec/16   89.32 89.32 89.32 89.33
Cyprus 73.00 Dec/15   74.28 73.93 73.58 73.23
Czech Republic 78.20 Dec/16   78.06 78.04 78.02 78
Denmark 62.00 Dec/16   62.68 62.88 63.07 63.27
Estonia 81.50 Dec/15   81.86 81.94 82.02 82.1
Euro Area 66.40 Dec/15   66.2 66 66 66
European Union 69.50 Dec/15   69.78 69.93 70.08 70.23
Finland 71.60 Dec/16   71 70.93 70.87 70.81
France 64.10 Dec/15   63.8 63.4 63.4 63.77
Germany 51.90 Dec/15   51.6 51.4 51.4 51.4
Greece 73.90 Dec/16   73.6 73.2 73.2 75.35
Hong Kong 50.40 Dec/16   50.17 50.09 50 49.92
Hungary 86.30 Dec/16   86.03 86.3 86.57 86.84
Iceland 77.80 Dec/15   78.12 78.19 78.26 78.34
Ireland 70.00 Dec/15   70.5 70.7 70.7 70.69
Italy 72.90 Dec/15   72.7 72.2 72.2 72.97
Japan 61.90 Dec/13   61.99 62 62 62.01
Latvia 80.90 Dec/16   81.22 81.29 81.36 81.43
Lithuania 89.40 Dec/15   89.03 89.09 89.14 89.19
Luxembourg 73.20 Dec/15   71.15 70.55 69.95 69.35
Macedonia 90.60 Dec/15   89.44 89.43 89.42 89.41
Malta 80.80 Dec/15   80.92 80.81 80.7 80.6
Mauritius 99.10 Dec/11   99.09 99.09 99.09 99.08
Nepal 85.26 Dec/11   85.01 84.94 84.88 84.82
Netherlands 69.00 Dec/16   69.1 68.98 68.86 68.73
New Caledonia 60.00 Dec/14   59.57 59.46 59.34 59.23
New Zealand 64.80 Dec/13   64.53 64.47 64.42 64.36
Norway 82.70 Dec/16   84.11 84.11 84.1 84.1
Poland 83.70 Dec/15   83.8 83.9 83.9 78.43
Portugal 74.80 Dec/15   74.4 74.2 74.2 74.67
Romania 96.00 Dec/16   97.1 96.92 96.74 96.56
Russia 87.10 Dec/15   84 84.2 84.2 85.88
Serbia 81.10 Dec/15   81.36 81.36 81.36 81.36
Singapore 90.90 Dec/16   91 91.2 91.2 90.46
Slovakia 89.50 Dec/16   88.82 88.72 88.62 88.52
Slovenia 75.10 Dec/16   75.81 75.83 75.86 75.89
South Korea 56.80 Dec/16   54.4 55 55 56.2
Spain 77.80 Dec/16   78 77.8 77.8 78.73
Sweden 65.20 Dec/16   64.83 64.89 64.94 64.99
Switzerland 43.40 Dec/15   44.4 44.23 44.06 43.89
Turkey 61.10 Dec/14   61 61.2 61.2 60.23
United Kingdom 63.50 Dec/15   63 64.48 63.1 63.1
United States 63.90 Sep/17   63.72 63.74 63.75 63.77