Home Ownership Rate | Forecast | 2017-2020

This page provides forecasts for Home Ownership Rate including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.


Last Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
United States 63.70 Jun/17   63.93 64.02 63.97 64.03 64.35
Euro Area 66.40 Dec/15   66.2 66.2 66 66 65.9
China 90.00 Dec/14 90 90 90 90 90
Japan 61.90 Dec/13   61.98 62.02 62.04 62.06 62.03
Germany 51.90 Dec/15   51.6 51.6 51.4 51.4 51
United Kingdom 63.50 Dec/15   63 63 63.1 63.1 61.5
France 64.10 Dec/15   63.8 63.8 63.4 63.4 63
Italy 72.90 Dec/15   72.7 72.7 72.2 72.2 73.2
Brazil 73.49 Dec/10 73.49 73.49 73.49 73.49 73.49
Canada 66.50 Dec/14   66 66 65 66 63
South Korea 56.80 Dec/16   54.4 54.4 55 55 55.8
Russia 87.10 Dec/15   83.7 84 84.2 84.2 84.3
Spain 77.80 Dec/16   78 78 77.8 77.8 76.4
Australia 67.00 Dec/11   66.75 66.65 66.58 66.51 65.5
Mexico 76.40 Dec/10 76.4 76.4 76.09 76.03 78
Turkey 61.10 Dec/14   61 61 61.2 61.2 61.7
Last Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
Australia 67.00 Dec/11   66.75 66.65 66.58 66.51 65.5
Austria 55.00 Dec/16   55.93 56.61 56.71 56.81 56.04
Belgium 71.30 Dec/16   71.6 71.67 71.72 71.77 71.87
Brazil 73.49 Dec/10 73.49 73.49 73.49 73.49 73.49
Bulgaria 82.30 Dec/16   82.08 82.2 82.19 82.18 82.13
Canada 66.50 Dec/14   66 66 65 66 63
China 90.00 Dec/14 90 90 90 90 90
Croatia 90.10 Dec/16   89.47 89.46 89.67 89.87 90.22
Cyprus 73.00 Dec/15   73.68 73.66 73.54 73.42 73.46
Czech Republic 78.20 Dec/16   78.16 78.4 78.43 78.46 78.63
Denmark 62.00 Dec/16   61.93 61.74 61.68 61.61 61.15
Estonia 81.50 Dec/15   81.42 81.43 81.42 81.41 81.34
Euro Area 66.40 Dec/15   66.2 66.2 66 66 65.9
European Union 69.50 Dec/15   69.57 69.48 69.48 69.49 69.49
Finland 71.60 Dec/16   71.29 71 70.93 70.87 69.97
France 64.10 Dec/15   63.8 63.8 63.4 63.4 63
Germany 51.90 Dec/15   51.6 51.6 51.4 51.4 51
Ghana 47.20 Dec/10 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2
Greece 73.90 Dec/16   73.6 73.6 73.2 73.2 72
Hong Kong 50.40 Dec/16   50.15 50.33 50.31 50.28 50.06
Hungary 86.30 Dec/16   86.08 86.14 86.12 86.1 85.97
Iceland 77.80 Dec/15   77.72 77.4 77.35 77.3 77.03
Ireland 70.00 Dec/15   70.5 70.5 70.7 70.7 71.2
Italy 72.90 Dec/15   72.7 72.7 72.2 72.2 73.2
Japan 61.90 Dec/13   61.98 62.02 62.04 62.06 62.03
Latvia 80.90 Dec/16   80.53 80.5 80.68 80.87 81.18
Lithuania 89.40 Dec/15   89.72 89.24 89.27 89.31 89.27
Luxembourg 73.20 Dec/15   71.41 71.15 70.55 69.95 72.14
Macedonia 90.60 Dec/15   89.42 89.44 89.43 89.42 89.39
Malta 80.80 Dec/15   81.83 82.49 82.26 82.04 82.05
Mauritius 99.10 Dec/11   89.04 89.1 89.15 89.2 90.34
Mexico 76.40 Dec/10 76.4 76.4 76.09 76.03 78
Nepal 85.26 Dec/11   85.08 85.01 84.94 84.88 83.67
Netherlands 69.00 Dec/16   68.83 69.1 68.98 68.86 67.39
New Caledonia 60.00 Dec/14   59.72 59.62 59.53 59.44 58.09
New Zealand 64.80 Dec/13   64.58 64.5 64.43 64.36 62.86
Norway 82.70 Dec/16   83.4 83.38 83.43 83.49 83.71
Poland 83.70 Dec/15   83.8 83.8 83.9 83.9 84.1
Portugal 74.80 Dec/15   74.4 74.4 74.2 74.2 73.8
Romania 96.00 Dec/16   96.29 96.23 96.05 95.87 95.86
Russia 87.10 Dec/15   83.7 84 84.2 84.2 84.3
Serbia 81.10 Dec/15   81.36 81.36 81.36 81.36 81.36
Singapore 90.90 Dec/16   91 91 91.2 91.2 91.7
Slovakia 89.50 Dec/16   88.81 88.82 88.72 88.62 88.06
Slovenia 75.10 Dec/16   75.43 75.17 75.16 75.16 75.15
South Korea 56.80 Dec/16   54.4 54.4 55 55 55.8
Spain 77.80 Dec/16   78 78 77.8 77.8 76.4
Sweden 65.20 Dec/16   64.75 64.54 64.42 64.3 63.44
Switzerland 43.40 Dec/15   44.24 44.39 44.25 44.12 44.07
Turkey 61.10 Dec/14   61 61 61.2 61.2 61.7
United Kingdom 63.50 Dec/15   63 63 63.1 63.1 61.5
United States 63.70 Jun/17   63.93 64.02 63.97 64.03 64.35