Full Time Employment - Forecast - 2018-2020

This page provides forecasts for Full Time Employment including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.


Last Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
Algeria 7424.00 Dec/17 7652 7723 7794 7671
Australia 32700.00 Apr/18 6964 9121 10013 10160
Austria 3042.90 Dec/17 3046 3059 3047 3057
Belgium 3515.10 Dec/17 3436 3436 3436 3436
Bulgaria 3029.00 Dec/17 3030 3068 3030 3067
Canada 28.80 Apr/18 17.54 31.3 28.14 28.49
Croatia 1530.20 Dec/17 1556 1556 1556 1556
Cyprus 329.20 Dec/17 329 328 328 327
Czech Republic 4809.10 Dec/17 4782 4782 4782 4782
Denmark 2068.10 Dec/17 2066 2063 2065 2063
Estonia 573.90 Dec/17 569 569 569 569
Euro Area 114569.50 Dec/17 114400 114600 115000 115400
European Union 179933.90 Dec/17 179805 179805 179805 179805
Finland 2033.70 Dec/17 2042 2096 2049 2090
France 21870.30 Dec/17 22200 22300 22400 22500
Germany 29742.30 Dec/17 30400 30500 31200 31400
Greece 3380.00 Dec/17 3540 3580 3600 3610
Hungary 4206.70 Dec/17 4207 4208 4207 4208
Iceland 138.10 Dec/17 147 147 147 147
Ireland 1761.80 Dec/17 1870 1920 1970 2020
Italy 142513.62 Dec/17 144200 144700 146000 146700
Japan 21859.00 Mar/18 21313 21227 21312 21291
Latvia 799.00 Dec/17 807 810 812 814
Lithuania 1214.30 Dec/17 1215 1217 1215 1217
Luxembourg 217.10 Dec/17 217 217 217 217
Macedonia 705.90 Dec/17 708 708 708 708
Malta 175.20 Dec/17 171 171 171 171
Netherlands 4210.20 Dec/17 4213 4236 4215 4234
New Zealand 2062.00 Mar/18 2031 2031 2031 2031
Norway 1898.00 Dec/17 1898 1923 1899 1923
Palestine 996100.00 Dec/17 1001401 1019190 1024580 1028774
Poland 15027.80 Dec/17 15500 15600 15700 15800
Portugal 4289.80 Mar/18 4340 4360 4380 4400
Romania 7762.00 Dec/17 7940 7940 7940 7940
Slovakia 2367.60 Dec/17 2362 2362 2362 2362
Slovenia 858.60 Dec/17 855 854 855 855
Spain 16059.90 Mar/18 16450 16550 16720 16810
Sweden 3701.70 Dec/17 3692 3756 3703 3650
Switzerland 2822.30 Dec/17 2823 2824 2823 2824
Turkey 24902.90 Dec/17 25700 26100 26100 26400
United Kingdom 23746.00 Feb/18 23640 23660 23670 23740
United States 127753.00 Apr/18 128283 128393 128387 128338