Country Last Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
Argentina 161.11 Jun/19 75 80 80 140
Armenia 34.40 Mar/19 64.3 72.3 72.3 72.3
Azerbaijan 1176.00 Dec/18 845 830 830 830
Bahrain 10902.70 Dec/18 275 275 310 310
Bangladesh 1583.00 Dec/18 1850 1850 1900 1900
Bhutan 237.80 Dec/18 50.2 72.3 72.3 72.3
Bolivia 19.40 Mar/19 -157 -171 -177 -177
Brazil 2200.00 Jun/19 4800 5300 7100 6500
Brunei 635.30 Dec/17 690 690 713 713
Chile -3116.00 Jun/19 -700 -1000 -1000 -800
China 788.00 Jul/19 1000 1400 400 720
Costa Rica 383.70 Mar/19 250 580 420 280
Dominican Republic 805.20 Mar/19 540 530 530 530
El Salvador 177.30 Mar/19 45 200 120 100
France 2348.00 Jun/19 3460 3720 3440 1980
Georgia 281.10 Mar/19 384 375 375 375
Germany 1077.25 Jun/19 7400 1460 14500 9800
Greece 196.10 Jun/19 300 360 710 750
Guatemala 340.00 Mar/19 251 280 280 280
Honduras 306.50 Mar/19 210 400 350 300
Indonesia 104.90 Jun/19 98 105 110 100
Iran 2356.90 Dec/17 1100 1100 1200 1200
Ireland 5281.00 Mar/19 4400 5200 8500 16000
Italy -2621.00 Jun/19 -600 1050 -1120 -1120
Jamaica 197.10 Mar/19 285 285 285 285
Kazakhstan 5964.13 Mar/19 5858 6100 6100 6100
Kyrgyzstan 29.79 Dec/18 -38.9 48.8 48.8 48.8
Laos 169.25 Mar/19 538 546 546 546
Macau 18676.80 Dec/17 -12500 -12500 -14000 -14000
Malaysia 4395.00 Jun/19 7500 11100 12000 11000
Maldives -491.30 Dec/18 -388 -388 -328 -328
Mexico 5703.40 Jun/19 6750 6750 11000 7000
Mongolia 21183.60 Jun/19 19900 20000 20000 20000
Myanmar 428.41 Nov/18 287 274 274 274
Nepal 17512.80 Dec/18 11758 11758 11000 11000
Pakistan 3794.70 Dec/18 3900 3900 4100 4100
Panama 1648.30 Mar/19 1530 1455 1600 1700
Philippines 242.00 May/19 900 950 800 840
Poland 199053.00 Dec/17 215700 215700 221300 221300
Portugal 488.33 Jun/19 360 250 380 550
Russia 10206.00 Mar/19 -2200 7500 9100 5000
Saudi Arabia 1249.00 Mar/19 1300 1800 2100 2200
Singapore 33093.60 Mar/19 28500 26000 26000 28000
South Korea 6704915.00 Jun/19 4179000 4057000 3500000 6500000
Spain -2227.00 May/19 -2200 2370 1750 3020
Sri Lanka 167.00 Mar/19 410 710 710 710
Sweden 63.70 Mar/19 32.4 36.2 29.5 27
Taiwan 468.90 Jul/19 940 965 965 965
Thailand 28864.26 May/19 41000 36400 36400 36400
Turkey 13200.00 Dec/18 14000 14000 15100 15100
United Arab Emirates 38000.00 Dec/17 41550 41550 43800 43800
United Kingdom -15010.00 Mar/19 -9700 15600 25200 17500
Venezuela 197.00 Dec/18 -2800 -2800 -3000 -3200
Vietnam 10.55 Jul/19 14.1 20.5 5 10.4


This page provides forecasts for Foreign Direct Investment including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.