Major 10Y Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 3.0689 0.00 0.00% 0.07% 0.10% 0.81% May/21
UK 1.49 0.05 -0.05% -0.03% -0.08% 0.47% May/21
Japan 0.0590 0.00 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% May/21
Germany 0.54 0.04 -0.04% -0.07% -0.09% 0.14% May/21
Greece 4.52 0.14 -0.14% 0.27% 0.15% -1.13% May/21
Mexico 7.82 0.01 0.01% 0.12% 0.23% 0.49% May/21
Netherlands 0.70 0.03 -0.03% -0.05% -0.07% 0.09% May/21
Spain 1.52 0.08 0.08% 0.19% 0.20% -0.11% May/21
Portugal 2.01 0.15 0.15% 0.31% 0.32% -1.14% May/21
India 7.81 0.03 -0.03% -0.02% 0.07% 1.04% May/21
France 0.84 0.00 0.00% 0.00% -0.02% -0.01% May/21
Italy 2.38 0.17 0.17% 0.47% 0.59% 0.25% May/21
Canada 2.49 0.03 -0.03% 0.11% 0.17% 0.97% May/18
Brazil 10.40 0.28 0.28% 0.45% 0.81% -1.39% May/18
Switzerland 0.10 0.04 -0.04% 0.03% 0.01% 0.19% May/18
New Zealand 2.83 0.03 -0.03% 0.10% -0.07% 0.00% May/21
Australia 2.89 0.03 -0.03% 0.11% 0.03% 0.39% May/21

United States Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 3.0689 0.00 0.00% 0.07% 0.10% 0.81% May/21
US 1M 1.67 0.01 -0.01% 0.01% 0.01% 1.00% May/18
US 3M 1.90 0.01 -0.01% -0.01% 0.07% 1.00% May/18
US 6M 2.09 0.02 0.02% 0.05% 0.09% 1.06% May/21
US 52W 2.31 0.02 0.02% 0.05% 0.10% 1.19% May/21
US 2Y 2.57 0.02 0.02% 0.02% 0.08% 1.28% May/21
US 3Y 2.72 0.03 -0.03% 0.03% 0.13% 1.26% May/18
US 5Y 2.90 0.01 0.01% 0.04% 0.07% 1.10% May/21
US 7Y 3.02 0.04 -0.04% 0.08% 0.15% 0.96% May/18
US 20Y 3.26 0.05 -0.05% 0.11% 0.14% 0.36% May/18
US 30Y 3.21 0.04 -0.04% 0.10% 0.10% 0.29% May/18

United Kingdom Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 1.49 0.05 -0.05% -0.03% -0.08% 0.47% May/21
UK 1M 0.40 0.00 0.00% 0.00% -0.10% 0.27% May/18
UK 3M 0.44 0.01 -0.01% -0.04% -0.12% 0.26% May/18
UK 6M 0.55 0.00 0.00% -0.01% -0.09% 0.33% May/18
UK 52W 0.66 0.06 -0.06% -0.03% -0.15% 0.56% May/18
UK 3Y 0.86 0.06 -0.06% 0.03% -0.09% 0.68% May/18
UK 5Y 1.18 0.06 -0.06% 0.04% -0.05% 0.67% May/18
UK 7Y 1.32 0.07 -0.07% 0.05% -0.03% 0.57% May/18
UK 20Y 1.90 0.05 -0.05% 0.04% 0.00% 0.27% May/18
UK 30Y 1.90 0.04 -0.04% 0.04% -0.01% 0.19% May/18

Japan Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan 0.0590 0.00 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% May/21
Japan 1M -0.08 0.00 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% May/18
Japan 3M -0.11 0.00 0.00% -0.01% -0.01% 0.02% May/18
Japan 6M -0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% May/18
Japan 52W -0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% May/18
Japan 2Y -0.13 0.01 0.01% 0.01% 0.01% 0.03% May/18
Japan 3Y -0.12 0.00 0.00% 0.01% 0.01% 0.03% May/18
Japan 5Y -0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% May/18
Japan 7Y -0.0310 0.00 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% May/18
Japan 20Y 0.54 0.00 0.00% 0.02% 0.04% -0.02% May/18
Japan 30Y 0.77 0.00 0.00% 0.03% 0.06% -0.04% May/18

Germany Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Germany 0.54 0.04 -0.04% -0.07% -0.09% 0.14% May/21
Germany 1M -0.53 0.16 0.16% 0.15% 0.23% 0.32% May/14
Germany 3M -0.62 0.00 0.00% -0.01% 0.06% 0.29% May/18
Germany 6M -0.62 0.01 0.01% 0.01% 0.02% 0.08% May/18
Germany 52W -0.64 0.01 -0.01% -0.03% 0.01% 0.07% May/18
Germany 2Y -0.58 0.02 -0.02% -0.01% -0.04% 0.10% May/18
Germany 3Y -0.44 0.03 -0.03% 0.00% -0.03% 0.18% May/18
Germany 5Y -0.06 0.05 -0.05% 0.00% -0.04% 0.28% May/18
Germany 7Y 0.2100 0.05 -0.05% 0.02% -0.02% 0.25% May/18
Germany 30Y 1.28 0.05 -0.05% 0.03% 0.03% 0.05% May/18

France Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
France 1M -0.59 0.01 -0.01% -0.04% -0.08% -0.04% May/18
France 52W -0.55 0.00 0.00% 0.01% 0.00% -0.02% May/18
France 20Y 1.37 0.03 -0.03% 0.06% 0.05% -0.17% May/18
France 2Y -0.46 0.01 -0.01% 0.01% -0.02% 0.05% May/18
France 30Y 1.70 0.04 -0.04% 0.04% 0.05% -0.13% May/18
France 3M -0.58 0.01 -0.01% 0.01% -0.01% 0.02% May/18
France 3Y -0.33 0.02 -0.02% 0.02% -0.02% 0.09% May/18
France 5Y 0.03 0.05 -0.05% 0.01% -0.03% 0.12% May/18
France 6M -0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.04% May/18
France 7Y 0.40 0.05 -0.05% 0.03% 0.01% 0.16% May/18
France 0.84 0.00 0.00% 0.00% -0.02% -0.01% May/21

Italy Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Italy 1M -0.40 0.03 0.03% -0.04% 0.16% 0.05% May/18
Italy 52W -0.25 0.03 0.03% 0.12% 0.15% 0.08% May/18
Italy 20Y 3.02 0.10 0.10% 0.33% 0.45% 0.23% May/18
Italy 2Y 0.09 0.05 0.05% 0.22% 0.33% 0.22% May/18
Italy 30Y 3.29 0.07 0.07% 0.30% 0.43% 0.06% May/18
Italy 3M -0.37 0.03 0.03% 0.08% 0.09% 0.02% May/18
Italy 3Y 0.2830 0.06 0.06% 0.25% 0.27% 0.17% May/18
Italy 5Y 1.02 0.10 0.10% 0.31% 0.37% 0.17% May/18
Italy 6M -0.34 0.02 0.02% 0.05% 0.07% 0.01% May/18
Italy 7Y 1.69 0.10 0.10% 0.34% 0.52% 0.16% May/18
Italy 2.38 0.17 0.17% 0.47% 0.59% 0.25% May/21

Russia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Russia 7.37 0.03 0.03% 0.06% 0.09% -0.11% May/18
Russia 1M 7.05 0.00 0.00% 0.01% -0.01% -2.21% May/18
Russia 52W 6.55 0.03 -0.03% 0.22% 0.01% -1.83% May/18
Russia 20Y 7.61 0.01 0.01% 0.01% 0.04% -0.50% May/18
Russia 2Y 6.83 0.05 0.05% 0.33% -0.04% -1.31% May/18
Russia 3M 7.06 0.01 0.01% 0.01% -0.02% -2.12% May/18
Russia 3Y 6.98 0.03 0.03% 0.15% 0.05% -1.19% May/18
Russia 5Y 6.88 0.01 -0.01% 0.01% -0.04% -0.89% May/18
Russia 6M 7.04 0.03 0.03% -0.01% -0.02% -2.01% May/18
Russia 7Y 7.17 0.03 0.03% 0.03% 0.10% -0.58% May/18

Australia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Australia 52W 1.89 0.02 -0.02% 0.00% -0.12% 0.28% May/18
Australia 20Y 3.24 0.02 0.02% 0.13% 0.07% 0.08% May/18
Australia 2Y 2.06 0.00 0.00% 0.04% -0.07% 0.43% May/18
Australia 30Y 3.41 0.02 0.02% 0.11% 0.04% -0.07% May/18
Australia 3Y 2.24 0.01 -0.01% 0.06% -0.02% 0.50% May/18
Australia 5Y 2.49 0.00 0.00% 0.08% 0.01% 0.45% May/18
Australia 7Y 2.74 0.01 0.01% 0.10% 0.07% 0.46% May/18
New Zealand 2.83 0.03 -0.03% 0.10% -0.07% 0.00% May/21
Australia 2.89 0.03 -0.03% 0.11% 0.03% 0.39% May/21

Canada Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Canada 2.49 0.03 -0.03% 0.11% 0.17% 0.97% May/18
Canada 1M 1.15 0.02 0.02% -0.01% -0.03% 0.68% May/18
Canada 52W 1.74 0.02 -0.02% 0.03% 0.08% 1.14% May/18
Canada 20Y 2.52 0.03 -0.03% 0.10% 0.11% 0.44% May/18
Canada 2Y 2.03 0.03 -0.03% 0.07% 0.09% 1.33% May/18
Canada 30Y 2.50 0.03 -0.03% 0.09% 0.07% 0.46% May/18
Canada 3M 1.27 0.01 -0.01% 0.05% 0.07% 0.75% May/18
Canada 3Y 2.17 0.03 -0.03% 0.10% 0.13% 1.40% May/18
Canada 5Y 2.30 0.04 -0.04% 0.09% 0.14% 1.31% May/18
Canada 6M 1.44 0.01 -0.01% 0.05% 0.08% 0.90% May/18
Canada 7Y 2.42 0.04 -0.04% 0.10% 0.18% 1.20% May/18

China Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
China 3.73 0.01 -0.01% 0.02% 0.20% 0.04% May/18
China 52W 3.04 0.01 -0.01% 0.13% 0.08% -0.47% May/18
China 20Y 4.05 0.00 0.00% 0.01% 0.16% 0.04% May/18
China 2Y 3.16 0.01 0.01% 0.06% -0.01% -0.54% May/18
China 30Y 4.17 0.01 -0.01% 0.00% 0.16% 0.13% May/18
China 3Y 3.25 0.01 -0.01% 0.03% 0.20% -0.48% May/18
China 5Y 3.26 0.07 0.07% 0.20% 0.08% -0.47% May/18
China 7Y 3.68 0.00 0.00% 0.00% 0.13% -0.12% May/18

India Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
India 52W 6.90 0.01 -0.01% 0.04% 0.28% 0.49% May/18
India 2Y 7.44 0.09 -0.09% 0.02% 0.45% 0.91% May/18
India 30Y 8.11 0.00 0.00% 0.17% 0.27% 0.75% May/18
India 3M 6.40 0.06 0.06% 0.14% 0.25% 0.15% May/18
India 3Y 7.60 0.12 -0.12% -0.03% 0.35% 0.94% May/18
India 5Y 7.77 0.07 -0.07% -0.02% 0.23% 0.81% May/18
India 6M 6.68 0.00 0.00% 0.21% 0.36% 0.28% May/18
India 7Y 8.02 0.03 -0.03% 0.14% 0.28% 1.07% May/18
India 7.81 0.03 -0.03% -0.02% 0.07% 1.04% May/21

Brazil Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Brazil 10.40 0.28 0.28% 0.45% 0.81% -1.39% May/18
Brazil 52W 6.89 0.07 0.07% 0.43% 0.59% -2.85% May/18
Brazil 2Y 7.98 0.11 0.11% 0.39% 0.79% -2.39% May/18
Brazil 3M 6.44 0.01 0.01% 0.25% 0.25% -4.19% May/18
Brazil 3Y 9.26 0.27 0.27% 0.54% 1.01% -1.42% May/18
Brazil 5Y 9.83 0.36 0.36% 0.57% 0.96% -1.52% May/18
Brazil 6M 6.45 0.02 0.02% 0.30% 0.29% -3.64% May/18

South Africa Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Africa 8.63 0.12 0.12% 0.28% 0.62% 0.00% May/18
South Africa 20Y 9.43 0.10 0.10% 0.26% 0.62% 0.03% May/18
South Africa 2Y 7.40 0.05 0.05% 0.20% 0.51% 0.00% May/18
South Africa 30Y 9.53 0.10 0.10% 0.25% 0.63% -0.13% May/18
South Africa 3M 6.42 0.07 0.07% 0.12% 0.07% -0.14% May/18
South Africa 3Y 7.65 0.06 0.06% 0.22% 0.53% 0.22% May/18
South Africa 5Y 8.00 0.09 0.09% 0.26% 0.51% 0.44% May/18

Indonesia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Indonesia 7.31 0.08 0.08% 0.06% 0.63% 0.36% May/18
Indonesia 1M 4.83 0.05 -0.05% 0.10% 0.50% -0.48% May/18
Indonesia 52W 6.55 0.03 0.03% 0.15% 1.00% 0.23% May/18
Indonesia 20Y 7.81 0.03 0.03% -0.02% 0.49% 0.16% May/18
Indonesia 30Y 7.92 0.21 0.21% 0.33% 0.38% -0.07% May/18
Indonesia 3M 4.85 0.05 -0.05% -0.13% 0.30% -0.77% May/18
Indonesia 3Y 6.66 0.02 0.02% -0.06% 0.76% -0.10% May/18
Indonesia 5Y 6.95 0.07 0.07% 0.01% 0.90% 0.23% May/18
Indonesia 6M 5.18 0.20 0.20% -0.48% 0.28% -0.58% May/18

South Korea Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Korea 2.77 0.02 -0.02% -0.01% 0.12% 0.50% May/18
South Korea 52W 1.88 0.04 -0.04% -0.09% -0.02% 0.38% May/18
South Korea 20Y 2.77 0.01 -0.01% 0.01% 0.10% 0.36% May/18
South Korea 2Y 2.16 0.02 -0.02% -0.04% 0.02% 0.54% May/18
South Korea 30Y 2.75 0.00 0.00% 0.00% 0.08% 0.30% May/18
South Korea 3Y 2.24 0.02 -0.02% -0.05% 0.04% 0.55% May/18
South Korea 5Y 2.52 0.03 -0.03% -0.04% 0.08% 0.62% May/18

Greece Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Greece 1M 1.06 0.14 -0.14% 0.01% -0.14% -1.19% May/18
Greece 20Y 5.19 0.08 0.08% 0.41% 0.49% -1.23% May/18
Greece 2Y 1.44 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -4.05% May/18
Greece 3M 1.04 0.03 -0.03% 0.00% -0.08% -1.27% May/18
Greece 6M 1.04 0.01 -0.01% -0.02% -0.07% -1.30% May/18
Greece 4.52 0.14 -0.14% 0.27% 0.15% -1.13% May/21

Portugal Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Portugal 6M -1.42 0.00 0.00% -1.07% -1.07% -1.25% Mar/15
Portugal 52W -0.28 0.00 0.00% 0.09% 0.11% -0.11% May/18
Portugal 20Y 2.59 0.08 0.08% 0.19% 0.23% -1.13% May/18
Portugal 2Y -0.14 0.03 0.03% 0.05% 0.03% -0.48% May/18
Portugal 30Y 2.87 0.07 0.07% 0.18% 0.23% -1.06% May/18
Portugal 3M -0.36 0.00 0.00% 0.04% 0.05% -0.10% May/18
Portugal 3Y 0.0390 0.04 0.04% 0.09% 0.11% -0.50% May/18
Portugal 5Y 0.69 0.07 0.07% 0.14% 0.09% -0.89% May/18
Portugal 7Y 1.31 0.08 0.08% 0.16% 0.16% -1.03% May/18
Portugal 2.01 0.15 0.15% 0.31% 0.32% -1.14% May/21

Europe Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 1.49 0.05 -0.05% -0.03% -0.08% 0.47% May/21
UK 1M 0.40 0.00 0.00% 0.00% -0.10% 0.27% May/18
UK 3M 0.44 0.01 -0.01% -0.04% -0.12% 0.26% May/18
UK 6M 0.55 0.00 0.00% -0.01% -0.09% 0.33% May/18
UK 52W 0.66 0.06 -0.06% -0.03% -0.15% 0.56% May/18
UK 3Y 0.86 0.06 -0.06% 0.03% -0.09% 0.68% May/18
UK 5Y 1.18 0.06 -0.06% 0.04% -0.05% 0.67% May/18
UK 7Y 1.32 0.07 -0.07% 0.05% -0.03% 0.57% May/18
UK 20Y 1.90 0.05 -0.05% 0.04% 0.00% 0.27% May/18
UK 30Y 1.90 0.04 -0.04% 0.04% -0.01% 0.19% May/18
Germany 0.54 0.04 -0.04% -0.07% -0.09% 0.14% May/21
Germany 1M -0.53 0.16 0.16% 0.15% 0.23% 0.32% May/14
Germany 3M -0.62 0.00 0.00% -0.01% 0.06% 0.29% May/18
Germany 6M -0.62 0.01 0.01% 0.01% 0.02% 0.08% May/18
Germany 52W -0.64 0.01 -0.01% -0.03% 0.01% 0.07% May/18
Germany 2Y -0.58 0.02 -0.02% -0.01% -0.04% 0.10% May/18
Germany 3Y -0.44 0.03 -0.03% 0.00% -0.03% 0.18% May/18
Germany 5Y -0.06 0.05 -0.05% 0.00% -0.04% 0.28% May/18
Germany 7Y 0.2100 0.05 -0.05% 0.02% -0.02% 0.25% May/18
Germany 30Y 1.28 0.05 -0.05% 0.03% 0.03% 0.05% May/18
Sweden 0.73 0.01 -0.01% 0.00% -0.01% 0.21% May/18
Portugal 52W -0.28 0.00 0.00% 0.09% 0.11% -0.11% May/18
Portugal 20Y 2.59 0.08 0.08% 0.19% 0.23% -1.13% May/18
Portugal 2Y -0.14 0.03 0.03% 0.05% 0.03% -0.48% May/18
Portugal 30Y 2.87 0.07 0.07% 0.18% 0.23% -1.06% May/18
Portugal 3M -0.36 0.00 0.00% 0.04% 0.05% -0.10% May/18
Portugal 3Y 0.0390 0.04 0.04% 0.09% 0.11% -0.50% May/18
Portugal 5Y 0.69 0.07 0.07% 0.14% 0.09% -0.89% May/18
Portugal 7Y 1.31 0.08 0.08% 0.16% 0.16% -1.03% May/18
Switzerland 0.10 0.04 -0.04% 0.03% 0.01% 0.19% May/18
Iceland 5.31 0.04 -0.04% -0.02% -0.13% 0.65% May/18
Latvia 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% May/18
Lithuania 1.15 0.00 0.00% 0.00% 0.05% 0.40% May/18
Poland 3.33 0.01 0.01% 0.11% 0.28% 0.05% May/18
Romania 4.91 0.06 0.06% 0.10% 0.43% 1.20% May/18
Russia 7.37 0.03 0.03% 0.06% 0.09% -0.11% May/18
Russia 1M 7.05 0.00 0.00% 0.01% -0.01% -2.21% May/18
Russia 52W 6.55 0.03 -0.03% 0.22% 0.01% -1.83% May/18
Russia 20Y 7.61 0.01 0.01% 0.01% 0.04% -0.50% May/18
Russia 2Y 6.83 0.05 0.05% 0.33% -0.04% -1.31% May/18
Russia 3M 7.06 0.01 0.01% 0.01% -0.02% -2.12% May/18
Russia 3Y 6.98 0.03 0.03% 0.15% 0.05% -1.19% May/18
Russia 5Y 6.88 0.01 -0.01% 0.01% -0.04% -0.89% May/18
Russia 6M 7.04 0.03 0.03% -0.01% -0.02% -2.01% May/18
Russia 7Y 7.17 0.03 0.03% 0.03% 0.10% -0.58% May/18
Slovakia 0.82 0.04 -0.04% 0.04% -0.01% -0.27% May/18
Slovenia 1.12 0.01 -0.01% 0.08% 0.00% 0.19% May/18
Turkey 14.53 0.11 0.11% 1.25% 2.26% 4.11% May/18
Denmark 0.61 0.04 -0.04% 0.04% -0.01% -0.07% May/18
Finland 0.70 0.05 -0.05% 0.04% 0.00% 0.24% May/18
France 1M -0.59 0.01 -0.01% -0.04% -0.08% -0.04% May/18
France 52W -0.55 0.00 0.00% 0.01% 0.00% -0.02% May/18
France 20Y 1.37 0.03 -0.03% 0.06% 0.05% -0.17% May/18
France 2Y -0.46 0.01 -0.01% 0.01% -0.02% 0.05% May/18
France 30Y 1.70 0.04 -0.04% 0.04% 0.05% -0.13% May/18
France 3M -0.58 0.01 -0.01% 0.01% -0.01% 0.02% May/18
France 3Y -0.33 0.02 -0.02% 0.02% -0.02% 0.09% May/18
France 5Y 0.03 0.05 -0.05% 0.01% -0.03% 0.12% May/18
France 6M -0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.04% May/18
France 7Y 0.40 0.05 -0.05% 0.03% 0.01% 0.16% May/18
Greece 1M 1.06 0.14 -0.14% 0.01% -0.14% -1.19% May/18
Greece 20Y 5.19 0.08 0.08% 0.41% 0.49% -1.23% May/18
Greece 2Y 1.44 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -4.05% May/18
Greece 3M 1.04 0.03 -0.03% 0.00% -0.08% -1.27% May/18
Greece 6M 1.04 0.01 -0.01% -0.02% -0.07% -1.30% May/18
Hungary 3.14 0.03 -0.03% 0.29% 0.60% -0.06% May/18
Ireland 1.01 0.05 -0.05% 0.05% 0.02% 0.14% May/18
Norway 1.99 0.00 0.00% 0.04% 0.08% 0.45% May/18
Bulgaria 1.25 0.00 0.00% 0.00% 0.02% -0.70% May/18
Croatia 2.19 0.00 0.00% 0.00% -0.05% -0.84% May/18
Czech Republic 1.76 0.00 0.00% -0.01% 0.15% 0.91% May/18
Euro Area EFSF -0.38 0.04 0.04% 0.01% 0.03% 0.04% May/18
Austria 0.80 0.07 -0.07% 0.00% 0.01% 0.23% May/18
Belgium 0.87 0.03 -0.03% 0.05% 0.02% 0.08% May/18
Italy 1M -0.40 0.03 0.03% -0.04% 0.16% 0.05% May/18
Italy 52W -0.25 0.03 0.03% 0.12% 0.15% 0.08% May/18
Italy 20Y 3.02 0.10 0.10% 0.33% 0.45% 0.23% May/18
Italy 2Y 0.09 0.05 0.05% 0.22% 0.33% 0.22% May/18
Italy 30Y 3.29 0.07 0.07% 0.30% 0.43% 0.06% May/18
Italy 3M -0.37 0.03 0.03% 0.08% 0.09% 0.02% May/18
Italy 3Y 0.2830 0.06 0.06% 0.25% 0.27% 0.17% May/18
Italy 5Y 1.02 0.10 0.10% 0.31% 0.37% 0.17% May/18
Italy 7Y 1.69 0.10 0.10% 0.34% 0.52% 0.16% May/18
Greece 4.52 0.14 -0.14% 0.27% 0.15% -1.13% May/21
Netherlands 0.70 0.03 -0.03% -0.05% -0.07% 0.09% May/21
Spain 1.52 0.08 0.08% 0.19% 0.20% -0.11% May/21
Portugal 2.01 0.15 0.15% 0.31% 0.32% -1.14% May/21
Portugal 6M -1.42 0.00 0.00% -1.07% -1.07% -1.25% Mar/15
France 0.84 0.00 0.00% 0.00% -0.02% -0.01% May/21
Italy 2.38 0.17 0.17% 0.47% 0.59% 0.25% May/21
Netherlands 3 Month Bill Yield -0.62 0.02 0.02% 0.02% -0.03% 0.05% May/18
Netherlands 6 Month Bill Yield -0.58 0.01 0.01% 0.02% 0.05% 0.00% May/18
Spain 6 Month Bill Yield -0.40 0.01 0.01% 0.04% 0.07% -0.08% May/21
Spain 52 Week Bill Yield -0.36 0.01 0.01% 0.02% 0.06% 0.07% May/18
Spain 3 Month Letras Yield -0.53 0.00 0.00% 0.06% 0.08% -0.17% May/18
Spain 3 Year Bonos Yield -0.06 0.01 -0.01% 0.06% 0.05% 0.04% May/18
Spain 5 Year Bonos Yield 0.33 0.00 0.00% 0.09% 0.06% -0.03% May/18

America Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 3.0689 0.00 0.00% 0.07% 0.10% 0.81% May/21
US 1M 1.67 0.01 -0.01% 0.01% 0.01% 1.00% May/18
US 3M 1.90 0.01 -0.01% -0.01% 0.07% 1.00% May/18
US 6M 2.09 0.02 0.02% 0.05% 0.09% 1.06% May/21
US 52W 2.31 0.02 0.02% 0.05% 0.10% 1.19% May/21
US 2Y 2.57 0.02 0.02% 0.02% 0.08% 1.28% May/21
US 3Y 2.72 0.03 -0.03% 0.03% 0.13% 1.26% May/18
US 5Y 2.90 0.01 0.01% 0.04% 0.07% 1.10% May/21
US 7Y 3.02 0.04 -0.04% 0.08% 0.15% 0.96% May/18
US 20Y 3.26 0.05 -0.05% 0.11% 0.14% 0.36% May/18
US 30Y 3.21 0.04 -0.04% 0.10% 0.10% 0.29% May/18
Venezuela 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% May/18
Mexico 7.82 0.01 0.01% 0.12% 0.23% 0.49% May/21
Chile 4.58 0.08 0.08% 0.14% 0.22% 0.56% May/18
Colombia 6.72 0.09 0.09% 0.19% 0.24% 0.39% May/18
Canada 2.49 0.03 -0.03% 0.11% 0.17% 0.97% May/18
Canada 1M 1.15 0.02 0.02% -0.01% -0.03% 0.68% May/18
Canada 52W 1.74 0.02 -0.02% 0.03% 0.08% 1.14% May/18
Canada 20Y 2.52 0.03 -0.03% 0.10% 0.11% 0.44% May/18
Canada 2Y 2.03 0.03 -0.03% 0.07% 0.09% 1.33% May/18
Canada 30Y 2.50 0.03 -0.03% 0.09% 0.07% 0.46% May/18
Canada 3M 1.27 0.01 -0.01% 0.05% 0.07% 0.75% May/18
Canada 3Y 2.17 0.03 -0.03% 0.10% 0.13% 1.40% May/18
Canada 5Y 2.30 0.04 -0.04% 0.09% 0.14% 1.31% May/18
Canada 6M 1.44 0.01 -0.01% 0.05% 0.08% 0.90% May/18
Canada 7Y 2.42 0.04 -0.04% 0.10% 0.18% 1.20% May/18
Brazil 10.40 0.28 0.28% 0.45% 0.81% -1.39% May/18
Brazil 52W 6.89 0.07 0.07% 0.43% 0.59% -2.85% May/18
Brazil 2Y 7.98 0.11 0.11% 0.39% 0.79% -2.39% May/18
Brazil 3M 6.44 0.01 0.01% 0.25% 0.25% -4.19% May/18
Brazil 3Y 9.26 0.27 0.27% 0.54% 1.01% -1.42% May/18
Brazil 5Y 9.83 0.36 0.36% 0.57% 0.96% -1.52% May/18
Brazil 6M 6.45 0.02 0.02% 0.30% 0.29% -3.64% May/18
Peru 9y 5.35 0.06 0.06% 0.35% 0.58% -0.17% May/18

Asia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan 0.0590 0.00 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% May/21
Japan 1M -0.08 0.00 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% May/18
Japan 3M -0.11 0.00 0.00% -0.01% -0.01% 0.02% May/18
Japan 6M -0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% May/18
Japan 52W -0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% May/18
Japan 2Y -0.13 0.01 0.01% 0.01% 0.01% 0.03% May/18
Japan 3Y -0.12 0.00 0.00% 0.01% 0.01% 0.03% May/18
Japan 5Y -0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% May/18
Japan 7Y -0.0310 0.00 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% May/18
Japan 20Y 0.54 0.00 0.00% 0.02% 0.04% -0.02% May/18
Japan 30Y 0.77 0.00 0.00% 0.03% 0.06% -0.04% May/18
India 7.81 0.03 -0.03% -0.02% 0.07% 1.04% May/21
South Korea 2.77 0.02 -0.02% -0.01% 0.12% 0.50% May/18
South Korea 52W 1.88 0.04 -0.04% -0.09% -0.02% 0.38% May/18
South Korea 20Y 2.77 0.01 -0.01% 0.01% 0.10% 0.36% May/18
South Korea 2Y 2.16 0.02 -0.02% -0.04% 0.02% 0.54% May/18
South Korea 30Y 2.75 0.00 0.00% 0.00% 0.08% 0.30% May/18
South Korea 3Y 2.24 0.02 -0.02% -0.05% 0.04% 0.55% May/18
South Korea 5Y 2.52 0.03 -0.03% -0.04% 0.08% 0.62% May/18
Thailand 2.67 0.01 0.01% 0.12% 0.23% -0.07% May/18
Singapore 2.67 0.01 -0.01% 0.08% 0.25% 0.59% May/18
Malaysia 4.21 0.00 0.00% 0.08% 0.18% 0.34% May/18
Philippine 6.75 0.09 0.09% 0.22% 0.21% 2.02% May/18
Pakistan 8.50 0.00 0.00% 0.00% -0.50% 0.53% May/18
Qatar 4.66 0.01 -0.01% 0.11% 0.47% 1.51% May/18
Taiwan 1.03 0.00 0.00% 0.02% 0.02% -0.05% May/18
Vietnam 4.54 0.03 -0.03% -0.01% 0.16% -1.22% May/18
China 3.73 0.01 -0.01% 0.02% 0.20% 0.04% May/18
China 52W 3.04 0.01 -0.01% 0.13% 0.08% -0.47% May/18
China 20Y 4.05 0.00 0.00% 0.01% 0.16% 0.04% May/18
China 2Y 3.16 0.01 0.01% 0.06% -0.01% -0.54% May/18
China 30Y 4.17 0.01 -0.01% 0.00% 0.16% 0.13% May/18
China 3Y 3.25 0.01 -0.01% 0.03% 0.20% -0.48% May/18
China 5Y 3.26 0.07 0.07% 0.20% 0.08% -0.47% May/18
China 7Y 3.68 0.00 0.00% 0.00% 0.13% -0.12% May/18
Hong Kong 2.38 0.00 0.00% 0.22% 0.24% 1.01% May/18
Indonesia 7.31 0.08 0.08% 0.06% 0.63% 0.36% May/18
Indonesia 1M 4.83 0.05 -0.05% 0.10% 0.50% -0.48% May/18
Indonesia 52W 6.55 0.03 0.03% 0.15% 1.00% 0.23% May/18
Indonesia 20Y 7.81 0.03 0.03% -0.02% 0.49% 0.16% May/18
Indonesia 30Y 7.92 0.21 0.21% 0.33% 0.38% -0.07% May/18
Indonesia 3M 4.85 0.05 -0.05% -0.13% 0.30% -0.77% May/18
Indonesia 3Y 6.66 0.02 0.02% -0.06% 0.76% -0.10% May/18
Indonesia 5Y 6.95 0.07 0.07% 0.01% 0.90% 0.23% May/18
Indonesia 6M 5.18 0.20 0.20% -0.48% 0.28% -0.58% May/18
India 52W 6.90 0.01 -0.01% 0.04% 0.28% 0.49% May/18
India 2Y 7.44 0.09 -0.09% 0.02% 0.45% 0.91% May/18
India 30Y 8.11 0.00 0.00% 0.17% 0.27% 0.75% May/18
India 3M 6.40 0.06 0.06% 0.14% 0.25% 0.15% May/18
India 3Y 7.60 0.12 -0.12% -0.03% 0.35% 0.94% May/18
India 5Y 7.77 0.07 -0.07% -0.02% 0.23% 0.81% May/18
India 6M 6.68 0.00 0.00% 0.21% 0.36% 0.28% May/18
India 7Y 8.02 0.03 -0.03% 0.14% 0.28% 1.07% May/18
Israel 1.96 0.00 0.00% 0.08% 0.21% -0.17% May/18

Australia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Australia 52W 1.89 0.02 -0.02% 0.00% -0.12% 0.28% May/18
Australia 20Y 3.24 0.02 0.02% 0.13% 0.07% 0.08% May/18
Australia 2Y 2.06 0.00 0.00% 0.04% -0.07% 0.43% May/18