Major 10Y Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.37 0.00 0.05% 0.01% -0.17% -0.64% May/21
UK 1.05 0.00 0.02% -0.04% -0.16% -0.49% May/21
Japan -0.04 0.00 0.01% 0.00% -0.02% -0.10% May/20
Germany -0.09 0.02 -0.01% -0.04% -0.11% -0.65% May/20
Switzerland -0.48 0.01 -0.01% -0.04% -0.10% -0.57% May/20
Australia 1.68 0.00 -0.01% -0.05% -0.24% -1.20% May/21
Italy 2.76 0.05 -0.06% -0.09% -0.03% 0.32% May/21
Canada 1.66 0.00 0.08% 0.07% -0.05% -0.78% May/21
Brazil 8.89 0.12 -0.02% 0.09% 0.01% -1.57% May/21
France 0.30 0.02 0.00% -0.01% -0.05% -0.52% May/21
Greece 4.00 0.00 -0.61% -0.66% -0.44% -1.02% May/21
India 7.39 0.11 0.02% -0.08% -0.17% -0.51% May/21
Mexico 8.07 0.05 0.00% 0.00% 0.06% 0.32% May/21
Netherlands 0.11 0.00 0.01% 0.00% -0.07% -0.59% May/21
New Zealand 1.81 0.03 -0.01% 0.02% -0.16% -0.99% May/21
Spain 0.88 0.01 -0.02% -0.11% -0.20% -0.58% May/21
Portugal 1.13 0.00 -0.10% -0.12% -0.18% -0.92% May/21

United States Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.37 0.00 0.05% 0.01% -0.17% -0.64% May/21
US 1M 2.40 0.00 -0.03% -0.04% -0.07% 0.73% May/21
US 3M 2.40 0.03 0.01% -0.03% -0.05% 0.45% May/21
US 6M 2.42 0.00 -0.01% -0.02% -0.05% 0.29% May/21
US 52W 2.31 0.00 0.04% 0.02% -0.10% 0.01% May/21
US 2Y 2.16 0.00 0.08% 0.03% -0.15% -0.35% May/21
US 3Y 2.12 0.00 0.07% 0.02% -0.17% -0.54% May/21
US 5Y 2.22 0.01 0.01% 0.02% -0.17% -0.68% May/21
US 7Y 2.29 0.01 0.01% 0.01% -0.17% -0.70% May/21
US 20Y 2.86 0.00 -0.02% 0.00% -0.14% -0.41% May/21
US 30Y 2.82 0.00 0.02% -0.01% -0.15% -0.37% May/21

United Kingdom Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 1.05 0.00 0.02% -0.04% -0.16% -0.49% May/21
UK 1M 0.76 0.00 -0.03% -0.01% -0.04% 0.34% May/21
UK 3M 0.74 0.00 0.00% 0.00% -0.02% 0.31% May/21
UK 6M 0.78 0.00 0.00% 0.01% -0.02% 0.24% May/21
UK 52W 0.73 0.01 0.04% 0.04% -0.02% 0.09% May/21
UK 3Y 0.71 0.00 0.04% 0.00% -0.08% -0.14% May/21
UK 5Y 0.80 0.02 0.01% -0.01% -0.11% -0.37% May/21
UK 7Y 0.90 0.01 0.01% -0.02% -0.14% -0.44% May/21
UK 20Y 1.51 0.00 0.02% -0.03% -0.14% -0.40% May/21
UK 30Y 1.60 0.02 0.00% -0.03% -0.12% -0.31% May/21

Japan Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan -0.04 0.00 0.01% 0.00% -0.02% -0.10% May/20
Japan 1M -0.10 0.05 0.05% 0.05% 0.06% -0.03% May/16
Japan 3M -0.13 0.03 0.02% 0.04% 0.05% -0.02% May/16
Japan 6M -0.13 0.02 0.02% 0.04% 0.06% -0.03% May/16
Japan 52W -0.10 0.06 0.06% 0.06% 0.06% 0.03% May/16
Japan 2Y -0.15 0.01 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% May/16
Japan 3Y -0.16 0.00 0.01% 0.00% -0.01% -0.05% May/16
Japan 5Y -0.16 0.00 0.01% 0.00% -0.02% -0.07% May/16
Japan 7Y -0.16 0.00 0.00% 0.00% -0.03% -0.13% May/16
Japan 20Y 0.36 0.02 0.00% 0.01% -0.02% -0.17% May/21
Japan 30Y 0.53 0.00 0.01% 0.01% -0.04% -0.22% May/21

Germany Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Germany -0.09 0.02 -0.01% -0.04% -0.11% -0.65% May/20
Germany 3M -0.53 0.00 0.05% 0.04% 0.02% 0.10% May/16
Germany 6M -0.52 0.00 0.00% 0.00% -0.02% 0.11% May/16
Germany 52W -0.58 0.00 0.00% 0.00% -0.03% 0.06% May/16
Germany 2Y -0.65 0.01 0.01% -0.03% -0.07% -0.09% May/16
Germany 3Y -0.65 0.01 0.01% -0.03% -0.11% -0.24% May/16
Germany 5Y -0.51 0.00 -0.02% -0.04% -0.13% -0.50% May/16
Germany 7Y -0.38 0.00 0.00% -0.04% -0.14% -0.64% May/16
Germany 30Y 0.53 0.03 0.01% 0.01% -0.12% -0.68% May/21

France Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
France 1M -0.50 0.05 0.00% 0.06% 0.06% 0.08% May/16
France 52W -0.56 0.00 0.00% 0.01% -0.08% -0.01% May/16
France 2Y -0.56 0.01 0.01% 0.00% -0.06% -0.11% May/16
France 3M -0.55 0.01 0.01% 0.06% -0.04% 0.02% May/16
France 3Y -0.50 0.01 -0.01% -0.01% -0.09% -0.20% May/16
France 5Y -0.30 0.01 -0.01% -0.03% -0.10% -0.37% May/16
France 6M -0.58 0.00 0.01% 0.00% -0.06% -0.02% May/16
France 7Y -0.10 0.01 -0.02% -0.01% -0.09% -0.55% May/16
France 0.30 0.02 0.00% -0.01% -0.05% -0.52% May/21
France 20Y 0.99 0.01 0.01% 0.00% -0.06% -0.38% May/21
France 30Y 1.33 0.00 0.05% 0.00% -0.07% -0.36% May/21

Italy Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Italy 1M -0.25 0.05 0.05% 0.05% 0.01% 0.17% May/16
Italy 3M -0.18 0.03 0.03% 0.06% -0.02% 0.22% May/16
Italy 6M -0.08 0.02 0.01% -0.01% 0.00% 0.28% May/16
Italy 2.76 0.05 -0.06% -0.09% -0.03% 0.32% May/21
Italy 52W 0.14 0.00 -0.03% 0.00% 0.00% 0.32% May/21
Italy 20Y 3.33 0.00 -0.09% -0.09% -0.06% 0.12% May/21
Italy 2Y 0.65 0.00 -0.05% -0.13% 0.00% 0.41% May/21
Italy 30Y 3.46 0.03 -0.03% -0.09% -0.06% 0.07% May/21
Italy 3Y 1.26 0.00 -0.14% -0.08% 0.05% 0.71% May/21
Italy 5Y 1.89 0.00 -0.12% -0.07% 0.03% 0.64% May/21
Italy 7Y 2.21 0.00 -0.10% -0.08% 0.00% 0.30% May/21

Russia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Russia 1M 7.64 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.59% May/16
Russia 3M 7.65 0.00 -0.01% -0.02% -0.03% 0.60% May/16
Russia 6M 7.69 0.01 -0.01% -0.03% -0.06% 0.68% May/16
Russia 8.04 0.03 0.03% -0.13% -0.21% 0.70% May/21
Russia 52W 7.42 0.00 -0.19% -0.18% -0.37% 0.69% May/21
Russia 20Y 8.48 0.15 0.07% -0.09% -0.10% 0.79% May/21
Russia 2Y 7.70 0.00 -0.31% -0.22% -0.33% 0.57% May/21
Russia 3Y 7.86 0.00 -0.16% -0.15% -0.22% 0.73% May/21
Russia 5Y 7.89 0.00 -0.13% -0.17% -0.18% 0.89% May/21
Russia 7Y 8.09 0.15 -0.01% -0.12% -0.20% 0.82% May/21

Australia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Australia 1.68 0.00 -0.01% -0.05% -0.24% -1.20% May/21
Australia 52W 1.39 0.00 -0.09% -0.10% -0.24% -0.57% May/21
Australia 20Y 2.12 0.04 -0.03% -0.02% -0.20% -1.06% May/21
Australia 2Y 1.27 0.00 -0.06% -0.08% -0.26% -0.82% May/21
Australia 30Y 2.31 0.02 -0.02% -0.03% -0.21% -1.05% May/21
Australia 3Y 1.23 0.00 -0.02% -0.04% -0.22% -1.00% May/21
Australia 5Y 1.31 0.00 -0.01% -0.03% -0.23% -1.15% May/21
Australia 7Y 1.51 0.01 -0.03% -0.05% -0.24% -1.21% May/21
New Zealand 1.81 0.03 -0.01% 0.02% -0.16% -0.99% May/21

Canada Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Canada 1.66 0.00 0.08% 0.07% -0.05% -0.78% May/21
Canada 1M 1.67 0.00 -0.02% -0.02% -0.05% 0.51% May/21
Canada 52W 1.73 0.00 0.02% 0.02% -0.01% 0.00% May/21
Canada 20Y 1.87 0.00 0.05% 0.05% -0.11% -0.60% May/21
Canada 2Y 1.58 0.00 0.08% 0.02% 0.04% -0.40% May/21
Canada 30Y 1.90 0.02 0.03% -0.01% -0.11% -0.56% May/21
Canada 3M 1.68 0.00 0.01% 0.01% 0.01% 0.43% May/21
Canada 3Y 1.56 0.00 0.08% 0.02% 0.02% -0.55% May/21
Canada 5Y 1.56 0.00 0.07% 0.02% 0.01% -0.68% May/21
Canada 6M 1.73 0.00 -0.01% 0.01% -0.01% 0.28% May/21
Canada 7Y 1.61 0.02 0.06% 0.00% -0.02% -0.77% May/21

China Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
China 3.30 0.00 0.01% 0.00% -0.12% -0.40% May/21
China 52W 2.65 0.00 -0.06% -0.02% -0.10% -0.46% May/21
China 20Y 3.67 0.00 0.00% 0.01% -0.05% -0.35% May/21
China 2Y 2.88 0.02 -0.01% 0.02% -0.02% -0.29% May/21
China 30Y 3.96 0.00 0.01% 0.04% -0.03% -0.19% May/21
China 3Y 3.01 0.00 -0.03% -0.02% -0.05% -0.29% May/21
China 5Y 3.18 0.01 -0.02% -0.01% -0.04% -0.12% May/21
China 7Y 3.40 0.00 -0.05% 0.00% -0.07% -0.31% May/21

India Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
India 7.39 0.11 0.02% -0.08% -0.17% -0.51% May/21
India 52W 6.55 0.13 -0.01% -0.11% -0.16% -0.51% May/21
India 2Y 6.70 0.00 -0.17% -0.09% -0.22% -0.94% May/21
India 30Y 7.60 0.04 -0.01% -0.04% -0.15% -0.50% May/21
India 3M 6.38 0.08 0.01% -0.07% -0.04% -0.01% May/21
India 3Y 7.00 0.16 -0.01% -0.11% -0.28% -0.81% May/21
India 5Y 7.19 0.00 -0.14% -0.10% -0.31% -0.73% May/21
India 6M 6.47 0.00 -0.12% -0.11% -0.10% -0.31% May/21
India 7Y 7.27 0.00 0.01% -0.01% -0.24% -0.79% May/21

Brazil Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Brazil 2Y 7.20 0.09 0.09% 0.05% -0.04% -0.65% May/20
Brazil 8.89 0.12 -0.02% 0.09% 0.01% -1.57% May/21
Brazil 52W 6.45 0.00 0.01% -0.03% -0.05% -0.28% May/21
Brazil 3M 6.43 0.00 0.00% 0.03% 0.03% 0.00% May/21
Brazil 3Y 7.59 0.00 0.09% 0.03% -0.08% -1.44% May/21
Brazil 5Y 8.50 0.10 0.03% 0.14% 0.50% -1.17% May/21
Brazil 6M 6.38 0.00 0.04% 0.00% 0.04% -0.01% May/21

South Africa Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Africa 8.43 0.08 -0.02% -0.01% -0.07% -0.07% May/21
South Africa 20Y 9.72 0.00 0.07% 0.02% 0.08% 0.44% May/21
South Africa 2Y 6.59 0.00 0.06% 0.06% -0.29% -0.68% May/21
South Africa 30Y 9.67 0.00 0.09% 0.03% 0.09% 0.31% May/21
South Africa 3M 6.33 0.50 0.01% 0.02% 0.02% -0.11% May/21
South Africa 5Y 7.59 0.00 0.03% -0.02% -0.13% -0.31% May/21

Indonesia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Indonesia 1M 5.75 0.00 0.00% 0.00% -0.15% 0.88% May/16
Indonesia 3M 5.95 0.00 0.00% 0.00% -0.10% 1.05% May/16
Indonesia 6M 6.03 0.00 0.00% 0.00% -0.30% 1.05% May/16
Indonesia 8.09 0.00 0.00% 0.02% 0.47% 0.60% May/21
Indonesia 52W 6.59 0.01 -0.01% -0.01% 0.09% -0.07% May/21
Indonesia 20Y 8.60 0.01 0.03% -0.01% 0.45% 0.61% May/21
Indonesia 30Y 8.65 0.01 0.03% 0.03% 0.22% 0.72% May/21
Indonesia 3Y 7.18 0.21 -0.01% 0.12% 0.37% 0.46% May/21
Indonesia 5Y 7.57 0.00 0.01% 0.03% 0.46% 0.54% May/21

South Korea Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Korea 52W 1.67 0.00 -0.01% -0.05% -0.09% -0.23% May/20
South Korea 2Y 1.69 0.01 0.01% -0.05% -0.10% -0.48% May/20
South Korea 1.85 0.00 -0.02% -0.04% -0.10% -0.94% May/21
South Korea 20Y 1.88 0.00 -0.02% -0.04% -0.09% -0.90% May/21
South Korea 30Y 1.87 0.00 -0.02% -0.04% -0.08% -0.88% May/21
South Korea 3Y 1.70 0.02 -0.02% -0.05% -0.11% -0.58% May/21
South Korea 5Y 1.74 0.01 -0.02% -0.05% -0.11% -0.82% May/21

Greece Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Greece 6M 1.10 0.02 0.01% -0.01% -0.01% 0.08% May/16
Greece 1M 1.60 0.00 -0.02% 0.17% 0.14% 0.62% May/17
Greece 3M 1.60 0.03 -0.04% 0.07% 0.96% 0.54% May/17
Greece 4.00 0.00 -0.61% -0.66% -0.44% -1.02% May/21
Greece 20Y 4.33 0.12 -0.02% -0.15% 0.10% -0.81% May/21

Portugal Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Portugal 6M -0.38 0.04 -0.04% 0.01% -0.01% -0.12% May/15
Portugal 52W -0.35 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% May/16
Portugal 2Y -0.34 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.17% May/16
Portugal 3M -0.40 0.01 -0.01% 0.01% -0.02% -0.04% May/16
Portugal 3Y -0.21 0.03 -0.01% 0.01% -0.05% -0.20% May/16
Portugal 1.13 0.00 -0.10% -0.12% -0.18% -0.92% May/21
Portugal 20Y 1.92 0.00 -0.14% -0.11% -0.18% -0.91% May/21
Portugal 30Y 2.24 0.00 -0.11% -0.11% -0.17% -0.84% May/21
Portugal 5Y 0.09 0.00 -0.05% -0.07% -0.12% -0.70% May/21
Portugal 7Y 0.61 0.00 -0.10% -0.13% -0.19% -0.87% May/21

Europe Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 1.05 0.00 0.02% -0.04% -0.16% -0.49% May/21
UK 1M 0.76 0.00 -0.03% -0.01% -0.04% 0.34% May/21
UK 3M 0.74 0.00 0.00% 0.00% -0.02% 0.31% May/21
UK 6M 0.78 0.00 0.00% 0.01% -0.02% 0.24% May/21
UK 52W 0.73 0.01 0.04% 0.04% -0.02% 0.09% May/21
UK 3Y 0.71 0.00 0.04% 0.00% -0.08% -0.14% May/21
UK 5Y 0.80 0.02 0.01% -0.01% -0.11% -0.37% May/21
UK 7Y 0.90 0.01 0.01% -0.02% -0.14% -0.44% May/21
UK 20Y 1.51 0.00 0.02% -0.03% -0.14% -0.40% May/21
UK 30Y 1.60 0.02 0.00% -0.03% -0.12% -0.31% May/21
Germany -0.09 0.02 -0.01% -0.04% -0.11% -0.65% May/20
Germany 3M -0.53 0.00 0.05% 0.04% 0.02% 0.10% May/16
Germany 6M -0.52 0.00 0.00% 0.00% -0.02% 0.11% May/16
Germany 52W -0.58 0.00 0.00% 0.00% -0.03% 0.06% May/16
Germany 2Y -0.65 0.01 0.01% -0.03% -0.07% -0.09% May/16
Germany 3Y -0.65 0.01 0.01% -0.03% -0.11% -0.24% May/16
Germany 5Y -0.51 0.00 -0.02% -0.04% -0.13% -0.50% May/16
Germany 7Y -0.38 0.00 0.00% -0.04% -0.14% -0.64% May/16
Germany 30Y 0.53 0.03 0.01% 0.01% -0.12% -0.68% May/21
Finland 0.23 0.00 0.03% 0.00% -0.10% -0.44% May/21
France 0.30 0.02 0.00% -0.01% -0.05% -0.52% May/21
France 20Y 0.99 0.01 0.01% 0.00% -0.06% -0.38% May/21
France 30Y 1.33 0.00 0.05% 0.00% -0.07% -0.36% May/21
Greece 4.00 0.00 -0.61% -0.66% -0.44% -1.02% May/21
Greece 20Y 4.33 0.12 -0.02% -0.15% 0.10% -0.81% May/21
Hungary 3.20 0.00 0.10% -0.01% 0.03% 0.05% May/21
Ireland 0.48 0.00 0.05% 0.01% -0.01% -0.52% May/21
Norway 1.62 0.06 0.02% 0.06% -0.07% -0.28% May/21
Netherlands 0.11 0.00 0.01% 0.00% -0.07% -0.59% May/21
Portugal 52W -0.35 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% May/16
Portugal 2Y -0.34 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.17% May/16
Portugal 3M -0.40 0.01 -0.01% 0.01% -0.02% -0.04% May/16
Portugal 3Y -0.21 0.03 -0.01% 0.01% -0.05% -0.20% May/16
Russia 1M 7.64 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.59% May/16
Russia 3M 7.65 0.00 -0.01% -0.02% -0.03% 0.60% May/16
Russia 6M 7.69 0.01 -0.01% -0.03% -0.06% 0.68% May/16
Greece 1M 1.60 0.00 -0.02% 0.17% 0.14% 0.62% May/17
Greece 3M 1.60 0.03 -0.04% 0.07% 0.96% 0.54% May/17
Iceland 4.25 0.00 -0.05% -0.06% -0.16% -1.11% May/21
Poland 2.76 0.00 0.14% 0.17% 0.14% -0.34% May/21
Romania 5.00 0.00 0.03% 0.05% 0.02% 0.12% May/21
Russia 8.04 0.03 0.03% -0.13% -0.21% 0.70% May/21
Russia 52W 7.42 0.00 -0.19% -0.18% -0.37% 0.69% May/21
Russia 20Y 8.48 0.15 0.07% -0.09% -0.10% 0.79% May/21
Russia 2Y 7.70 0.00 -0.31% -0.22% -0.33% 0.57% May/21
Russia 3Y 7.86 0.00 -0.16% -0.15% -0.22% 0.73% May/21
Russia 5Y 7.89 0.00 -0.13% -0.17% -0.18% 0.89% May/21
Russia 7Y 8.09 0.15 -0.01% -0.12% -0.20% 0.82% May/21
Slovakia 0.58 0.06 0.00% 0.00% -0.05% -0.30% May/21
Slovenia 0.55 0.02 0.02% 0.05% -0.06% -0.52% May/21
Turkey 19.05 0.63 -1.21% -0.28% 1.17% 4.03% May/21
Sweden 0.19 0.02 0.02% 0.02% -0.05% -0.48% May/21
Spain 0.88 0.01 -0.02% -0.11% -0.20% -0.58% May/21
Portugal 1.13 0.00 -0.10% -0.12% -0.18% -0.92% May/21
Portugal 20Y 1.92 0.00 -0.14% -0.11% -0.18% -0.91% May/21
Portugal 30Y 2.24 0.00 -0.11% -0.11% -0.17% -0.84% May/21
Portugal 5Y 0.09 0.00 -0.05% -0.07% -0.12% -0.70% May/21
Portugal 7Y 0.61 0.00 -0.10% -0.13% -0.19% -0.87% May/21
France 1M -0.50 0.05 0.00% 0.06% 0.06% 0.08% May/16
France 52W -0.56 0.00 0.00% 0.01% -0.08% -0.01% May/16
France 2Y -0.56 0.01 0.01% 0.00% -0.06% -0.11% May/16
France 3M -0.55 0.01 0.01% 0.06% -0.04% 0.02% May/16
France 3Y -0.50 0.01 -0.01% -0.01% -0.09% -0.20% May/16
France 5Y -0.30 0.01 -0.01% -0.03% -0.10% -0.37% May/16
France 6M -0.58 0.00 0.01% 0.00% -0.06% -0.02% May/16
France 7Y -0.10 0.01 -0.02% -0.01% -0.09% -0.55% May/16
Greece 6M 1.10 0.02 0.01% -0.01% -0.01% 0.08% May/16
Euro Area EFSF 8.22 6.36 -0.72% 4.99% 8.64% 8.66% Apr/29
Portugal 6M -0.38 0.04 -0.04% 0.01% -0.01% -0.12% May/15
Italy 1M -0.25 0.05 0.05% 0.05% 0.01% 0.17% May/16
Italy 3M -0.18 0.03 0.03% 0.06% -0.02% 0.22% May/16
Denmark 0.01 0.01 0.01% -0.04% -0.13% -0.60% May/20
Switzerland -0.48 0.01 -0.01% -0.04% -0.10% -0.57% May/20
Latvia 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% May/20
Lithuania 0.95 0.05 0.00% -0.05% -0.05% -0.25% May/20
Bulgaria 0.62 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.63% May/21
Croatia 1.77 0.00 -0.03% -0.04% -0.10% -0.44% May/21
Czech Republic 1.88 0.03 -0.04% -0.05% -0.04% -0.05% May/21
Austria 0.21 0.03 0.01% -0.01% -0.08% -0.55% May/21
Belgium 0.39 0.03 0.00% -0.02% -0.05% -0.47% May/21
Italy 2.76 0.05 -0.06% -0.09% -0.03% 0.32% May/21
Italy 52W 0.14 0.00 -0.03% 0.00% 0.00% 0.32% May/21
Italy 20Y 3.33 0.00 -0.09% -0.09% -0.06% 0.12% May/21
Italy 2Y 0.65 0.00 -0.05% -0.13% 0.00% 0.41% May/21
Italy 30Y 3.46 0.03 -0.03% -0.09% -0.06% 0.07% May/21
Italy 3Y 1.26 0.00 -0.14% -0.08% 0.05% 0.71% May/21
Italy 5Y 1.89 0.00 -0.12% -0.07% 0.03% 0.64% May/21
Italy 7Y 2.21 0.00 -0.10% -0.08% 0.00% 0.30% May/21
Spain 3Y -0.25 0.02 0.00% 0.01% -0.07% -0.19% May/16
Spain 5Y -0.07 0.04 -0.04% -0.02% -0.12% -0.41% May/16
Spain 52W -0.35 0.00 0.00% -0.01% -0.03% -0.02% May/21
Spain 3M -0.45 0.00 0.00% 0.00% -0.03% 0.03% May/21
Spain 6M -0.40 0.01 0.00% -0.01% -0.04% -0.03% May/21
Netherlands 3M -0.52 0.00 0.00% 0.03% 0.03% 0.09% May/21
Netherlands 6M -0.54 0.00 0.00% 0.01% -0.02% 0.05% May/21

America Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.37 0.00 0.05% 0.01% -0.17% -0.64% May/21
US 1M 2.40 0.00 -0.03% -0.04% -0.07% 0.73% May/21
US 3M 2.40 0.03 0.01% -0.03% -0.05% 0.45% May/21
US 6M 2.42 0.00 -0.01% -0.02% -0.05% 0.29% May/21
US 52W 2.31 0.00 0.04% 0.02% -0.10% 0.01% May/21
US 2Y 2.16 0.00 0.08% 0.03% -0.15% -0.35% May/21
US 3Y 2.12 0.00 0.07% 0.02% -0.17% -0.54% May/21
US 5Y 2.22 0.01 0.01% 0.02% -0.17% -0.68% May/21
US 7Y 2.29 0.01 0.01% 0.01% -0.17% -0.70% May/21
US 20Y 2.86 0.00 -0.02% 0.00% -0.14% -0.41% May/21
US 30Y 2.82 0.00 0.02% -0.01% -0.15% -0.37% May/21
Chile 4.09 0.00 -0.04% -0.01% 0.00% -0.48% May/20
Colombia 6.54 0.01 -0.01% 0.04% 0.14% -0.14% May/20
Brazil 2Y 7.20 0.09 0.09% 0.05% -0.04% -0.65% May/20
Peru 15Y 5.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% May/20
Venezuela 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% May/20
Canada 1.66 0.00 0.08% 0.07% -0.05% -0.78% May/21
Canada 1M 1.67 0.00 -0.02% -0.02% -0.05% 0.51% May/21
Canada 52W 1.73 0.00 0.02% 0.02% -0.01% 0.00% May/21
Canada 20Y 1.87 0.00 0.05% 0.05% -0.11% -0.60% May/21
Canada 2Y 1.58 0.00 0.08% 0.02% 0.04% -0.40% May/21
Canada 30Y 1.90 0.02 0.03% -0.01% -0.11% -0.56% May/21
Canada 3M 1.68 0.00 0.01% 0.01% 0.01% 0.43% May/21
Canada 3Y 1.56 0.00 0.08% 0.02% 0.02% -0.55% May/21
Canada 5Y 1.56 0.00 0.07% 0.02% 0.01% -0.68% May/21
Canada 6M 1.73 0.00 -0.01% 0.01% -0.01% 0.28% May/21
Canada 7Y 1.61 0.02 0.06% 0.00% -0.02% -0.77% May/21
Brazil 8.89 0.12 -0.02% 0.09% 0.01% -1.57% May/21
Brazil 52W 6.45 0.00 0.01% -0.03% -0.05% -0.28% May/21
Brazil 3M 6.43 0.00 0.00% 0.03% 0.03% 0.00% May/21
Brazil 3Y 7.59 0.00 0.09% 0.03% -0.08% -1.44% May/21
Brazil 5Y 8.50 0.10 0.03% 0.14% 0.50% -1.17% May/21
Brazil 6M 6.38 0.00 0.04% 0.00% 0.04% -0.01% May/21
Mexico 8.07 0.05 0.00% 0.00% 0.06% 0.32% May/21

Asia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan -0.04 0.00 0.01% 0.00% -0.02% -0.10% May/20
Japan 1M -0.10 0.05 0.05% 0.05% 0.06% -0.03% May/16
Japan 3M -0.13 0.03 0.02% 0.04% 0.05% -0.02% May/16
Japan 6M -0.13 0.02 0.02% 0.04% 0.06% -0.03% May/16
Japan 52W -0.10 0.06 0.06% 0.06% 0.06% 0.03% May/16
Japan 2Y -0.15 0.01 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% May/16
Japan 3Y -0.16 0.00 0.01% 0.00% -0.01% -0.05% May/16
Japan 5Y -0.16 0.00 0.01% 0.00% -0.02% -0.07% May/16
Japan 7Y -0.16 0.00 0.00% 0.00% -0.03% -0.13% May/16
Japan 20Y 0.36 0.02 0.00% 0.01% -0.02% -0.17% May/21
Japan 30Y 0.53 0.00 0.01% 0.01% -0.04% -0.22% May/21
South Korea 1.85 0.00 -0.02% -0.04% -0.10% -0.94% May/21
South Korea 20Y 1.88 0.00 -0.02% -0.04% -0.09% -0.90% May/21
South Korea 30Y 1.87 0.00 -0.02% -0.04% -0.08% -0.88% May/21
South Korea 3Y 1.70 0.02 -0.02% -0.05% -0.11% -0.58% May/21
South Korea 5Y 1.74 0.01 -0.02% -0.05% -0.11% -0.82% May/21
Singapore 2.15 0.00 0.02% 0.04% 0.00% -0.50% May/21
Malaysia 3.83 0.00 -0.01% 0.00% -0.11% -0.40% May/21
Philippine 5.80 0.00 0.04% 0.04% -0.30% -0.48% May/21
Qatar 3.43 0.00 0.13% 0.13% -0.09% -1.10% May/21
Taiwan 0.73 0.00 -0.01% -0.02% -0.05% -0.30% May/21
Vietnam 4.75 0.01 -0.01% -0.02% -0.02% 0.18% May/21
Indonesia 1M 5.75 0.00 0.00% 0.00% -0.15% 0.88% May/16
Indonesia 3M 5.95 0.00 0.00% 0.00% -0.10% 1.05% May/16
Indonesia 6M 6.03 0.00 0.00% 0.00% -0.30% 1.05% May/16
South Korea 52W 1.67 0.00 -0.01% -0.05% -0.09% -0.23% May/20
South Korea 2Y 1.69 0.01 0.01% -0.05% -0.10% -0.48% May/20
Thailand 2.47 0.01 0.00% 0.02% -0.02% -0.29% May/20
Pakistan 13.65 0.19 0.00% 0.30% 0.34% 5.15% May/20
China 3.30 0.00 0.01% 0.00% -0.12% -0.40% May/21
China 52W 2.65 0.00 -0.06% -0.02% -0.10% -0.46% May/21
China 20Y 3.67 0.00 0.00% 0.01% -0.05% -0.35% May/21
China 2Y 2.88 0.02 -0.01% 0.02% -0.02% -0.29% May/21
China 30Y 3.96 0.00 0.01% 0.04% -0.03% -0.19% May/21
China 3Y 3.01 0.00 -0.03% -0.02% -0.05% -0.29% May/21
China 5Y 3.18 0.01 -0.02% -0.01% -0.04% -0.12% May/21
China 7Y 3.40 0.00 -0.05% 0.00% -0.07% -0.31% May/21
Hong Kong 1.57 0.05 0.02% -0.02% -0.16% -0.79% May/21
Indonesia 8.09 0.00 0.00% 0.02% 0.47% 0.60% May/21
Indonesia 52W 6.59 0.01 -0.01% -0.01% 0.09% -0.07% May/21
Indonesia 20Y 8.60 0.01 0.03% -0.01% 0.45% 0.61% May/21
Indonesia 30Y 8.65 0.01 0.03% 0.03% 0.22% 0.72% May/21
Indonesia 3Y 7.18 0.21 -0.01% 0.12% 0.37% 0.46% May/21
Indonesia 5Y 7.57 0.00 0.01% 0.03% 0.46% 0.54% May/21
India 7.39 0.11 0.02% -0.08% -0.17% -0.51% May/21
India 52W 6.55 0.13 -0.01% -0.11% -0.16% -0.51% May/21
India 2Y 6.70 0.00 -0.17% -0.09% -0.22% -0.94% May/21
India 30Y 7.60 0.04 -0.01% -0.04% -0.15% -0.50% May/21
India 3M 6.38 0.08 0.01% -0.07% -0.04% -0.01% May/21
India 3Y 7.00 0.16 -0.01% -0.11% -0.28% -0.81% May/21
India 5Y 7.19 0.00 -0.14% -0.10% -0.31% -0.73% May/21
India 6M 6.47 0.00 -0.12% -0.11% -0.10% -0.31% May/21
India 7Y 7.27 0.00 0.01% -0.01% -0.24% -0.79% May/21
Israel 1.86 0.00 -0.11% -0.11% -0.07% -0.19% May/21

Australia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Australia 1.68 0.00 -0.01% -0.05% -0.24% -1.20% May/21
Australia 52W 1.39 0.00 -0.09% -0.10% -0.24% -0.57% May/21
Australia 20Y 2.12 0.04 -0.03% -0.02% -0.20% -1.06% May/21
Australia 2Y 1.27 0.00 -0.06% -0.08% -0.26% -0.82% May/21
Australia 30Y 2.31 0.02 -0.02% -0.03% -0.21% -1.05% May/21
Australia 3Y 1.23 0.00 -0.02% -0.04% -0.22% -1.00% May/21