United States Price Day % Weekly Monthly YoY Date
US30 31262 9 0.03% -2.90% -10.15% -8.61% May/20
US500 3901.36 0.57 0.01% -3.05% -11.20% -6.12% May/20
USNDX 11836 40 -0.34% -4.45% -13.74% -11.75% May/20

Europe Price Day % Weekly Monthly YoY Date
GB100 7390 87 1.19% -0.38% -3.12% 5.30% May/20
DE40 13982 100 0.72% -0.33% -3.59% -9.43% May/20
FR40 6285 13 0.20% -1.22% -6.40% -1.58% May/20
IT40 24030 65 -0.27% -0.01% -1.03% -3.46% May/21
ES35 8485 79 0.93% 1.76% -3.74% -7.82% May/20
MOEX 2373 63 -2.60% 2.85% 4.50% -35.17% May/20
NL25 683 4 0.62% -1.67% -6.38% -3.45% May/20
BIST 100 2383 11 -0.44% -1.49% -6.79% 64.14% May/20
CH20 11309 1 0.00% -2.93% -8.07% 0.74% May/20
Stockholm 1994 2 0.08% -0.86% -6.22% -11.01% May/20
WIG 55688 132 0.24% 0.99% -10.66% -12.48% May/20
BE20 3923 30 0.78% -0.54% -8.04% -3.40% May/20
Oslo 1405 18 1.28% 2.27% -2.74% 19.02% May/20
ATX 3226 20 0.62% 4.06% -3.36% -6.32% May/20
Copenhagen 1669 52 3.22% 2.87% -5.55% 4.92% May/20
Helsinki 10826 69 0.65% -0.33% -5.95% -10.64% May/20
Helsinki 25 4752 40 0.84% 0.11% -5.66% -8.41% May/20
ISEQ 7065 111 1.59% -0.60% -5.48% -13.10% May/20
Athens General 860 9 1.04% -0.80% -9.44% -0.86% May/20
PSI Geral 4396 24 0.56% 4.91% -0.34% 12.81% May/20
PSI 20 5921 16 0.28% 3.79% -2.22% 12.32% May/20
PX 1344 1 -0.04% 3.61% -3.09% 15.94% May/20
BET 12046 70 0.59% -0.72% -7.37% 3.14% May/20
BUX 41779 306 0.74% 1.27% -3.44% -9.95% May/20
PFTS 519 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.78% May/20
SAX 380 3 -0.69% -0.90% -0.01% 3.06% May/20
LuxX 1653 0 -0.01% 1.67% -8.87% 7.98% May/20
CROBEX 2082 8 0.39% -0.04% -2.55% 7.10% May/20
SOFIX 619 5 0.77% 3.18% -2.61% 15.84% May/20
SBITOP 1149 13 1.16% 2.74% -2.13% 3.34% May/20
Vilnius 922 2 0.18% 1.28% 0.82% 1.29% May/20
BELEX 15 822 4 0.45% 0.44% -0.16% 5.89% May/20
Riga 1033 12 1.14% -1.60% -0.36% -8.37% May/20
SASX-10 960 2 -0.16% -0.34% -1.72% 25.84% May/20
MSE 3712 23 -0.62% 0.03% 4.27% -7.72% May/20
MBI 10 6076 22 -0.35% -1.74% -0.28% 15.07% May/20
EU1200 2945.58 8.79 0.30% 0.87% -10.70% -9.57% May/20
Tallinn 1813 8 0.42% -1.77% -5.16% 12.69% May/20
CSE General 67 0 0.16% -1.83% -3.92% 6.51% May/20
EU350 1737.62 12.88 0.75% -0.56% -6.35% -1.81% May/20
ICEX 2309 10 0.44% -3.66% -11.10% 4.08% May/20
EU100 1200 5 0.39% -0.93% -6.41% -3.10% May/20
EU50 3657 16 0.45% -1.25% -6.90% -9.16% May/20
EU600 431.10 3.11 0.73% -0.55% -6.60% -3.00% May/20
Monex 10429.27 0.00 0.00% 1.32% 4.39% -9.34% May/20

America Price Day % Weekly Monthly YoY Date
US30 31262 9 0.03% -2.90% -10.15% -8.61% May/20
US500 3901.36 0.57 0.01% -3.05% -11.20% -6.12% May/20
USNDX 11836 40 -0.34% -4.45% -13.74% -11.75% May/20
Ecuador General 1273 0 0.00% 0.56% -1.31% -4.62% May/20
CATSX 20198 16 0.08% 0.49% -6.71% 3.43% May/20
IBOVESPA 108488 1,483 1.39% 1.46% -2.33% -11.51% May/20
IPC Mexico 51518 228 0.45% 3.91% -3.28% 3.49% May/20
Peru General 20300 71 0.35% 5.67% -14.53% -4.41% May/20
Merval 88119 515 -0.58% -0.76% -3.69% 56.73% May/20
IBC 6225 53 0.86% 5.51% 4.54% 7.53% May/20
COLCAP 1459 48 3.41% -3.50% -9.75% 17.30% May/20
IGPA 26181 1 0.00% 4.00% 4.44% 26.22% May/20
BVPSI 396 1 0.14% 0.01% 0.04% 6.17% May/20
BSX 2218 45 2.09% -6.68% -10.21% -15.06% May/20
JSE 405599 695 -0.17% -2.17% 0.58% -4.93% May/20

Asia Price Day % Weekly Monthly YoY Date
JP225 26739 336 1.27% 1.18% -2.95% -5.58% May/20
SHANGHAI 3147 50 1.60% 2.02% 2.17% -9.75% May/20
CSI 300 4078 78 1.95% 2.23% 2.05% -20.58% May/20
SHANGHAI 50 2808 63 2.31% 2.17% 0.37% -19.36% May/20
CH50 13528.05 325.98 2.47% 1.75% 0.97% -22.29% May/20
SENSEX 54326 1,534 2.91% 2.90% -6.19% 7.49% May/20
DSE Broad 6258 52 -0.82% -4.68% -5.27% 7.66% May/19
JCI 6918 95 1.39% 4.85% -4.92% 19.83% May/20
TASI 12428 285 -2.25% -3.17% -9.08% 20.19% May/19
TAIEX 16145 125 0.78% 1.97% -5.74% -0.96% May/20
ADX General 9933 87 0.88% 4.63% -1.72% 51.74% May/20
SET 50 977 11 1.09% 2.55% -2.10% 4.25% May/20
FKLCI 1549 0 -0.02% 0.31% -3.08% -0.84% May/20
STI 3241 50 1.56% 1.55% -3.22% 3.94% May/20
TA-125 1939 52 -2.60% -0.14% -9.86% 10.57% May/19
HK50 20717 597 2.96% 4.11% 0.17% -27.20% May/20
PSEi 6746 86 1.30% 5.76% -4.46% 8.82% May/20
KSE 100 43101 117 0.27% -0.89% -5.59% -6.13% May/20
KASE 2711 29 -1.06% -1.96% -14.47% -19.35% May/20
QE 12730 290 -2.23% -3.14% -9.17% 19.03% May/19
HNX 307.02 1.00 -0.32% 1.53% -16.25% 3.03% May/20
VN 1241 1 -0.07% 4.90% -9.45% -3.37% May/20
MSM 30 4157 0 0.01% 0.26% -2.53% 7.46% May/19
ASPI 8266 92 1.12% 2.06% 10.01% 14.47% May/20
Blom 1039 0 0.00% 0.00% 0.00% 13.20% May/20
ASE 2425 11 -0.47% -1.25% -0.14% 29.01% May/19
LSX Composite 585 0 -0.03% 0.61% -1.15% 5.33% May/20
MSE 20 34480 199 -0.57% -0.78% -7.74% -0.82% May/20
DFM General 3393 3 0.09% -0.74% -7.36% 21.76% May/20
TEDPIX 1594977.00 11,047.00 -0.69% 1.95% 5.41% 38.11% May/18
JPVIX 23.68 1.42 -5.66% -11.48% 10.29% 2.73% May/20
Kuwait All Share 7829.50 108.46 -1.37% -0.50% -5.36% 24.47% May/19
NIFTY 50 16266 457 2.89% 3.07% -6.48% 7.19% May/20
Estirad 1922.14 40.98 -2.09% -1.92% -8.27% 25.08% May/19

Australia Price Day % Weekly Monthly YoY Date
AUALL 7391 88 1.20% 1.14% -6.29% 1.73% May/20
AU50 6970 79 1.15% 0.71% -5.37% 2.08% May/20
AU200 7146 81 1.15% 1.00% -5.89% 1.64% May/20
NZX 50 11267 60 0.54% 0.89% -5.74% -9.57% May/20

Africa Price Day % Weekly Monthly YoY Date
NSE-All Share 52980 296 -0.55% -0.23% 9.86% 38.24% May/20
SAALL 67575 671 -0.98% -1.57% -7.87% 2.02% May/20
SA40 60999 726 -1.18% -1.60% -8.16% 1.31% May/20
EGX 30 10550 82 0.79% -1.21% 1.01% -1.70% May/19
CFG 25 12627 54 -0.42% -0.44% -3.59% 3.98% May/20
Nairobi All Share 133 1 -0.69% -7.72% -15.75% -19.16% May/20
Nairobi 20 1681 20 -1.20% -3.08% -9.51% -9.27% May/20
DSEI 1875 4 0.21% 0.42% -2.07% -2.44% May/20
TUN 7317 0 0.00% -0.04% 1.10% -1.50% May/20
GGSECI 2565 5 -0.18% 0.10% -4.91% 5.31% May/20
Gaborone 7230 19 0.27% 0.03% 0.02% 9.63% May/20
USE All Share 1219.74 7.99 -0.65% 0.02% -6.09% -13.19% May/20
NSX Overall 1678 23 1.40% 2.87% -5.99% 19.96% May/20
SEMDEX 2229 5 -0.25% -0.61% -0.74% 27.38% May/20
ZSI Industrials 68625.85 20.59 0.03% -9.23% -10.74% 242.05% May/20

This page provides stock market indexes quotes for several countries including the latest price, yesterday session close, plus weekly, monthly and yearly percentage changes.