Country Last Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
Albania 118.30 Mar/22 110 111 112 124
Algeria 1629.70 Dec/21 1829 1820 1793 1776
Angola 424.79 May/22 432 453 465 488
Argentina 1213.02 May/22 1102 1104 1106 1196
Armenia 102.00 Mar/22 112 111 109 109
Australia 118.30 Mar/22 118 119 119 121
Austria 117.80 May/22 113 120 117 119
Azerbaijan 169.60 Dec/21 90.24 82.72 82.72 81.22
Belarus 21348.00 May/22 21557 21859 22215 22816
Belgium 176.40 May/22 140 142 155 175
Bhutan 142.95 Dec/21 153 184 184 184
Brazil 175.91 May/22 173 174 175 179
Bulgaria 160.70 Apr/22 133 137 149 162
Canada 132.00 May/22 129 126 126 134
Chile 186.52 May/22 189 194 200 205
China 114.30 May/22 118 119 119 119
Colombia 181.33 May/22 182 175 174 182
Costa Rica 146.04 May/22 134 135 135 135
Croatia 126.20 May/22 126 133 143 149
Cyprus 130.40 May/22 122 122 122 122
Czech Republic 138.60 May/22 115 116 119 135
Denmark 149.10 May/22 117 125 139 146
Ecuador 109.12 May/22 109 110 110 111
Egypt 287.80 May/22 292 290 333 334
El Salvador 125.85 May/22 126 127 127 129
Estonia 157.87 May/22 142 146 153 163
Euro Area 149.00 May/22 151 155 158 155
European Union 150.40 May/22 129 141 155 158
Fiji 109.10 Dec/21 109 110 111 111
Finland 144.90 May/22 124 127 137 146
France 134.80 May/22 116 124 137 138
Georgia 231.50 May/22 230 235 253 263
Germany 147.50 May/22 128 128 134 146
Ghana 1016.70 May/22 1001 1014 1133 1159
Greece 155.40 Apr/22 118 122 129 155
Hong Kong 114.10 Mar/22 118 114 115 117
Hungary 163.40 May/22 103 103 103 103
Iceland 299.20 May/22 280 303 316 345
India 154.00 May/22 156 157 162 166
Indonesia 111.43 Jun/22 108 110 111 114
Ireland 87.20 May/22 89.05 85.13 85.34 86.92
Israel 123.30 May/22 91.54 91.54 91.54 91.54
Italy 143.30 May/22 132 138 152 153
Japan 112.80 May/22 110 110 112 115
Jordan 145.80 Apr/22 132 129 136 141
Kazakhstan 1769.40 May/22 2197 2158 2332 2212
Kenya 117.93 Mar/22 123 123 125 127
Kosovo 130.40 Mar/22 123 128 132 137
Kuwait 142.00 Mar/22 135 135 135 135
Kyrgyzstan 224.10 May/22 234 230 233 273
Latvia 148.50 May/22 128 133 137 145
Lithuania 134.10 May/22 115 117 119 131
Luxembourg 145.18 May/22 125 128 136 149
Macedonia 138.80 Apr/22 132 131 131 144
Malaysia 124.10 May/22 117 119 118 125
Malta 116.20 Apr/22 114 115 116 117
Mauritius 137.20 May/22 143 144 145 147
Mexico 118.49 May/22 119 121 123 126
Moldova 183.60 May/22 185 184 192 192
Mongolia 220.74 Apr/22 181 180 217 239
Montenegro 182.90 Mar/22 182 182 184 190
Morocco 117.30 May/22 107 107 107 107
Mozambique 232.90 Dec/20 252 250 248 249
Netherlands 143.00 May/22 144 144 153 156
New Zealand 1302.00 Mar/22 1188 1205 1205 1205
Norway 200.50 May/22 155 164 189 223
Oman 154.40 Mar/22 128 141 146 162
Pakistan 228.03 Jun/22 184 199 212 239
Palestine 106.48 Apr/22 106 107 104 110
Paraguay 154.40 May/22 154 155 156 159
Peru 132.26 Jun/22 132 133 133 133
Philippines 96.50 May/22 93.18 95.99 94.41 96.79
Poland 139.30 May/22 119 120 125 137
Portugal 130.70 May/22 131 131 132 140
Qatar 161.31 Apr/22 103 90.62 97.34 153
Romania 176.60 May/22 151 165 191 191
Russia 279.80 May/22 299 305 311 327
Rwanda 169.23 Apr/22 178 179 185 183
Saudi Arabia 151.00 May/22 146 148 149 136
Seychelles 96.10 Apr/22 98.2 98.02 102 96.62
Singapore 116.53 May/22 114 114 132 123
Slovakia 145.10 May/22 159 145 156 157
Slovenia 136.32 May/22 139 120 120 133
South Africa 119.20 May/22 120 118 120 123
South Korea 118.59 May/22 115 116 116 120
Spain 158.00 May/22 132 140 159 163
Sri Lanka 189.00 Apr/22 144 144 157 194
Sweden 133.70 May/22 117 120 124 134
Switzerland 109.43 May/22 107 107 108 109
Taiwan 119.14 May/22 109 108 116 121
Tajikistan 100.10 Feb/22 102 105 103 103
Tanzania 104.40 Dec/19 115 113 111 110
Thailand 116.20 Jun/22 110 109 115 120
Trinidad And Tobago 620.10 Jun/21 623 625 625 625
Tunisia 169.20 Dec/21 195 194 190 186
Turkey 1548.01 May/22 1169 1482 1798 2105
Uganda 238.20 Apr/22 231 234 236 250
Ukraine 677.80 Feb/22 867 918 1074 1084
United Kingdom 129.40 May/22 123 123 123 128
United States 138.66 May/22 139 141 141 145
Vietnam 105.11 Jun/22 104 104 104 104


Trading Economics provides data for 20 million economic indicators from 196 countries including actual values, consensus figures, forecasts, historical time series and news. Forecast Producer Prices - was last updated on Wednesday, July 6, 2022.