Country Last Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23
Australia 52.40 May/22 54 53 53 50
Austria 51.20 Jun/22 52.3 52.8 54.5 54
Brazil 54.20 May/22 54 53 52 54
Canada 56.80 May/22 58 56 55 53
China 48.10 May/22 50.5 51 51.3 50.3
Colombia 53.90 May/22 53 54 52 51
Czech Republic 52.30 May/22 52.2 50.6 51.4 52.1
Denmark 60.70 May/22 58.2 56 58 58
Egypt 47.00 May/22 48 47 48 49
Euro Area 52.00 Jun/22 52 54.3 54 54.2
France 51.00 Jun/22 51 54.6 55 54.8
Germany 52.00 Jun/22 52 53.6 54.8 55
Greece 53.80 May/22 51.9 54.3 54.6 54
Hong Kong 54.90 May/22 51 51 51 51
Hungary 51.50 May/22 50 53.2 52.8 52.8
India 54.60 May/22 54 53 51 52
Indonesia 50.80 May/22 51 50.5 50.5 50.5
Ireland 56.40 May/22 54 54.2 53.8 53.8
Israel 51.20 Apr/22 55 55 56 56
Italy 51.90 May/22 53.1 54.5 57 54
Japan 52.70 Jun/22 52.7 51 50.5 50.5
Kazakhstan 52.00 May/22 51.2 51 51.2 51
Kenya 48.20 May/22 50 51.5 52 53
Lebanon 48.60 May/22 49 53 50 50
Malaysia 50.10 May/22 51 52 51 51
Mexico 50.60 May/22 50 50 51 51
Myanmar 49.90 May/22 49.2 52 52 52
Netherlands 57.80 May/22 55 54.5 54 54.2
New Zealand 52.90 May/22 55 56 52.5 52.5
Nigeria 50.10 Feb/22 48 48.7 50.3 51
Norway 54.90 May/22 56.2 55.1 54.6 54.5
Philippines 54.10 May/22 53 52.5 53 53
Poland 48.50 May/22 47.6 50.2 51.3 52.5
Puerto Rico 53.20 Sep/21 52 52 53 53
Qatar 67.50 May/22 61.8 51 51 51
Russia 50.80 May/22 49.7 47.2 49.5 48.9
Saudi Arabia 55.70 May/22 57 55 57 57
Singapore 50.40 May/22 50.4 51 50.7 50.7
South Africa 54.80 May/22 52.5 54 56 55.8
South Korea 51.80 May/22 50.5 51 50 50
Spain 53.80 May/22 54.4 54.6 54.4 54.2
Sri Lanka 50.30 May/22 61 61 64 64
Sweden 55.20 May/22 53.4 54 54.1 53.8
Switzerland 60.00 May/22 65.3 62.3 60.8 56.8
Taiwan 50.00 May/22 53 52 52 52
Thailand 51.90 May/22 51 51 51 51
Turkey 49.20 May/22 49 50.6 51.5 53
United Arab Emirates 55.60 May/22 55 53 55 55
United Kingdom 53.40 Jun/22 53.4 54.2 53.6 54
United States 52.40 Jun/22 52.4 53 51 52
Vietnam 54.70 May/22 50 50 52 52


Trading Economics provides data for 20 million economic indicators from 196 countries including actual values, consensus figures, forecasts, historical time series and news. Forecast Manufacturing Pmi - was last updated on Wednesday, June 29, 2022.