Country Last 2022 2023 2024
Algeria 3176.00 Sep/21 3900 4189 4252
Angola 50132.50 Dec/21 51500 53000 53000
Argentina 266740.07 Dec/21 270000 270000 270000
Armenia 13828.58 Dec/21 14200 15100 16200
Australia 2178985.00 Mar/22 2250000 2200000 2200000
Bangladesh 44.20 Dec/20 45 40 40
Belize 1446.50 Dec/20 1690 1690 1690
Bhutan 2989.70 Dec/20 3000 3000 3000
Bolivia 12566.30 Jun/21 14100 14100 14100
Botswana 15768.90 Dec/21 16731 17502 18378
Brazil 678013.52 Jun/22 665000 665000 665000
Canada 3213412.00 Mar/22 3000000 3250000 3250000
Chile 234064.72 Apr/22 243876 255826 267872
China 27465.60 Dec/21 29500 31500 34500
Colombia 175105.53 Mar/22 177968 184528 191088
Congo 6851.80 Dec/20 6900 7200 7400
Costa Rica 33023.70 Dec/21 29000 29000 31016
Czech Republic 191297.80 Mar/22 172000 173000 181000
Dominican Republic 33465.50 Jul/21 26500 26500 26500
Egypt 137420.10 Sep/21 164000 168000 168000
Euro Area 16025333.04 Dec/21 17000000 17500000 18200000
France 6402736.00 Dec/21 6461000 6511000 6511000
Georgia 21832.01 Dec/21 23100 24300 26160
Germany 6132897.00 Dec/21 5910000 6020000 6110000
Ghana 28160.56 Dec/21 30000 31000 32000
Greece 556421.52 Dec/21 497000 505000 505000
Honduras 11364.40 Dec/21 9600 9600 9980
India 614919.00 Dec/21 631000 635000 637000
Indonesia 411517.10 Mar/22 410640 419640 419640
Ireland 2912745.00 Mar/22 2740000 2740000 2640691
Italy 2443292.00 Dec/21 2450000 2490000 2490000
Jamaica 14447.45 Dec/21 13500 14377 14708
Kazakhstan 165057.00 Dec/21 17300 18500 19300
Kenya 4174.37 Dec/21 4800 5300 5300
Kosovo 2977.19 Dec/21 2220 2186 2230
Kyrgyzstan 8939.90 Dec/21 8600 8600 9199
Malawi 2021553.18 Dec/20 2250000 2400000 2400000
Malaysia 1111212.58 Mar/22 1026504 1026504 1026504
Maldives 1976.10 Dec/20 1670 1670 1677
Mexico 447827.90 Dec/21 460000 445000 445000
Morocco 602573.19 Dec/21 625000 700000 700000
Namibia 33065.00 Dec/20 33100 34000 34000
New Zealand 300639.00 Mar/22 305000 305000 305000
Nigeria 39969.19 Mar/22 46000 47000 48000
Pakistan 128920.00 Mar/22 118500 118500 118500
Peru 103677.00 Dec/21 104500 108500 108500
Philippines 106428.26 Dec/21 1050000 980000 980000
Poland 362938.00 Dec/21 397000 397000 397002
Portugal 407247.00 Mar/22 436600 445600 445600
Rwanda 5389.00 Dec/20 5520 5600 5600
Singapore 2390923.10 Dec/21 2000000 2000000 2147658
South Africa 160896.00 Dec/21 180000 172000 182000
South Korea 654097.80 Mar/22 660947 725021 725021
Spain 2341053000.00 Mar/22 2423000000 2494000000 2494000000
Sri Lanka 50724.21 Dec/21 52000 50000 50000
Taiwan 220827.00 Mar/22 199000 199000 205256
Tajikistan 6589.70 Jun/21 2530 2530 2736
Thailand 197742.80 Dec/21 166000 156000 176970
Trinidad And Tobago 32082.60 Apr/22 30000 30000 27103
Turkey 441064.00 Dec/21 515000 525000 525000
United Kingdom 7344995.00 Dec/21 7277000 7429000 7551000
United States 23370708.00 Dec/21 217000000 22134407 22134407
Venezuela 0.00 Apr/22 421 421 0.79
Vietnam 130119.00 Dec/20 110000 110000 110000
Zambia 16445.00 Dec/20 17700 18500 18500
Zimbabwe 13325.00 Dec/20 19500 18600 18600


Trading Economics provides data for 20 million economic indicators from 196 countries including actual values, consensus figures, forecasts, historical time series and news. Forecast External Debt - was last updated on Wednesday, June 29, 2022.