Country Last Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23
Australia 361506.00 Mar/22 360000 365000 360000 364000
Azerbaijan 57181.50 Dec/21 57509 57286 58096 58096
Bangladesh 65339.96 Dec/19 68934 69587 69587 69587
Belgium 107679.50 Dec/21 100774 104715 108110 108218
Cambodia 2262.00 Dec/19 2341 2352 2375 2375
Canada 1480976.00 Mar/22 1494795 1520000 1520228 1520228
China 47412.00 Dec/21 45587 45368 49261 49546
Denmark 1233034.86 Dec/20 1272492 1257696 1223171 1241666
Euro Area 1875766.00 Dec/21 1929098 1908033 1903902 1913281
France 395396.00 Mar/22 399770 394743 400652 402909
Germany 532.14 Mar/22 521 525 533 542
Iceland 4272.30 Dec/19 4319 4392 4405 4405
India 238573760.00 Dec/21 232039478 212070504 248355284 248116710
Ireland 286059.00 Dec/20 303795 300648 296357 295499
Italy 305313.00 Dec/21 302244 299860 306534 309587
Japan 436.85 Apr/22 728 393 933 417
Kenya 9604.30 Dec/20 10200 10161 10152 10113
Namibia 172750.00 Dec/21 178937 179286 177933 175860
Netherlands 399129.00 Dec/21 390999 384955 403120 404318
Nigeria 20014610.80 Dec/21 17065318 19214870 20655078 20615049
Norway 373222.00 Dec/21 375987 371272 387031 382926
Portugal 46612.70 Mar/22 45885 46002 46136 47032
Slovakia 15459.00 Mar/22 15049 15207 17020 16000
South Africa 3907902.00 Dec/21 3812076 3829046 3974336 3986060
South Korea 2078537.30 Dec/21 1998778 1992962 2140893 2132579
Spain 249025.00 Dec/21 257524 216754 253507 255251
Sweden 645530.00 Mar/22 705097 613903 639058 655213
Taiwan 9532700.00 Dec/20 9847279 9904475 9866345 9809148
Thailand 9309347.00 Dec/20 9774814 9653793 9672412 9635174
United Kingdom 374155.00 Dec/21 375772 387157 383509 381264
United States 18380.74 Apr/22 18000 17600 17400 17000


Trading Economics provides data for 20 million economic indicators from 196 countries including actual values, consensus figures, forecasts, historical time series and news. Forecast Disposable Personal Income - was last updated on Wednesday, June 29, 2022.